A közösség elismerése és köszönete

  •  
  •  
  •  

Újpest Önkormányzata ezekben a napokban emlékezik meg Újpest várossá nyilvánításának 104. évfordulójáról. A tizenkilencedik alkalommal létrehívott városnapi seregszemle, a Találkozzunk többször! programsorozat részeként szolgálja az emlékezést, a kulturális és szabadidős,- továbbá a sportprogramokkal a szórakozást, a kikapcsolódást.

A legrangosabb társadalmi esemény

Augusztus 26-án kora délután a városháza dísztermében került sor a rendezvénysorozat legrangosabb eseményére, az Újpest díszpolgára és az Újpestért – díj kitüntető elismerések átadására.

Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere a képviselő-testület döntése alapján Pályi Lászlónak, az Újpest-Kertvárosi Szent István plébániatemplom plébánosának,  Schrammel Imre Kossuth- díjas és Prima Primissima – díjas keramikusnak, egyetemi tanárnak adta át  az Újpest díszpolgára címet. A szintén Újpest díszpolgára címben részesülő a városrészben közmegbecsülésnek örvendő Nagyárolyi gróf  Károlyi László, Újpest alapítójának leszármazottja, sajnos nem lehetett jelen az ünnepségen, mert egy baleset következtében kórháza került, és az ünnepség napján megműtötték. Újpest polgármestere az önkormányzat, a maga és Újpest közönsége nevében jókívánságát küldte a betegnek.

Újpestért-díjat hárman vettek át: BalajczaTibor humánpolitikai vezető, az UTE egykori sportolója, László Mária kulturális szervező, rendező, nótaszerző, dalszövegíró, valamint Szöllősy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője.

A közösség megbecsülése jeléül

A városháza dísztermében  a fennállásának 120-dik évfordulóját ünneplő Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola növendéke, Réthy Eszter – Bakó Judit tanítványa- palóc népdalokkal köszöntötte a meghívott vendégeket.

Majd Nagy Brigitta, az Újpesti Sajtó Kft. munkatársa, az ünnepség műsorközlőjeként lépett a mikrofonhoz. Elmondta, a mai ünnepséget  nem rendhagyó módon kezdjük. Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít városunk Újpest közbiztonságára. A közelmúltban több súlyos bűncselekmény történt, melynek elkövetőit rendőreink bravúros gyorsasággal, és kiemelkedő szakmai hozzáértéssel kerítették kézre. Újpest mai, kiemelt fontosságú rendezvényén szeretnénk megragadni az alkalmat, hogy méltó módon köszönjük meg munkájukat.

A felderítésben résztvevő újpesti rendőrkollégák, munkájukkal nagymértékben hozzájárultak ahhoz, hogy polgáraink biztonságérzete javuljon, illetve Újpest közbiztonsága szilárduljon, ezért Önkormányzatunk, Wintermantel Zsolt polgármester javaslatára, elismerésben részesítette Varga László rendőr főtörzsőrmestert, Dudás Éva rendőr főtörzsőrmestert, Kardos István rendőr őrmestert, György Zoltán rendőr főtörzsőrmestert, továbbá Gánóczi Viktor rendőr főtörzszászlóst, akik  dr. Markó Attila rendőr ezredestől, a Budapesti Rendőrfőkapitány Közbiztonsági helyettesétől valamint Wintermantel Zsolttól, Újpest polgármesterétől vehettek át jutalmat Pinkóczi József, rendőr ezredes, Újpest rendőrkapitánya és Cserna Sándor közbiztonsági referens jelenlétében.

Közösségi értékek,  elismerések

A közbiztonságért sokat tevő rendőrök elismerése után továbbra is annak a gondolatkörnek a jegyében zajlott az ünnepség, hogy egy közösség miként becsüli meg, ismeri el azon tagjait, akik példát mutatnak. A díszpolgári ünnepség Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt ünnepi köszöntőjével folytatódott.

