A költségvetésben

  •  
  •  
  •  

Az Újpesti Kereskedelmi és Iparkamarával együttműködve készítette elő az Önkormányzat a rendeletet a támogatás felhasználásáról. Dr. Trippon Norbert alpolgármester terjesztette elő, aki kiemelte: az újpesti kisvállalkozások és kisvállalkozói kultúra méltán ismert és elismert.

Kedvezményes bérleti díj
 
-Az önkormányzat azzal is segítette a kisvállalkozókat az elmúlt években, hogy nem emelte meg sem az üzlethelyiségek irányadó bérleti díját, sem a piaci bérleti díjakat, még az inflációs mértékben sem.
A Főtér – program munkálataival összefüggésben pedig bérleti díj kedvezményt kaptak a Mády Lajos utcai bérlők, és várhatóan bérleti díj kedvezményt fognak kapni a kispiac bérkői is – vázolta a rendelet fő vonalait dr. Trippon Norbert alpolgármester.
 
Kezdődhet a pályázatok előkészítése
 
A támogatás mértéke beruházás esetén 30%, de legfeljebb 1millió forint. Oktatás, képzés esetén a költségek 40%-a, de legfeljebb 1 millió forint, egyéb munkahelyteremtésre pedig a plusz  foglalkoztatottanként a minimálbér után fizetendő munkaadói járulék, de legfeljebb 1 millió forint. A támogatásért pályázaton, többek között olyan vállalkozás indulhat, melynek az éves nettó árbevétele – a pályázat kiírását megelőző utolsó lezárt teljes üzleti évben – nem haladja meg a 200 millió forintot, és a székhelye vagy telephelye a pályázat kiírását megelőzően legalább egy éve Újpesten van.
 
Az iparkamara is üdvözli a döntést
 
A rendelet-tervezet kidolgozásában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara újpesti tagcsoportjának elnöke – akit 2008-ban Újpest díszpolgárává választottak –, Keztyüs József is részt vett:
– A tavalyi elgondolás alapvetően jó volt, annak kidolgozásában is részt vettünk. Sajnos a csupán egy javaslatunk, a kamattámogatás került be a rendeletbe, ez viszont kevés volt a sikerhez. A gazdasági válság miatt nagyon kevesen jutottak hitelhez, nem volt kamat, amit támogatni lehetett volna és talán volt egy kis félelem is az önkormányzat részéről, hogy több szegmens beemelése esetén kevés lesz a 30 MFt-os összeg. Tanultunk a hibákból, s a tapasztalatokat beemeltük az idei rendelet-tervezet megalkotásába. Abban mindenki egyetértett, hogy a beruházások támogatása a legfontosabb, hiszen ez esetben munkahelyek is létesülhetnek. A vállalkozók igyekeznek évről évre fejleszteni a vállalkozásukat, új eszközparkot vásárolnak, amihez új munkatárs is kell. A másik szegmens, amit beemeltünk a rendelet-tervezetbe, az oktatás, átképzés volt. Elsősorban a szakmai átképzésekre gondoltunk, hiszen nagy előnyt jelent, ha a kisvállalkozásban dolgozó munkatársak több szakmához is értenek, több oldalról támogatni tudják a vállalkozást. Wintermantel Zsolt képviselő javaslatát, mellyel a munkahelyteremtést szorgalmazta, alapvetően jó gondolatnak tartom, de javaslatát alaposabban ki kell dolgozni, és pontosabban megfogalmazni. Azt gondolom, az idei pályázati lehetőség nagyon gyorsan célba talál, remélem, hogy sok újpesti kisvállalkozás élni fog a lehetőséggel.
 
Megkérdeztük a testület további frakcióinak a véleményét az előterjesztésről:
 
„Időszerű volt a módosítás, ugyanis a Fidesz figyelmeztetése és javaslatai ellenére a szocialista többségű városvezetés tavaly egy teljesen rossz szabályozást fogadott el. A korábbi pályázat semmi más célt nem szolgált, csak a szocialista alpolgármester folyamatos önfényezését az Újpesti Napló hasábjain, a kitalálástól kezdve az elfogadáson át a meghirdetésig, holott egyetlen újpesti vállalkozás sem tudott élni a pályázat adta lehetőségekkel, úgy is mondhatnánk, hogy átverték Őket!
A mostani előterjesztés, a Fidesz valódi munkahely-teremtést célzó módosító javaslatainak elfogadásával már alkalmassá vált, hogy érdemi segítséget nyújtson a helyi vállalkozások számára.”
Wintermantel Zsolt – Fidesz
 
 
„Természetesen hasznos dolognak tartom, hogy önkormányzatunk támogatja a helyi kisvállalkozásokat. A rendelkezésre álló 30 millió forint viszont nagyon kevés, inkább segélynek mondható, mint érdemi támogatásnak. Az igazi megoldást az jelentené, ha munkalehetőséget biztosítana az önkormányzat az újpesti vállalkozóknak. Sajnos ma az e helyzet, hogy sokszor nem kerületi székhelyű cégek nyernek nagy értékű megbízásokat. Módosítani kellene a közbeszerzési törvényt, hogy végre elsőbbséget élvezzenek azok a helyi kivállalkozók, akik lakóhelyükön fizetik be adójukat. Építsék Újpestet az újpestiek!”
Pajor Tibor – Jobbik
 
„A KDNP kerületi szervezete támogatja a kisvállalkozásokat segítő célzott támogatásokat még akkor is, ha ez inkább szimpla kampányfogás a kerületben jelenleg még többségben levők részéről.
Ettől függetlenül ezt nem helyi önkormányzati, hanem kormányzati feladatnak tekintjük, és reméljük, hogy a parlamentbe küldött 2 újpesti képviselő nagyobb sikerrel lobbizik a kis és közepes vállalkozások támogatásának ügyében, mint némely dicstelen előd.”
 Szalma Botond – KDNP
 
„Újpest életében tradicionálisan igen jelentős szerepet töltenek be a kisvállalkozások. Mindannyian találkozhatunk velük, amikor betérünk valamelyik közeli kisboltba vagy igénybe veszünk valamilyen szolgáltatást. Az újpesti kisvállalkozások jelentős számban alkalmaznak helybeli munkaerőt is, ugyanakkor éppen ők a legvédtelenebbek a gazdasági válságok hatásai elől. Az Újpestért Egyesület támogatta a kisvállalkozások megmaradását, illetve fejlődését támogató önkormányzati rendelet megszületését, mivel az ő létük, megmaradásuk mindannyiunk életminőségét javíthatja. A fejlődő, izmosodó kisvállalkozások sok újpestinek adhatnak munkalehetőséget és jelentős szerepet játszhatnak városunk további fejlődésében is.”
Dr. Kató Balázs – Újpestért Egyesület
 
„Újpest történelme során a helyi kisvállalkozások mindig is meghatározóak voltak a város életében. Rendkívül fontosnak tartottuk tehát annak a rendeletnek az elfogadását, amely lehetővé teszi, hogy a mai, válság utáni, nehéz gazdasági helyzetben az újpesti kisvállalkozások önkormányzati támogatáshoz jussanak. Biztosak vagyunk abban, hogy a helyi beruházásokon, az oktatási-képzési innováción keresztül, vagy más módon létrehozott új munkahelyek nagyban hozzájárulnak Újpest gazdasági fejlődéséhez. A támogatások szakmailag is megalapozott odaítélését garantálja, hogy a pályázatok elbírálásában a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Újpesti Szervezete is részt vesz.”
Boruzs András – SZDSZ