A győzedelmes ünnep

  •  
  •  
  •  

Húsvét a kereszténység legfontosabbnak tartott ünnepe, amely Krisztus harmadnapi feltámadásával az élet ünnepévé válik. Üzenetét az újpesti történelmi egyházak képviselői fogalmazták meg.

Húsvét egy győzedelmes ünnep! Feltámadt, győzött, dicsőséget nyert. Ezek a szavak a mai kontextusban mégis hamiskásan csengenek, mert a verseny világában az győz, aki legyűri a másikat. A gőg és hiúság korszellemében mit lehet a húsvéti győzelemről megtudni? Jézus győzelme a kereszten kezdődik, ahol helyettünk és értünk vállalja a „kiüresítést”, hogy ne legyünk legyőzöttek. Krisztus diadala a halállal folytatódott, amelyben életének utolsó szava hirdeti a jézusi váltság értelmét: „elvégeztetett”, azaz szabadító művét beteljesítette. Jézus dicsősége még a nagyszombati némaságot is átjárja, hogy az ember ne tudjon olyan mélyre süllyedni, ahonnét az Isten ne tudná felemelni. Krisztus ünnepe a húsvéti hajnal virradatában az üres sírkőnél folytatódik, ahol megismétlődik a születéskor elhangzott angyali üzenet: „Ne féljetek!” Ezek a győzelmi üzenetek emberségünk alapjait szólítják meg, ahol nem egymás ellenfeleként éljük meg világunkat, hanem együtt tudunk ünnepelni Isten szeretetének győzedelmében!

Solymár Péter evangélikus lelkész

Húsvét az ÉLET ünnepe.
Volt élet Jézus előtt is, de nem teljes értékű, sötétben botorkáló. Jézus, aki fényt, világosságot, értelmet ad. Feltámadásával megnyitja a mennyország, az örök élet kapuját. A hívő ember számára szemléletváltás: amikor nemcsak biológiai, fizikai, lelki vonatkozásban tekinted az életedet, hanem úgy, mint aki már itt és most feltámadott. Pál apostol mondja: „Kelj föl, te álmos, támadj föl holtodból, és Krisztus rád ragyog.” (Ef 5,14) Ehhez az erőhöz csatlakozva, hiszem, hogy a jó és a rossz határvonala nem kívül húzódik, hanem belül minden ember szívében. Milyen Jézust tapasztalt meg az egyház a kétezer éves története során? Jézus megértő és irgalmas hozzánk. Az élő, az Egyházban jelenlevő Jézus beleszövi magát mindennapi életünkbe. Onnét szólít bennünket – kételkedésünk és tévedésünk árnyait elűzve – egy teljes hitre és odaadott, boldog életre. Krisztus feltámadt!

Horváth Zoltán plébános, Újpest Díszpolgára

MOA