– Az újpesti közösség erejét mutatja, hogy itt már 1887-től létezett a díszpolgári cím a kiemelkedő személyek elismerésére, csupán a kommunista diktatúra idején, a tanácsi rendszerben szüntette meg a hatalom- nem véletlenül. Éppen ezért, hogy gyengítse vele a helyi közösséget- emelte ki köszöntőjében Wintermantel Zsolt. – Hála szüleink, nagyszüleink nemzedékének, ez nem sikerült, nem tudták kiölni a közösségi hagyományokat és így a rendszerváltás után szinte azonnal újraalapítottuk a díszpolgári címet, sőt azóta újabb kitüntetést is létrehoztunk, az Újpestért-díjat, hasonló rendeltetéssel -  folytatta a szónok. – Emlékszem, mikor gyermekkoromban hallottam azt a szót, hogy díszpolgár, nem értettem. Valahogy úgy képzeltem, hogy egy szépen felöltöztetett figura, akit a térre kiállítanak. Megkérdeztem valakit a felnőttek közül, aki azt felelte: a díszpolgár olyan ember, akire mindenki fölnéz.- Akiket azért tisztelünk, mert azokat a közös értékeinket képviselik következetesen és elkötelezetten, amelyek szilárd alapjai az életünknek. Ezt a szilárd kapaszkodót biztosítják a mai zűrzavaros időkben számunkra. Köszönet és hála érte. – zárta többek között beszédét Wintermantel Zsolt.

Wintermantel Zsolt sajnálattal jelentettebe, hogy gróf Károlyi László nem tudja ezen a napon átvenni a díszpolgári címet, mert egy balesetet követően kórháza került és műtétet hajtottak végre rajta. Wintermantel Zsolt az önkormányzat, a maga, valamint Újpest közönsége nevében mielőbbi gyógyulást kívánt a kitüntetettnek.

Az ünnepség folytatásaként egyenként méltatták a munkásságukkal, elkötelezettségükkel az újpestiek elismerését kivívó díjazottak életútját.  Wintermantel Zsolt polgármester  pedig átnyújtotta az elismeréseket.

Újpest díszpolgára kitüntető elismerésben részesült:

Nagykárolyi Gróf Károlyi László, Újpest alapítójának leszármazottja:
Újpest története és történelme összefonódott a Károlyi-család történetével. A mai Újpest polgárai nemcsak Újpest megalakítását köszönhetik a Károlyi-családnak, hanem az alapítás óta a II. világháború lezárásáig tartó időszak hagyományainak és vívmányainak jelentős része is önzetlen támogatásuknak és kezdeményezőkészségüknek köszönhető.

Gróf Károlyi Sándor 1840-ben Új-Megyer néven alapította Újpest községét, és támogatta az újpesti ipar fejlődését, mesterembereket és gyárosokat telepítve le a községben. Fia, gróf Károlyi Sándor, komoly összegeket áldozott az újpest-rákospalotai lóvasút fejlesztésére. 1895-ben nyitotta meg kapuját az általa alapított újpesti Kórház, majd az idősotthon. Mindkét magánjótékonysági intézményt felruházta nyilvános jelleggel, és fenntartásukra egy-egy alapítványt hozott létre.

Károlyi László 1944-ben hagyta el Magyarországot, és 1995-ben tért haza. Hazatérését az motiválta, hogy a megváltozott politikai helyzetben lehetőséget látott arra, hogy a Károlyi-család által képviselt értékrendet követve a közjó szolgálatában tevékenykedjen. Alapítványokkal, segítő szándékkal vesz részt a polgári értékek erősítésében, támogatásában. Számos civil szervezettel alakított ki és ápol érték- és hagyományteremtő kapcsolatot. Példaértékű tevékenysége minden újpesti számára nemes és értékőrző hagyományokat jelenít meg a XXI. században.

