A hűség példaképe

  •  
  •  
  •  

Újpesten közel háromszáz elnevezett közterületet találunk. Sorozatunkban arról kérdezzük az újpestieket, tudják-e, kiről, miről kapta a nevét az utca, ahol otthonuk található.

Hirmann László, a Károlyi-gimnázium igazgatója, számos újpesti helytörténeti munka szerzője úgy fogalmaz, a kertvárosi utcák találkozásánál épült sarokházukba évekig a Dessewffy utcából nyitotta a kaput, de amióta a Mikes Kelemen utcáról is van bejáratuk, innen közlekedik. Sorozatunkban ezért Mikes Kelemenről kérdeztük.
– Az erdélyi születésű, Zágoni előnevű Mikes Kelemen mindössze 16 éves volt, amikor íródeákként II. Rákóczi Ferenc szolgálatába állt, és 21 éves korában önként kísérte a száműzött fejedelmet Lengyelországba, Franciaországba, majd Törökországba. A Porta által számukra kijelölt végleges szálláson, Rodostóban ötven évig élt, mérhetetlen nagy honvágy közepette. Mikes Kelemennek tulajdonítjuk azt a szállóigévé vált mondatot, amely szerint: „…úgy szeretem már Rodostót, hogy el nem felejthetem Zágont.” Tapasztaltam, hogy Erdélyben
nagy becsben tartják és ápolják emlékét. Hogy hová temették, nincs tudomásunk – mondja a történelmet tanító igazgató, Hirmann László. – A diákok irodalomórán a Törökországi levelekkel találkoznak, amelyeket fiktív címzettnek, P. E. grófnénak írt, és amelyek a magyar széppróza kezdetét jelentik. Diákjaimnak mindig felolvasom azt az írást, amelyben az elhunyt fejedelemtől búcsúzik. Mikes Kelemen a hűség példaképe, sorsát tragikussá tette, hogy amikor hazatérhetett volna, nem hagyta el az idős fejedelmet. Később pedig, 1740-ben hiába remélt Mária Teréziától kegyelmet, csak az üzenet jött: „Törökországból nincs visszatérés.” Hívő emberként beletörődéssel fogadta sorsát – tudjuk meg a tanár úrtól. – Hogy az utcáról is szóljunk – emlékezik tovább Hirmann László –, ezt a területet száz éve percellázták, Károlyi László gróf a „villatelkek” értékesítésére külön irodát is nyitott itt. A kezdetektől Mikes Kelemen utca, semmilyen rendszer nem „keresztelte át”. A házat a szüleimmel és keresztapámékkal lakjuk, valamint három gyermekünkkel, és a családunk a dédapámnak lehet hálás a megvásárlásáért. Itt nőttem fel, az utca régi macskakő
borítása a régmúltat jeleníti meg számunkra.

B. K.