A közlekedési szokásokat vizsgálják Budapesten és az agglomerációban

  •  
  •  
  •  

Kérdőíves kutatás veszi kezdetét összesen 7000 háztartás bevonásával Budapesten és agglomerációjában december elején. A kérdőíves véleményfelmérés első üteme 2013. december 4. és 13. között lesz, amely 2014 januárjában és februárjában folytatódik majd. A kutatás célja az utazóközönség közlekedési szokásainak felmérése, döntési mechanizmusainak matematikai leképezése, és az így kapott eredmények felhasználása a BKK által vizsgált és tervezett stratégiai jelentőségű közlekedési beavatkozások előkészítésekor.

Holnaptól kezdődően kérdőíves felmérést végeznek a fővárosi és agglomerációs háztartásokban annak érdekében, hogy a Fővárosi Önkormányzat közlekedésszervezője, a Budapesti Közlekedési Központ megbízásából a Modell Tercett – Főmterv Zrt., a TRENECON COWI Kft. és a Közlekedés Kft. – alkotta Konzorcium az utazóközönség közlekedési szokásainak (pl. egyéni közlekedés, azaz személygépkocsi; közösségi közlekedés és kerékpár) figyelembevételével készítse el a főváros és környezete egységes forgalmi modelljét.

A megkérdezetteket demográfiai jellemzőik és utazási szokásaik alapján szegmentálják. Így válaszokat kaphatnak az egyes közlekedői csoportokra jellemző napi helyváltoztatási gyakoriságok mennyiségére, a helyváltoztatások megoszlására utazási indokok, célterületek és a használt módok aránya szerint, valamint hogy milyen körülmények befolyásolják a közlekedési eszköz kiválasztásában. A felvétel eredményei a jelenlegi közlekedési viszonyok leképezéséhez szolgáltatnak adatokat a modell számára mindamellett, hogy számos más, a közlekedés körülményeit javító fejlesztési ötlet alapjai lehetnek.

Korábban, 2004-ben a BKV Zrt. készített hasonló felmérést több mint 50 000 fő megkérdezésével, ezúttal pedig a felmérés megismétlésére van szükség az azóta napjainkra bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások miatt, amelyek a közlekedési szokásainkat is jelentősen átalakították. A kérdezőbiztosok közel 15 000 embert, azaz Budapesten belül 5000, az agglomerációban pedig 2000 háztartást keresnek majd fel. A felmérést a BKK az Új Széchenyi Terv keretein belül, uniós forrásokból finanszírozza.

Az adatok lekérdezésével és a válaszok sorsával kapcsolatos tudnivalók:

  • a válaszadás természetesen önkéntes;
  • a közreműködő cégek az adatkezelésre vonatkozó jogszabályokat betartják;
  • a megkérdezettek adatait név nélkül, együttesen számítógéppel dolgozzák fel;
  • a név és telefonos elérhetőség megadása kizárólag a minőség-ellenőrzéshez szükséges (nem kötelező), a begyűjtött adatokat más célra nem használják, ezeket elkülönítve kezelik, nem kerül ki a kutatócégtől, és egy-két héten belül törlik az adatbázisból.

Kérik az érintetteket, hogy vegyenek részt a felmérésben, és a kérdőív kitöltésével segítsék a munkát.