Pályi László, akit 1996-ban neveztek ki az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébániára plébánosnak.
Kinevezését követően elődje, dr. Molnár János által megkezdett munkát folytatta mind a templom, mind a plébánia felújítása tekintetében. Közösségépítő tevékenysége irigylésre méltó. Nagy elismerésnek örvend baba-mama klubja. Támogatásával jött létre a Szent Anna  Katolikus Óvoda , a ma már több mint tíz éve működő  Szent János Apostol Katolikus Általános Iskola. A templom rekonstrukciójának folytatásaként felújíttatta a tornyot, felszereltette a toronyórákat, bearanyoztatta a torony keresztjét. Szervezőmunkájának eredményeként elkészült az orgona. Felismerve a templom jó akusztikáját, Pályi László rendszeresen szervez hangversenyeket, amelyeken a helyi Laudate kóruson kívül neves énekkarok is fellépnek, gazdagítva a város kulturális programját. Kezdeményezte, hogy Újpesten állítsanak fel Wass Albert-szobrot, amelynek a templom kertjében helyet is adott, és amelyet 2008. szeptember 28-án avattak fel. Pályi atya elszántan dolgozik a templom és környezete felújításán: a templomkertben játszótér, sportolásra alkalmas tér, agapék rendezésére alkalmas szaletli és tűzrakóhely épült. Aktív közéleti tevékenységet is folytat. Az újpesti közösségi rendezvények, táblaavatások, szoborleleplezések, a városi ünnepségek állandó résztvevője. Rendszeresen szervez zarándoklatokat, nem egyszer a határon túlra is. Erdélyi útjai során Újpest követeként is fellép.

Üzenet a jelennek és a jövő nemzedékének

Újpest díszpolgárai üzenetet hagynak a jelennek és a jövő nemzedékeinek. Pályi László plébános úr díszpolgárok könyvébe a következő sorokat írta:
A jó Isten elgondolásának tartom, hogy nem itt születtem, mégis Újpest lett az otthonom. Hivatásom teljesítésének legszebb éveit töltöttem itt. Hálásan köszönöm, hogy ezt sokan észrevették, amíg erőm engedi továbbra is szeretnék a lelkeknek javára és Isten dicsőségére élni. Én, aki máshol is éltem biztosan állítom, jó újpestinek lenni, éljen a „kis városunk”.

Schrammel Imre Kossuth-díjas keramikus művész, egyetemi tanár.
Nemcsak ő maga, hanem fia, menye és egyik unokája is a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. Már 1968-ban egyéni kiállítása nyílt az Újpesti Mini Galériában. 1993 és 1999 között a Magyar Iparművészeti Egyetem rektora volt. Több rangos külföldi elismerés mellett hazánkban 1980-ban a Pécsi Biennálé első díját, 1987-ben Érdemes Művész kitüntetést, 1991-ben Kossuth-díjat, 2007-ben Prima Primissima-díjat, 2010-ben Németh Aladár-díjat, 2011-ben pedig Márai Sándor-díjat kapott. Az Újpesti Közművelődési Kör felkérésére – munkája önzetlen felajánlásával – két alkalommal is készített emléktáblát az Újpesti Városnapokra: Babits Mihály emléktábláját a Könyves Kálmán Gimnázium falán 2005-ben, valamint a Városháza falán elhelyezett Lőwy Izsák emléktáblát 2009-ben avatták fel. Schrammel Imre olyan, Újpesthez kötődő alkotóművész, akinek évtizedek óta mély elhivatottsággal végzett művészi és tanári tevékenységére, szervezőkészségére, korának előrehaladtával sem csökkenő aktív és értékes munkájára Újpest is büszke lehet.

Az üzenet:
Schrammel Imre díszpolgárok könyvébe lejegyzett üzenete :
Köszönöm a kitüntető címet. Szeretném ezt a megtiszteltetést két felmenőm emlékére ajánlani, akik Újpestért egész életüket áldozták. Vasváry Zoltán az újpesti zeneiskola igazgatójának és dr. Hirsler Rezső egyetemi tanárnak, akik az ötvenes években ilyen kitüntetésekben nem részesülhettek!

Újpestért-díjban részesült:
Balajcza Tibor, humánpolitikai vezető, aki 1969 óta az Újpesti Torna Egylet személyzeti vezetője.
Pályafutását Újpesten sportolóként kezdte. 1958 óta tagja az Újpesti Dózsa SC.-nek, illetve az Újpesti Torna Egyletnek. 1958-tól 71-ig az Atlétikai Szakosztály versenyzője volt. Hat esetben nyert országos bajnokságot, és tíz esetben javított országos csúcsot. 1960-ban tagja volt a római olimpiai csapatnak. 1960-tól 1990-ig dolgozott hivatásosként a Belügyminisztérium állományában, mint az UTE személyzeti vezetője. 1969-től tevékenykedik az egyesület apparátusában. Kiváló teljesítményeket ért el mint sportoló, és pályafutása befejezése óta, jelenleg is kiemelkedő munkát végez az Újpesti Torna Egyletnél. Munkája nagymértékben hozzájárult az UTE sikereihez, illetve öregbítette az egyesület és Újpest hírnevét. Több legendás sportoló Újpestre kerülését is ő tette lehetővé.

