A korszerűbb és gyorsabb ellátásért

  •  
  •  
  •  

Dr. Trippon Norbert alpolgármester javaslatára úgy döntött a Képviselő-testület, hogy 30 millió forinttal az idén is támogatja az újpesti háziorvosokat, melynek egy részét működési kiadásaik fedezetére, míg másik részét eszközbeszerzésre használhatják. Tavaly a kezdeményezés sikeresnek bizonyult valamennyi családi – és gyermekorvos benyújtotta pályázatát.

A háziorvosok azon túl, hogy a támogatás egy részét rezsi költségeik kiegyenlítésére használták, többek között vérnyomásmérőket, testzsírmérőt és egyéb orvosi eszközöket vásároltak, valamint informatikai fejlesztéseket hajtottak végre.
Nagy öröm számomra, hogy valamennyi háziorvos élt a pályázat lehetőségével, és remélem, hogy ez az idén is így lesz. Úgy gondolom, hogy mindenki jól járt. Jól jártak az újpesti orvosok akiknek lehetősége nyílt olyan eszközök beszerzésére, melyet a támogatás nélkül nem, vagy nehezen tudtak volna beszerezni, és jól jártak az újpesti betegek is, akik egy –egy orvosi műszer, vagy akár informatikai berendezés beszerzésének köszönhetően korszerűbb és gyorsabb ellátásban részesülhetnek.– tudtuk meg magától a kezdeményezőtől, Dr. Trippon Norbert alpolgármestertől.
 
„Informatikai fejlesztés, hogy ne a vizsgálatokból vegyék el az időt”
 
Dr. Szabó Gergő, a Káposztásmegyer II-n található Sárpatak utcai rendelő háziorvosa informatikai eszközökre fordította a támogatást:
– Két évvel ezelőtt vásároltam meg a praxisjogot, s akkoriban néhány informatikai eszközt be kellett szereznem az induláshoz. Bár próbálunk minden pályázati lehetőséget megragadni, a tavalyi testületi döntés sokat segített abban, hogy a korábban megvásárolt eszközöket a szükséges berendezésekkel, szoftverrel ki tudjam egészíteni. Nekünk, háziorvosoknak – ezt bizonyára minden páciensünk tapasztalja – rengeteg az adminisztrációs teendőnk az orvosi vizsgálatok mellett: TAJ-számok ellenőrzése, receptek nyomtatása, diagnózis megírása és rögzítése, s ezeket az adatokat érdemes korszerű, gyors számítógépekkel végezni, hogy ne az orvosi vizsgálatoktól vegyük el az időt. Csak egy példa: a recepteket – a rajtuk szereplő vonalkód miatt – lézer-, vagy tintasugaras nyomtatóval lehet már csak kiállítani. Azt hiszem, minden háziorvosnak jókor jött a támogatás, bizonyára minden kollégám meg tudott vásárolni pár, a munkájukhoz elengedhetetlenül fontos eszközt, el tudta végezni a legszükségesebb felújítási munkálatokat. Nagyon örülök, hogy az újpesti képviselők idén is úgy gondolták, segíteni fogják a kerületi orvosokat, hiszen ebben az esetben újabb egészségügyi eszközök kerülhetnek a rendelőkbe. Terveink szerint vérnyomásmonitort, pulzoximétert, új vérnyomásmérőt, illetve egy szemészeti és egy fülészeti vizsgálóeszközt fogunk idén megvásárolni.
 
