1956 újpesti példája nyomán: Legyen erős közösség Újpest most és a jövőben is !

  •  
  •  
  •  

Október 23-án este, gyertyák, mécsesek fényénél tartotta megemlékezését Újpest Önkormányzata az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseire emlékezve.

Megtelt a Trombita tér. Nagyon sokan eljöttek a Városháza Trombita téri homlokzatához, hogy az 1956-os forradalomra emlékeztető bronz emléktáblánál, valamint a hét kivégzett újpesti forradalmár emlékére emelt fehér márványtáblánál
gyertyát gyújtva, részesei legyenek a kegyeletes eseménynek.

Hat órakor harangzúgással vette kezdetét az ünnepség, majd a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium negyven diákja idézte meg az 54 évvel ezelőtti újpesti eseményeket. Kezükben nemzeti színű gyertyát tartva vonultak a színpadra. Hangosan kiáltották: „Gyertek a városháza elé, hallgassuk meg Kósa Pált ! Rajki doktor is beszélni fog!, Ki lesz még ott? Aki magyar velünk tart! “ Miközben a hangszóróból Beethoven Egmont-nyitánya szólt, amelyet régóta az 1956-os magyar forradalom zenéjeként hallgatunk. A zenét Nagy Imre mártír miniszterelnök, október 28-án elmondott beszéde váltotta fel. Az események közepébe csöppentünk.

A Régi Magyar Himnusz után az egybegyűltek a Himnuszt énekelték, majd Reményik Sándor: Eredj, ha tudsz című versét Usztics Mátyás színművész mondta el.

Az ünnepség résztvevői köszöntötték dr. Derce Tamás korábbi polgármestert, aki húsz évig vezette a várost, valamint Wintermantel Zsolt, Újpest polgármesterét, aki a színpadra lépve osztotta meg gondolatait az emlékezőkkel.Hit és erő

“Régóta erősödik bennem az érzés, hogy október 23-án nekünk, magyaroknak, valóban ünnepelnünk kell. Ünnepelni a szó szoros értelmében. Örömmel, büszkén, nevető gyerekekkel és mosolygós felnőttekkel ünnepelni azt, hogy magyarok vagyunk, magyarok lehetünk. Egy olyan nemzetnek a fiai, amelyik nagy győzelmekre, világraszóló nagy tettekre képes, mert van hite és ereje győzni. Akkor is, ha ez a hit és erő nem mindig, nem minden korszakban képes megnyilvánulni” – szólt a Trombita téren az egybegyűltekhez Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.

Ez a magyar családok, és a magyarok nagy családjának örömteli ünnepe. 1956-ban a magyar családok ereje győzött az idegen elnyomás fölött, a családok őrizték és adták át a magyarok hitét a forradalom ifjú hőseinek. A hősies magyar családok adták a nemzetnek a forradalom hőseit. A hitüket el nem vesztő magyar családok plántálták el bennük a szabadság eszméjét, a nemzet iránti hűséget,
a hazaszeretetet, együttesen tehát azt a hitet, amely győzelemre vitte a forradalmat.

Természetesen fejet kell hajtanunk a vértanúk emléke előtt. És arról is meg kell emlékeznünk, ami november 4-én történt – más alkalommal és más módon, mert az már egy másik történet, az már nem csak a magyarokról szól. November 4-én ugyanis nem a magyarok buktak el. Azon a napon az egész nyugati civilizáció szenvedett vereséget, nem mi. Mi hősies győzelmet arattunk az 56-os
forradalommal.

A világ csodálja a magyarok forradalmát
Büszkének kell lennünk arra, amiért az egész világ csodálja a magyarok forradalmát. 1956. október 23. nem felfordulást hozott az országban, hanem ellenkezőleg, egy új rendet, egy új rendszert, amely sokkal dinamikusabb volt, mint a diktatúra rendszere. Az élet valójában egy pillanatra sem állt
le. Október 23-án és 24-én az egész addigi hatalmi struktúra az ország politikai szerkezetében, a közigazgatásban, az üzemekben kártyavárként esett szét. Az emberek napok alatt újat építettek fel, mert erre késztette őket az élni akarás.

