’56 az egyházak szemével

  •  
  •  
  •  

Ökumenikus imaáhítat keretében emlékeztek 1956-ra és világítottak rá az ünnep utóéletére a Káposztásmegyeri Református Egyház Bőröndös utcai templomában a történelmi egyházak újpesti képviselői. A megemlékezést az Újpesti Városvédő Egyesület szervezte.

Az október 20-iki alkalmon dr. Zsengellér József református lelkész emlékbeszéddel, Pályi László plébános, Solymár Péter evangélikus lelkész, valamint Zámbó Hajnalka református lelkész imával emlékezett a forradalom és szabadságharc ötvenhatodik évfordulójára. A jeles alkalmon dr. Hollósi Antal országgyűlési képviselő is jelen volt.

Dr. Zsengellér József református lelkész, a Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karának dékánja emlékbeszédében mindenekelőtt emlékeztetett: a Rákóczi szabadságharccal és az 1848-as forradalommal együtt három szomorú forradalmat jegyez a magyar történelem, ma mégis az utóbbi kettőről, 1848-ról és 1956-ról emlékezünk.

Szerinte a mai ünnep megosztó, hiszen akiket az előző rendszer hallgatásra kényszerített, még ma sem mernek ünnepelni, akik pedig a rendszer kegyeltjei lettek, nem értik a megemlékezéseket. 
– 1956 egyszerre a múlt, a győzelem, a veszteség, a gyász és az újjászületés ünnepe. A múlté, hiszen a világháború után az emberekben még ott élt a tettvágy. A győzelemé, hiszen ezt a forradalmat is egyetemisták indították és meghátráltak a szovjetek, és egyben a veszteségé is, hiszen fegyveresek, fegyvertelenek, hívők és hitetlenek egyaránt elestek az utcákon, és Újpesten pár nappal később ugyan, de ugyanúgy elkezdődött a megtorlás – mondta.

A kivégzések és perek számadatait sorolva emlékeztetett, ez a gyász ünnepe, ugyanakkor az újjászületésé is. Ugyan a köztársaságot 1989. október 23-án kiáltották ki, amivel szerették volna átértelmezni az ünnepet, az emlék nem homályosult el. Beszédének zárómondatában hangsúlyozta: a szabadságot nem lehet eltiporni.

M. Orbán András