„Szinte minden betegünk észrevette a változást „
 
Dr. Hegedűs Márta, a Liszt Ferenc utcai rendelő háziorvosa is pozitív tapasztalatairól számolt be az Újpesti Naplónak:
– A tavaly megítélt összegből végre meg tudtunk vásárolni egy új 24-órás vérnyomásmonitort, aminek régóta szükségét éreztük, mivel a régi készülék elavulttá és javíthatatlanná vált. Ezt önerőből nem, vagy csak nagyon nehezen tudtuk volna beszerezni, egy ilyen készülék több mint 300 ezer forintba kerül. A monitor mellett egy laptopot is tudtunk vásárolni; ez a beruházás a mindennapi feladatainkban segít, hiszen így munkatársammal sokkal hatékonyabban, gyorsabban tudjuk végezni a munkánkat, az adminisztrációs és egyéb feladatokat. A maradék összegből a lámpatesteket újítottuk fel, mondhatni, végre fényárban úszik a rendelőnk, szinte minden betegünk észrevette a változást, és igen pozitív visszajelzéseket kaptunk tőlük. Nagyon örültünk a tavalyi támogatásnak és ugyanígy természetesen az ideinek is, hiszen a korszerűsítés, a modernebb, ezáltal hasznosabb egészségügyi készülékek beszerzése a betegek alaposabb, hatékonyabb kivizsgálását szolgálja. Ennek érdekében idén egy új, korszerű, a számítógéppel is összeköthető EKG-berendezést tervezünk megvásárolni, és nagyon remélem, előbb-utóbb az akadálymentesítés is megvalósíthatóvá válik a rendelőnkben. Úgy tudom, nagyon kevés kerületben, városban kapnak a háziorvosok, és gyermekorvosok ilyen támogatást, ezért nagyon hálásak vagyunk az újpesti képviselők döntéséért.
 
 
18 millió forint támogatás laborvizsgálatokra
 
A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézetben havonta 6 millió forintot költ laborvizsgálatokra. A költségek egy részét ugyan fedezik, de a finanszírozás módjából adódóan a vizsgálatok veszteséget jelentenek az intézménynek. Dr. Bocskai Tamás főigazgató segítségért fordult az Önkormányzathoz. A Képviselő –testület, úgy döntött, hogy 18 millió forinttal támogatja a vizsgálatokat.
 
A Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet 200 ezer ember részére biztosítja a belgyógyászat, a sebészet, ideggyógyászat területén az aktív fekvőbeteg ellátást, az Észak-pesti régió teljeskörű traumatológiai ellátását valamint Újpest lakosai részére a járóbeteg szakellátást. Ez utóbbiba beletartozik a háziorvosok által kért laboratóriumi vizsgálatok elvégzése is. A vizsgálatokat azonban csak meghatározott volumenkorlátig finanszírozzák, e fölött csökken a támogatás mértéke. Erről kérdeztük Dr. Bocsaki Tamás főigazgató urat.
 
 
„Nem mindennapi, hogy az Önkormányzat ilyen döntéseket hozzon és segítséget nyújtson”
 
Dr. Bocskai Tamás főigazgató, mint mondta nagyra értékeli a gesztust. Úgy gondolja nem mindennapi, hogy egy önkormányzat ilyen döntéseket hozzon és segítséget nyújtson egy olyan intézménynek, amelynek még csak nem is fenntartója. Az intézkedés a háziorvosok munkáját nagymértékben segíti.
 
-Az elmúlt években a laborvizsgálatoknál többször visszatérő dolog: mire van keret, mire elég a pénz. Hol korlátozásról, hol megszorításokról beszélnek a betegek és a háziorvosok is. Nézzük a tényeket!
– A laborvizsgálatok témája egy kényes terület a gyógyító munkában, amelyet csak a kórház, vagyis a laboratórium, a háziorvos és a beteg együttműködése emelhet kölcsönös bizalmon alapuló partnerkapcsolattá. Úgy gondolom: az együttműködés e hármas közt elengedhetetlen. Ezt a kérdést adminisztratív eszközökkel nem lehet kezelni. Nem tilthatom meg egyes vizsgálatok elrendelését, nem emelhetek számszerű korlátot, hiszen ezzel felülbírálnám a munkáját elhivatottan végző háziorvos kollégát, aki jól ismeri betegét. Ez nem is célom. Arra van lehetőségem, hogy folytassam azt a gyakorlatot,hogy minden hónapban tájékoztatom a háziorvosi praxist arról mennyi vizsgálatot végeztünk el kérésére, majd   záró mondatomban arra kérjem, mérlegeljen szükséges –e egy teljes vérkép, vagy elég, ha 2-6 elem vizsgálatát végezteti el. Már ez is szakmai kérdéseket feszeget, miközben azt mondjuk, a gyógyításban nézzük az egész embert , hogyan döntsük el hogy például csak a cukorszintet, vagy csak a májfunkciót elemezze-e az általunk „Hitachi doktorként” emlegetett laborgép. Az elmúlt időszakban a laborvezető főorvosunk is végigjárta a háziorvosokat mindezek átbeszélésére.
 
