A Gazdasági Bizottság jóváhagyta a 2010. évi felújítási tervet

  •  
  •  
  •  

Újpest önkormányzatának képviselő-testülete idei költségvetésében jóváhagyta, hogy a kerületi intézmények felújítására bruttó 200 millió forintot elkülönít. A 2010. évi felújítási terv azóta elkészült, melyet dr. Trippon Norbert alpolgármester terjesztett elő a Gazdasági Bizottság elé. A támogatás végösszege bruttó 184 millió 370 ezer forint. Ebből az összegből az újpesti iskolák, óvodák, bölcsődék és egyéb intézmények elvégezhetik a szükséges, legfontosabb felújítási munkálataikat, a két összeg közti különbözet pedig tartalék célját képezi, 50 millió forint pedig az intézmények játszóudvarainak játszóeszközökkel történő felszerelésére jut.
(képünkön a Királykerti óvoda tavaly felújított konyhája)

A felújítási terv megalkotásánál és a döntésnél mindazon munkálatok elsőbbséget élveztek, amelyek a munkavédelemre és a balesetveszély megszüntetésére irányulnak, így például a burkolat-, és tetőfelújítás, az ablakjavítás, a mosdók, vizesblokkok felújítása, kerítés helyreállítás, rámpaépítés, tantermek helyreállítása, illetve riasztórendszer-kiépítés. Az intézményeknek megítélt keretösszegen belül lehetséges a munkák között szükségessé váló átcsoportosítás is.

Öt újpesti középiskola közel 25 millióból, 11 általános iskola 56 millió 700 ezerből, az óvodák és bölcsődék összesen több mint 65 millió forintból gazdálkodhatnak. Jelentős összeget ítélt a bizottság az Erkel Gyula Zeneiskola, a Piacfelügyelőség és az egykori Koktél Áruház felújítására is, ez utóbbiban az új gyermekfogászati rendelő kerül kialakításra. Az óvodai foglalkoztató bővítést és a bölcsődei csoportbővítést a 2009-ben elmaradt bölcsődebővítési pályázatból fennmaradt saját önrész fedezi majd, az intézmények játszóudvarainak felújítására, eszközökkel történő felszerelésére pedig további összeget szán az önkormányzat.