A 2014. évi országgyűlési választások tudnivalói

  •  
  •  
  •  

Tisztelt Újpesti Választópolgárok! A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló é r t e s í t é s t 2014. február 17-ig kapják meg a Nemzeti Választási Irodától, ezt az értesítőt megtalálhatták postaládájukban az elmúlt napokban, vagy várhatják annak kézbesítését.

Az értesítő a választópolgár személyes adatai közül a választópolgár nevét, születési nevét, születési idejét és a lakcímét tartalmazza. Az értesítő tartalmazza továbbá a szavazás helyét, idejét, és azt, hogy a választópolgár melyik választókerületben, településen gyakorolhatja választójogát. Ennek azért van most jelentősége, mert mint korábban tájékoztattuk Önöket, Újpesten is átalakították a választókerületi határokat.

2010. évi szavazáshoz képest sokan lesznek olyanok, akiknek nem az ún. megszokott szavazókörükben kell voksolniuk.
Kérem, ezért FIGYELMESEN OLVASSÁK EL az értesítőn, MELYIK SZAVAZÓKÖRBEN szavazhatnak!

Az a választópolgár, aki nem kapja meg az értesítőt, vagy elveszíti azt, érdeklődjön a kerületi Választási Irodánál.

A szavazóköri névjegyzék 2014. január 18. napjától 2014. április 4. napja 16 óráig tekinthető meg a Polgármesteri Hivatalban a Választási Irodán (Bp. IV., István út 15. III. em. tárgyaló) hivatali munkaidőben. Ezen időszak alatt lehet személyesen vagy írásban kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás, törlés, illetve névjegyzékbe felvétel miatt a Választási Iroda vezetőjéhez. Névjegyzékkel kapcsolatos kérdések a 231-31-01/409 vagy 410 mellék telefonszámon tehetők fel.

Megszokhatták, hogy a korábbi választások alkalmával az értesítővel együtt postázták az ajánlószelvényeket is.
A választási eljárásról szóló 2013. XXXVI. törvény megváltoztatta az ajánlások rendszerét. A választópolgár ajánlószelvény helyett a j á n l ó í v e k e n ajánlhat jelöltet.

Az egyéni országgyűlési képviselőjelöltet 2014. március 3-án 16.00 óráig lehet ajánlani az erre a célra rendszeresített ajánlóíven.

Az ajánlóívek sorszámozottak, a Választási Iroda hitelesítő bélyegzőjével ellátottak, és az átadásuk átvételi elismervény kiállításával történik. Csak hitelesített ajánlóívvel lehet ajánlást gyűjteni. Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy is feltünteti nevét és aláírását.

A jelölt ajánlására az a választópolgár jogosult, aki a választókerületben választójoggal rendelkezik. Az ajánlóívre fel kell vezetni az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, anyja nevét. Az ajánlóívet a választópolgár saját kezűleg írja alá, de az adatait más is rávezetheti az ajánlóívre. A választópolgár több jelöltet is ajánlhat, de egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat. Az ajánlás nem vonható vissza.

A jelöléshez legalább 500 választópolgár érvényes ajánlása szükséges.

S z a v a z n i a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig, kizárólag személyesen, a választópolgár lakóhelye szerint kijelölt – értesítőben szereplő – szavazókörben lehet.

Szavazni a következő érvényes igazolvány(ok) bemutatásával lehet:

–    lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvány (azaz a régi típusú személyi igazolvány);
–    személyazonosító igazolvány (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy
–    útlevél és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy
–    2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély (kártya formátumú) és mellette a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

Az „Értesítőt” a szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.

FIGYELEM! Felhívom a figyelmét minden újpesti választópolgárnak, hogy a lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak.

Fontos ezért, hogy a szavazás előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről.

Kérem, kísérjék figyelemmel a www.ujpest.hu OGY Választás 2014 cím alatt közzétett tájékoztatásainkat, valamint a www.valasztas.hu oldalon megjelenő híreket, információkat.

Budapest, 2014. február 10.

Dr. Tahon Róbert
Választási Iroda-vezető