A fogyasztó is lehet nyertes

  •  
  •  
  •  

Szeptember végéig adhatják be a pályázati jelentkezéseket a Lakásfelújítási Program-ban résztvevő társasházi közösségek. Az összköltségek harmadával „beszállva” hosszútávon sokszoros megtérülést eredményezhet a lakások korszerűsítése, hiszen a szükséges többségi részt az állam és az önkormányzat „állja”.

A program népszerűségét látva a kormány úgy döntött, hogy szükség esetén kész plusz forrásokat is biztosítani, amennyiben a sikeres pályázatok miatt kevésnek bizonyulna a 2008-ban rendelkezésre álló 11,5 milliárd forint.

 A tapasztalatok azt is mutatják, hogy a pályázástól a kivitelezésig vezető út gyakran túl hosszúra nyúlik, éppen ezért a kormány tárgyal azokról a lehetőségekről, amelyekkel felgyorsítható a lakásfelújítás és energetikai korszerűsítés, hogy a lakók minél hamarabb tudjanak a befektetés után takarékoskodni. Hiszen a jó minőségben elkészült felújítások akár 50% közötti energiamegtakarítást is eredményezhetnek, amely a pénztárcán is érezhető a fűtési költségek csökkenésekor. Egy-egy felújított lakás ingatlanpiaci értéke pedig akár 1 millió forinttal is növekedhet.

A kormány további lépéseket is tesz, hogy a távfűtött lakások költségei még tovább csökkenhessenek: a változások érinteni fogják a Panelprogramot, és az Ökoprogramot is. A változtatások eleme a döntéshozatal felgyorsítása is, ezért a minisztérium a beérkezett pályázatok értékelését a beadási határidő lejárta előtt meg fogja kezdeni.

 Soha ekkora összegű forrás nem állt rendelkezésre az épületek energiatakarékosabbá, korszerűbbé tételéhez. 10 milliárd jut a Panelprogramra és a Kéményfelújításokra, illetve másfél milliárd az Ökoprogramra. Ha csak az elmúlt éveket nézzük, akkor 2001-től 2007-ig 6 év alatt a kormány a Panelprogramban 34,4 milliárd forint állami támogatást osztott a nyertes pályázóknak, amiből több mint 190 ezer lakás energiatakarékossági felújítása történhetett meg. Most egy év alatt áll rendelkezésünkre 11,5 Mrd.
 
A megújult Panelprogramban maximális, lakásonként adható állami támogatás 400 000 forintról 500 000 forintra emelkedett.

Az Ökoprogram keretében a távfűtésű lakások hőfogyasztásának szabályozására és mérésére lehet pályázni, ami összesen 650 ezer távfűtéses lakást érint. A FŐTÁV Zrt. kezdeményezésére dolgozta ki az Önkormányzati Minisztérium az országos pályázatot, mely a lakossági fűtésienergia-megtakarítást ösztönzi. Korábban nem volt ilyen pályázat, ez az ÚMLP újdonsága. A program finanszírozására 2008-ban 1,5 milliárd Ft áll rendelkezésre. A FŐTÁV fűtési díjával számolva a fejlesztések éves szinten mintegy 700 millió Ft megtakarítást eredményezhetnek.

(A pályázati formanyomtatvány a kiírással, az útmutatóval párhuzamosan a honlapunkon, a www.otm.gov.hu illetve az ÉMi honlapjáról, a www.émi.hu weboldalon tölthető le.)

 Kerületünkben jelentős – 25 884 – a távhővel ellátott lakások száma, ebből adódóan a távhődíj változások az újpesti lakosok igen nagy rétegét érintik.  Újpest Önkormányzata az ÖKO programhoz való csatlakozással azt szeretné elérni, hogy minden újpesti lakóközösség számára – amely egy korszerű, költséghatékony fűtési megoldás mellett dönt - elérhetővé váljanak a program által nyújtotta lehetőségek. A támogatás célja a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelése, a távhőszolgáltatás fogyasztói terheinek mérséklése azáltal, hogy a programban regisztrálók számára 10%-kal mérsékli az alapdíjat.

A korszerű fogyasztó oldali berendezések lehetővé teszik, hogy a lakások egyedileg szabályozhatók és elszámolhatók legyenek. A lakóközösségek a költségosztást nem a fűtött terület alapján, hanem a korszerű berendezések segítségével valósíthatják meg. Így aki kevesebbet fogyaszt, kevesebbet is fizet.

 -Erre a célra a Képviselő-testület 40 millió Ft-ot különített el az idei költségvetésében – tájékoztatta lapunkat dr. Trippon Norbert alpolgármester. – Az önkormányzati támogatás, a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 15%-a, de lakásonként legfeljebb 23.000,- Ft. Az igényelt állami támogatás mértéke a támogatás szempontjából elismerhető bekerülési költség maximum 35%-a, de lakásonként legfeljebb 54.000,- Ft. Az önkormányzati támogatás és a pályázó saját ereje együtt a bekerülési költség 65%-a.
 Az ÖKO-program pályázati kiírására a Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság döntését követően, 2008. április 29-én került sor. Annak érdekében, hogy a program nyújtotta lehetőségekről, minél több újpesti lakos értesüljön Önkormányzatunk több információs csatornát vett igénybe. A kiírás megjelent az önkormányzat honlapján, az Újpesti Naplóban, és a Budapesti 7 Napban is. Abból a célból, hogy növeljük az újpesti lakóközösségek pályázati esélyeit meghirdettük a Társasházi és Lakásszövetkezetek  közös képviselőinek fórumát is. A program fogadtatás jó, egyre több az érdeklődő. Itt szeretném felhívni a figyelmet, hogy a pályázatok végső beadási határideje 2008. szeptember 30-a.

Amennyiben a pályázat a Minisztérium által kiírt Pályázati útmutatóban meghatározott feltételeknek megfelel, a pályázat befogadásra kerül. A pályázatok érkezési sorrendben kerülnek előterjesztésre támogató döntésért az Önkormányzat Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága elé. A döntésről a pályázók a döntést követő 15 napon belül írásban kapnak értesítést.

Úgy gondolom, hogy a sikeres pályázatokkal nemcsak a lakók nyernek, hanem az Önkormányzat is. A lakók számára olcsóbbá válik a lakhatás, lakásaik felértékelődnek. Ez számunkra is siker, mert a lakhatás minőségében bekövetkező pozitív változások mind-mind hozzájárulhatnak ahhoz, hogy az újpestiek igazán itthon érezzék magukat városunkban.