A döntés megszületett, de a személyi kérdésekben nincs megállapodás

  •  
  •  
  •  

A legutóbbi Képviselő-testületi ülésen Dr. Trippon Norbert alpolgármester az Újpesti Önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok Felügyelő Bizottságainak és Igazgatóságainak létszámcsökkentésére tett javaslatot. Az alpolgármester elmondta, hogy a létszám csökkentésével nagyságrendileg 27 millió forintos megtakarítás keletkezik. A Képviselő-testület elfogadta a javaslatot, így az Újpesti Önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő társaságokban a posztok száma a jelenlegi 33 főről 16 fővel csökken. Ugyanakkor abban, hogy mely pártok képviselői kerüljenek visszahívásra nem született megállapodás.

Az alpolgármester a létszámcsökkentést a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény értelmében javasolta. Mint mondta a létszámcsökkentéssel nagyságrendileg 27 millió forintos megtakarítás keletkezik, közel annyi, mint az újpesti lakáshitelesek megsegítésére szolgáló keret. A Képviselő-testület meg is szavazta a létszámcsökkentést, de a személyi kérdésekben nem született megállapodás. Vajon miért? Erről kérdeztük az újpesti pártok frakcióvezetőit.
 
 
Juhász László (MSZP):
Az elmúlt évben a parlamenti többség elfogadott egy törvényt a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről, amely meghatározta a felügyelőbizottságok és igazgatóságok létszámát. Ez a törvény természetesen kerületünkre is érvényes. Számunkra fontos a törvényesség, a határidő betartása, ezért a január 26-i testületi ülésen tárgyaltuk is képviselőtársaimmal az erre vonatkozó előterjesztést. A kizárólag újpesti tulajdonban lévő gazdasági társaságainknál – amelynek felügyelő bizottságaiban, illetve igazgatóságaiban jelenleg 33 fő dolgozik összesen – a létszámot 17 főre kell csökkenteni. A határozatot, mely a létszám csökkentéséről szólt, ugyan elfogadta a testület, de nem született megállapodás arra vonatkozóan, hogy mely pártok hány képviselőt hívjanak vissza. A létszámcsökkentés által több mint 20 MFt-ot tudna önkormányzatunk megtakarítani, s ezt az összeget a lakáshitelesek megsegítésére tudnánk fordítani. Az MSZP frakciónak volt a létszámcsökkentésre konkrét javaslata, de a többi frakció nem tudott ebben megegyezésre jutni. Sajnálatos, hogy a frakciók nem tudtak megegyezni sem a testületi ülésen, sem az azt megelőző frakcióvezetői egyeztetésen. Mivel január 31-ig kötelezte a törvény az önkormányzatokat a döntés meghozatalára, s ez nálunk addig bizonyosan nem történik meg, mulasztásos törvénysértést követtünk el, melynek félő, hogy következménye is lesz az önkormányzatra nézve.
 
 
 
Wintermantel Zsolt (Fidesz):
 
A Fidesz elkötelezett az olcsóbb és hatékonyabb közigazgatás mellett és határozottan kiáll a törvények betartásáért. Elengedhetetlennek tartjuk, hogy az újpesti köztulajdonban lévő társaságok irányító és felügyelő testületeinek létszámát radikálisan csökkentse a képviselő-testület. Álláspontunk szerint ezeket a tisztségeket csak az újpestiek szavazataiban megtestesülő szándék szerint, a 2006-os önkormányzati választásokon kialakult mandátumok arányában lehet betölteni. A várost irányító koalíció által kialakított mostani gyakorlat ezzel ellentétes, jelenleg a 2 fős SZDSZ frakció például ugyanannyi személyt delegál, mint a 9 fős ellenzéki Fidesz frakció. A törvényi változás lehetőséget biztosítana arra, hogy a torz arányokat felülvizsgálva egy, a választók akaratát tükröző, kisebb létszámú, és mégis hatékonyabb rendszer jöhessen létre. Ennek alapvető feltétele, hogy a többi párt, követve a Fidesz gyakorlatát, megfelelő képzettséggel és gyakorlattal rendelkező szakembereket delegáljon ezen testületekbe. Sajnáljuk, hogy a szocialista alpolgármester javaslata a tisztségek számát a törvényi maximumban kívánja megállapítani, ellenben a Fidesz javaslatával, ami a törvényben rögzített, lehető legkevesebb tisztségviselő megválasztásáról szól. Szükségesnek tartjuk az önkormányzat bizottsági, tanácsnoki rendszerének felülvizsgálatát is. A minimális létszám, a mandátumarányosság és a szakmai garanciák szolgálják egyedül az újpestiek érdekét. A Fidesz csak ezen elveknek megfelelően kialakított rendszert támogat.
 
 
 
Boruzs András (SZDSZ):
 
Az SZDSZ újpesti szervezete és frakciója mindenképpen fontosnak tartja a gazdasági társaságok igazgatótanácsainak és felügyelőbizottságainak tagjaira vonatkozó törvény végrehajtását. Az Újpesten 2006-ban létrejött pártok közötti megállapodás nem mandátumarányosan határozta meg a társaságokba delegált tagok számát, így biztosítva a kisebb politikai erők részvételét a döntéshozásban és ellenőrzésben. E demokratikus alapelvek érvényesülése érdekében a Fidesz jelenlegi, mandátumarányos elosztásra vonatkozó javaslatát nem támogatjuk. A tagok számának megoszlásáról indított tárgyalások kezdetén, a törvényességet szem előtt tartva az SZDSZ újpesti szervezete két felügyelőbizottsági elnöki és egy igazgatótanácsi helyről azonnal lemondott. Úgy véljük, hogy minden pártnak a 2006-os megállapodást szem előtt tartva, egyenlő arányban kell eleget tennie a visszahívásoknak. Tekintettel arra, hogy a létszámcsökkentésből az önkormányzat jelentős megtakarításhoz jut, az újpesti SZDSZ továbbra is kész a tárgyalások érdemi folytatására.
 
