2010. ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁS

 •  
 •  
 •  

Tisztelt Újpesti Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 2010. évi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására 2010. október 3-át (vasárnap) tűzte ki.

Kik jogosultak részt venni a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán?

A Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező minden

 • nagykorú magyar állampolgárt és

 • az Európai Unió más tagállamának a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel rendelkező nagykorú állampolgárát

megilleti az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán választható és – amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen. Polgármesterré és főpolgármesterré magyar állampolgár választható.

A Magyar Köztársaságban minden

 • menekültként,

 • bevándoroltként vagy

 • letelepedettként elismert

nagykorú személyt megillet az a jog, hogy a helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választásán – amennyiben a választás napján a Magyar Köztársaság területén tartózkodik – választó legyen.

Mit kell tudni a szavazás helyéről?

Ön a lakóhelye szerint kijelölt, az ún. kopogtatató cédulával együtt kiküldött Értesítőn feltüntetett szavazókörben szavazhat.

A Budapest IV. kerület Újpesten 14 egyéni választókerület és 86 szavazókör került kialakításra.

VÁLTOZÁS!!! Felhívom a T. Választópolgárok figyelmét, hogy változtak a választókerületek területei és számozása, így több esetben előfordulhat, hogy nem a régi szavazókörben szavaznak majd. Kérem, hogy a választásról szóló értesítőt szíveskedjenek alaposan áttanulmányozni.

Szavazni csak az értesítőn feltüntetett szavazókörben lehet!

Azon választópolgárok, akiknek lakcíme kizárólag csak a Budapest IV. kerület megnevezését tartalmazza – a 66. számú szavazókör adhatják le szavazatukat, melynek címe: Budapest IV. Tanoda tér 6. – Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola

A választópolgár szavazhat-e igazolással a tartózkodási helyén?

Amennyiben a választópolgár a lakóhelye – ún. állandó lakcíme – mellett legkésőbb a választás kitűzését megelőző 30. napig, tehát 2010. június 16-ig bejelentett tartózkodási hellyel – érvényes ún. ideiglenes lakcímmel – is rendelkezik, igazolással szavazhat.

A lakóhelye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől kérhet igazolást.

Ezzel az igazolással a tartózkodási helye szerinti helyi választási iroda vezetőjétől, vagy a szavazás napján a szavazatszámláló bizottságtól kérheti a névjegyzékbe való felvételét.

Igazolást kérni

 • személyesen vagy meghatalmazott útján 2010. október 1-jén 16.00 óráig lehet,

 • ajánlott levélben pedig úgy, hogy az 2010. szeptember 28-ig megérkezzen a lakóhely szerint illetékes helyi választási irodához.

Mit kell tartalmaznia az igazolás kiadása iránti kérelemnek?

Az igazolás kiadásához az igazolást kérőnek a nevét, a személyi azonosítóját (személyi számát, amely megtalálható a lakcímkártyáján vagy az értesítőjén) és lakcímét, valamint a bejelentett tartózkodási helyét kell közölnie, ahol szavazni kíván.

A kérelem mintája a www.valasztas.hu illetve a www.ujpest.hu oldalon letölthető.

Amennyiben a választópolgár lakóhelyétől eltérő címre kéri az igazolás megküldését, az értesítési címet feltétlenül fel kell tüntetnie a kérelemben.

Elvesztés esetén az igazolás utólagos pótlására nincs lehetőség.

Tájékoztatom továbbá a T. Újpesti Választópolgárokat, hogy az önkormányzati választás alkalmával a hatályos jogszabályok nem teszik lehetővé a külképviseleten való szavazást.

MIT VIGYEN MAGÁVAL A SZAVAZÁSKOR?

Csak akkor jogosult szavazni, ha a személyazonosságát és lakcímét megfelelően igazolja az alábbi igazolványok valamelyikével:

a) lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);

b) személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy

b) útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy

c) 2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.

A szavazásra abban az esetben sincs mód, ha a polgárt a bizottság tagja vagy tagjai személyesen ismerik, és a névjegyzéken is szerepel.

Fontos ezért, hogy a választópolgárok a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Hogyan szavazhat a mozgásában gátolt választópolgár, aki nem tud megjelenni a szavazóhelyiségben?

Amennyiben mozgásában akadályozva van (például egészségi állapota miatt), úgy a szavazást megelőzően a jegyzőtől írásban kérhet mozgóurnát.* Ebben az esetben a szavazatszámláló bizottság két tagja fogja Önt felkeresni a mozgóurnával.

Mozgóurnát végső esetben a szavazás napján – szintén írásban – a szavazatszámláló bizottságtól kérhet.*

Figyelem! Ha a mozgásában gátolt választópolgár a szavazás napján nem lakóhelye szerinti szavazókör területén (pl. rokonainál) tartózkodik, kizárólag abban az esetben szavazhat, ha a tartózkodási helyét 2010. június 16-ig bejelentette a lakcímnyilvántartásba. Az igazolást a lakóhelye szerint illetékes jegyzőtől kérheti. Csak ezen igazolás kiállíttatását követően lehet mozgóurnát igényelni.

Kiket választunk?

Az, hogy Ön milyen tisztségre választhatja meg képviselőjét, és hány szavazólapot kap, attól függ, hogy milyen településen gyakorolja választójogát.

Újpesten négy szavazólapot kap:

 1. megválaszthatja a kerület polgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát,

 1. megválaszthatja a kerület önkormányzatának képviselő-testületét: a választókerület jelöltjei közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát. /Az önkormányzati képviselőknek csak egy részét választják egyéni választókerületben, a képviselők másik részét a töredékszavazatok alapján a kompenzációs listákról osztják ki./,

 1. megválaszthatja a fővárosi közgyűlés tagjait, a fővárosi listás szavazólapon 1 listára adhatja le szavazatát,

 1. megválaszthatja Budapest főpolgármesterét – a szavazólapon lévők közül 1 jelöltre adhatja le szavazatát.

Tájékoztatok minden érdeklődőt, hogy Újpesten a Helyi Választási Iroda 2010. augusztus óta folyamatosan fogadja a választópolgárokat.

A Választási Iroda Hivatali helyiségének címe:

1042. Budapest, István út 15. (Új Városháza) III.em. Tárgyaló

Tel: 231-31-01/123 és 124 mellék

Dr. Vitáris Edit

Választási Iroda vezető

_________________________________________________
*A mozgóurna igénylést bejelentő lap (DOC) letölthető innen.