A győzedelmes ünnep

  •  
  •  
  •  

Húsvét a kereszténység legfontosabbnak tartott ünnepe, amely Krisztus harmadnapi feltámadásával az élet ünnepévé válik. Üzenetét az újpesti történelmi egyházak képviselői fogalmazták meg.

Négy szent nap – közösség és magány között.
Nagycsütörtök – a közösség napja. Este asztalt terítettek tanítványai Jézusnak – és Jézus tanítványainak. Húsvéti bárány volt az étlapon – de az Isten Báránya kínálta testét és vérét azoknak, akik Benne hittek. Ez az igazi közösségvállalás.
Nagypéntek – a magány napja. Nagypénteken Jézusnak – közösség helyett – a legteljesebb magányt kellett átélnie. Mindenki elhagyta; de az igazi elhagyatottságot a kereszten kellett elszenvednie: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?”
Nagyszombat – a sír magányának napja. Szombaton mindenki nyugodott – a parancsolat szerint. Nyugodtak a végtisztességtételre készülő asszonyok; nyugodott Jézus teste is a sírban. De ez a nyugalom nem pihentető, nem feledtető: ez a pusztulás, ez a kárhozat „nyugalma” és magánya volt.
Húsvétvasárnap – az új közösség napja. Vasárnapra viszont minden megváltozott. Jézus feltámadt – így igazolta vissza az Atya, hogy kedves volt Neki az áldozat: elfogadta azt. S húsvétvasárnappal új közösség indult. Közösség Jézus és az Atya, Jézus és Övéi között. Jézus – és miközöttünk…

Loránt Gábor református lelkész

Jézus Krisztus otthagyta mennyei otthonát, és emberré lett érettünk. A földön járt szolgaként, csodákat tett, gyógyított, tömegeket vonzott magához. Ő telve volt szeretettel, és minden cselekedetével azt erősítette meg, hogy jót akar nekünk.
Tudta, mi vár reá, és nem futamodott meg. Az emberiség minden bűne reá hull, és Ő hordozza. Engedi, hogy pőrén még oda is szegezzék a keresztfához, hogy csúfolódjanak vele. Meghalt. Vége…
Vége? Neki? Hogy lehetne vége? Nagy örömünnep támadt! Húsvét hajnalban Krisztus feltámadt, él! A legerősebb halál-láncok, amelyek megkötözték, porrá morzsolódva hevernek a földön, mert az ítéletet elszenvedte, az ellenség, amely megölte, nyüszítve hever a lába alatt, Ő a világ Ura! Neki adatott minden hatalom mennyen és földön! Krisztus örökké él, többé soha nem fog meghalni, hatalmának semmi nem szabhat gátat, Ő az Úr!
Húsvét ünnepén, az élet diadala legyen nyilvánvalóvá mindnyájunk előtt!

Mészáros Kornél baptista lelkész

MOA