 
 
 
Dr. Kató Balázs (Újpestért Egyesület):
 
Az Újpestért Egyesület álláspontja szerint a törvényeket, így a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló törvényt is minden esetben be kell tartani. Mi már a testületi ülést megelőzően is nyitottak voltunk a megegyezésre; ennek érdekében felajánlottuk, hogy a különböző testületekbe az Újpestért Egyesület által delegált tisztségviselők számát több mint a felével csökkentjük. Erre sajnos rajtunk kívül egyetlen párt sem volt hajlandó. Számunkra elfogadhatatlan módon az újpesti Fidesz a politikai arányosságra hivatkozva – amely elvet korábban nem nagyon vett figyelembe – csak egy helyet „áldozott” volna fel, és a többi párt sem akarta érdemben csökkenteni a delegáltjainak számát. Frakciónk javasolta a teljes önkormányzati struktúra átgondolását, a bizottságok és a tisztségviselők számának csökkentését, de úgy látom, a pártok megegyezés helyett inkább meg akarják tartani saját embereik pozícióját. A pártokat jogi eszközökkel nem lehet kötelezni a megegyezésre, ugyanakkor a gazdasági társaságok ellen a cégbíróság eljárhat abban az esetben, ha a létszámcsökkentés határidőben nem valósul meg. Nem gondolom, hogy ez a helyzet a közelgő választások miatt alakult volna így, bár látható és érezhető, hogy felfokozott időket élünk, parázs viták alakulnak ki, a pártok egyre kevésbé tudnak egymással megegyezni és egyesek elfogadhatatlanul durva hangot ütnek meg. Itt viszont nincs mese: amit a törvény előír, azt szigorúan be kell tartani.
 
Pajor Tibor (Jobbik):
 
A Jobbikot nem lepte meg, hogy a parlamenti pártok helyi képviselői nem tudtak megegyezni a kerület tulajdonában lévő gazdasági társaságok igazgatósági és felügyelő bizottsági tagjainak – törvény által kötelező – csökkentéséről. Miért is mondanának le a pártkatonák bujtatott álláshelyeiről? Az egymásra mutogatással sikerült elérniük, hogy a törvényt megkerülve tovább működhetnek a pénzkifizető helyek. Majd az újpesti adófizetők összedobják azt a néhány 10 millió forintot. A Jobbik szerint az összes gazdasági társaság valamennyi delegáltját azonnal vissza kell hívni és pártkatonák helyett szakembereket kell a helyükre ültetni, akik teljes anyagi felelősséget vállalnak a rájuk bízott vagyonért! Ebben az esetben elkerülhető lennének azok az abszurd helyzetek, hogy nem veszik észre, hogy az általuk felügyelt társaság nem fizet adót, jegyzőkönyvet hamisít, vagy éppen szó nélkül hagyja, hogy a területére hordják a 4-es metró sittjét. Egyébként választási programunkban szerepel az önkormányzatok érdekeltségi körébe tartozó gazdasági társaságok átvilágítása. Kíváncsian várjuk az újpesti eredményeket!
 
 
 
 
Szalma Botond (KDNP):
 
A törvényeket be kell tartani. Azt hiszem, ha egy ország elvárja az állampolgáraitól, hogy időben, becsületesen befizessék az adót, elvárhatja a képviselőitől is, hogy tisztességesen betartsák és végrehajtsák a törvényeket. Véget kell vetnünk ennek az évek óta tartó játéknak, és nem azt kellene nézni egy pártnak sem, hogy a delegáltak mennyi pénzt veszítenek a visszahívással, hanem azt, hogy negyven hónapig rendszeresen fizetést, „ajándékot” kaptak. Azt is kellene nézni, hogy mennyit nyer az önkormányzat, mennyit spórol az állam, ezáltal mennyivel több pénz jut az átlagembernek. A KDNP frakció 2006 óta azt vallja, hogy túl sok az önkormányzati bizottság és tanácsnok, túl sok a felügyelőbizottsági és igazgatósági tag. Van olyan bizottság, ahol 13 tag dolgozik, mégsem vették észre a törvénytelenségeket, azaz itt nem érvényes a „több szem többet lát” mondás; akkor meg minek ennyi tagnak rendszeres fizetést biztosítani? Ezért a pénzért mások órákig állnak a pénztárban, gyerekeket tanítanak, gyógyítanak. Azt gondolom, hogy a pártok így fizetik az aktivistáikat, és ez több mint luxus… Kis megoldást azért elért a testület: megváltoztattuk a társasági szerződéseket, ezáltal maximalizáltuk a létszámokat is. Rendet kellene végre teremteni ebben az országban, igazságosabban elosztani a pénzt és a terheket is. Ez a törvény és az újpesti testület keddi határozata csak egy példa a rendrakásra. Remélem, hogy a pártok rádöbbennek, hogy a rendrakást végre is kell hajtani!