Kiemelkedő színtér volt Újpest
És büszke vagyok arra, hogy újpesti vagyok, mert Újpest a magyar forradalom egyik élharcos városa volt.– utalt a város vezetője a helyi eseményekre. – Újpest az 56-os forradalom egyik kiemelkedő színtere volt. 54 esztendővel ezelőtt a forradalom jelentős eseményei zajlottak itt, az újpesti utcákon, tereken, a polgármesteri hivatal épületében és körülötte is. Itt, az Egyesült Izzóban alakult az
országban elsőként munkástanács.

Idős emberekkel beszélgetve, akik akkor ifjakként részt vettek a forradalomban, és fölidézik azoknak a napoknak az eseményeit, megfigyeltem, hogy a legtöbben egészen megváltoznak: ragyogni kezd a szemük, kisimulnak ráncaik, kipirul az arcuk, a hangjuk kicsit erőteljesebbé válik. Megfiatalodnak, amíg a forradalomról mesélnek. Mikor például arról beszélnek, hogy a Forradalmi Bizottság órák alatt
megszervezte Újpest békés életét.

A közellátás soha nem volt olyan jó, mint akkor, a forradalom idején. Olyan magasfokú szervezettség jött létre, amely képes volt normális élet-feltételeket biztosítani a kerületben.
Sőt, van, aki úgy fogalmaz visszaemlékezésében, hogy ,,Újpest államot képezett az államon belül”. Saját politikával, közigazgatással, fegyveres erővel rendelkezett. Megszervezték a kerület élelmiszer - és gyógyszerellátását, biztosították a dolgozók fizetését.

Vállalta a döntést
’56 hőse lett Nagy Imre is, hiszen hőssé vált, amikor olyasmire vállalkozott, amivel korábban nem értett egyet, amiben előtte nem hitt. De amikor eljött az igazság pillanata, volt ereje túllépni önmagán, változtatni. Megértette, hogy meg kell tennie, amit akkor és ott csak ő tehetett meg a magyar forradalomért. És vállalta a döntést – annak minden következményével.

Nekünk, mai magyaroknak, mai újpestieknek azt üzenik 56 hősei, hogy hinnünk kell a jövőben, dolgoznunk és küzdenünk kell azért, hogy tudatosan és okosan formálni tudjuk a jövőnket, ne csak magától alakuljon így vagy úgy.

Nagy feladatok állnak előttünk, komoly nehézségeket, problémákat kell leküzdenünk, megoldanunk a következő hónapokban, években – itt Újpesten, és az országos szinten is. És nagy terveink is vannak. Vannak álmaink, amelyeket meg akarunk valósítani.

Ehhez ugyanúgy, szinte varázsütésre össze kell fognunk, együtt kell működnünk a lehető legszervezettebben, mint 56-ban tette ezt szüleink, nagyszüleink nemzedéke. Igazi, erős közösséggé kell válnunk, nekünk magyaroknak, és nekünk újpestieknek. Ugyanúgy meg kell szervezünk magunkat most, mint akkor. Ha ezt megvalósítjuk, akkor minden október 23-án emelt fővel ünnepelhetjük a magyarok világraszóló forradalmát.

Képesek vagyunk rá
Tudom, hogy képesek vagyunk rá. Képesek vagyunk arra, hogy Újpest az újjáépítésben élenjáró legyen, hogy újra megszervezze magát úgy, ahogy a történelem során már annyiszor. És hadd tegyem hozzá, én azt sem bánnám, ha olyan erős közösséggé szerveződnénk a jövőben, hogy megint azt mondják rólunk, hogy ,,Újpest már-már állam az államban”.

Az 56-os újpestiek ezt mindig csillogó szemmel emlegetik. Tartozunk ennyivel 56 újpesti hőseinek. 
– zárta beszédét Wintermantel Zsolt polgármester.
(A teljes beszéd itt olvasható)

Újpest Önkormányzata nevében Wintermantel Zsolt, dr. Derce Tamás valamint dr. Vitáris Edit jegyző helyezte el a város koszorúit. Majd lerótták kegyeletüket a pártok, szervezetek, kisebbségi önkormányzatok, a megemlékező újpestiek. Bár az ünnepség a Szózat eléneklésével véget ért, a jelenlévők hosszú ideig beszélgettek a Trombita téren.