– Számoljunk közösen! Milyen anyagi keret áll a laborvizsgálatok elvégzésére?
 
-A megértéshez néhány szót kell ejteni a finanszírozásról. A laboratóriumi vizsgálatok finanszírozási díja egy szorzat eredménye, melynek egyik tényezője egy vizsgálatonként változó pontérték, a másik tényező pedig egy alapdíj. Ez utóbbi értéke jelenleg 1,46 Ft.
A laboratóriumi vizsgálatok finanszírozásának alapdíja azonban egy, az intézet részére pontszámban meghatározott volumenkorlát elérése után fokozatosan értéktelenedik és valahol 20 filléres nagyságrendnél állapodik meg. Január hónapban éppen 27 fillér volt.  
A Károlyi kórház esetében ez a volumenkorlát 3,5 millió pont. Eddig fizet a biztosító 1,46 Ft alapdíjat. A 3,5 millió pont felett azonban egy pont értéke már csak 20-27 fillér.
A Károlyi kórház központi laboratóriuma által elvégzett, Újpest felnőtt lakosságát érintő laborvizsgálatok pontértéke havonta átlagosan 7-10 millió pont körül mozog, miközben a kórház 3,5 millió pont után kapja meg a teljes tb-támogatást. Efölött csak azt a bizonyos 27 fillérrel számolt összeget.
Ezzel szemben a labornak havonta csak a reagensköltsége átlagosan 6 millióba kerül!
A háziorvosok által kért laboratóriumi vizsgálatok pontértéke átlagosan havi 3-3,5 millió pont, vagyis pontosan annyi, mint a kórház részére megállapított volumenkorlát.
Ugyanakkor laborvizsgálatokat nemcsak a háziorvosok kérnek, hanem a fekvő beteg ellátás, a járóbeteg szakrendelő orvosai, vagyis a kórházunk különböző egységei is. S talán az olvasónak is van olyan tapasztalata, hogy nemcsak háziorvosa javaslatára végeztet Újpesten laborvizsgálatokat, hanem abban az esetben is, ha más kerületben lévő egészségügyi intézménybe készül, akár egynapos sebészeti beavatkozásra, avagy egy korábbi beavatkozás kontrolljára.   A kör ezzel bezárul, hiszen más kerületek is ezzel a gonddal szembesülnek. 22-es csapdája ez a javából.
 
-Mire elég az évi 18 millió forintos, azaz havi másfél millió Ft-os támogatás? Az elmondottak után ugyanis nem lehet azt a kérdést megfogalmazni, hogy mennyivel lehet több laborvizsgálatot kérni?
-Valóban, a támogatás ellenére nem lehet több vizsgálatot kérni és továbbra is a megfontoltság kell, hogy irányítson bennünket, orvosokat. Úgy fogalmaznék: akkor lesz a rendszerben tartalék, ha mindenki odafigyel a vizsgálatok indikációjára.
Az önkormányzati támogatás azonban más terület részére szabadít fel forrást. Más oldalról megvilágítva, az önkormányzattól érkező rendkívül gáláns évi 18 millió forint, havi bontásra vetítve 1,5 millió forintnyi támogatás nagyságrendjét illetően megfelel a kórház egy havi átlagos gyógyszerköltsége 10 %-ának. Óriási segítség!