László Mária, kulturális szervező, rendező, nótaszerző, dalszövegíró, költő, újságíró
László Mária a középiskola elvégzése után került az Újpesti Egyesült Izzóba, ahol számos vetélkedőn, szavalóversenyen indult és nyert különböző helyezéseket. Cikkei jelentek meg a vállalati újságban, alapítója volt a Tungsram Irodalmi Körnek. Az Izzó ifjúsági szervezetének történetét együtt dolgozta fel Kadlecovits Géza helytörténet-kutatóval, aki Újpest díszpolgára. 1995-től aktív segítője volt az Újpesti Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületnek. Egyik szervezője az Ifjúsági Házban megrendezett KI-MIT-TUD ?-nak. 16 éve önkéntesen az Országos Magyar Nótás Újság tudósítója, 8 éve főmunkatársa. A Magyar ARTISJUS Szerzői Jogvédő Egyesületnek 8 éve, a könnyűzenei szerzői bizottság 6 fős kuratóriumának 3 éve tagja. A dalszerzők között 7 éve jegyzik László Máriát. A helyi STOMA közösségben és a Mozgáskorlátozottak Egyesületében is aktívan segít. A nótás – operettes – cigányzenés műsorok rendezését, szervezését 1999 óta végzi. Számos rádiós és televíziós interjú készült vele, ahol mindig szeretettel szólt szűkebb hazájáról, Újpestről.

Szöllősy Marianne, helytörténeti kutató, könyv- és lapszerkesztő, kiállítás-szervező, helytörténeti vetélkedők szervezője, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője

Szöllősy Marianne eddigi élete és tevékenysége Újpesthez kötődik. Alapfokú tanulmányait a Fóti úti Általános Iskolában végezte, és jelenleg is Újpest lakója. 1988 óta az Ady Endre Művelődési Központ munkatársa. Érdemeket szerzett a helyi kulturális, közművelődési, művészeti életben. Közművelődési szakemberként pályáját töretlen szakmaszeretet, kreativitás, sokszínűség jellemzi. Gyermek .és ifjúsági korosztályok  számára színházi előadások, komolyzenei koncertek szervezésében vett részt több évig. A művészetek iránti vonzódása tette lehetővé, hogy megbízást kapjon az Újpest Színházban is, ahol rendezőasszisztensként dolgozott.
Hivatásszeretete, érdeklődése legteljesebben a helytörténeti – muzeológiai munkában bontakozott ki. 1996-ban vette át az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetését, amelyet – tevékenységét egyre jobban bővítve – azóta is vezet. Gyűjti, feldolgozza Újpest történetének tárgyi, írásos és egyéb emlékeit, részt vesz kutatásokban, kiállítás szervező-rendező tevékenységben. Nevéhez fűződik a „Két ezredév között – fejezetek Újpest történetéből” állandó kiállítás megalkotása, mely bemutatja az önálló Újpest történetét a kezdetektől 1950-ig. Az Újpest Televízióval helytörténeti műsorok készítésében vesz részt, a „(Hely)történetek” interjúsorozatában településünk közelmúltjában jelentős szerepet játszott személyiségeket szólaltat meg. Rendszeresen publikál az Újpesti Helytörténeti Értesítőben és a Budapesti Honismereti Társaság „Városunk” című folyóiratában. Több helytörténeti munkát végző civil szervezetben vállal megbízatást. Szöllősy Marianne elkötelezett lokálpatrióta.

A díjak átadását követően  az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola növendékei  zenei bemutatóval fejezték  ki tiszteletüket a díjazottaknak.

Elsőként hegedűn Massenet: Meditáció-ját adta elő  Kovács Alicia, akinek felkészítő tanára Skripeczky Istvánné. Majd Bartók: Román táncokból hegedűrészleteket hallhatunk Thieu Ly Virág előadásában. Felkészítő tanára: Dancsó Diána.

Az ifjú tehetségeket a zongoránál Mezei Pál művésztanár kísérte.

A műsort követően a díszpolgári ünnepség fogadással zárult.

B. K