A közösség köszönete és ünnepe

  •  
  •  
  •  

Gyermeknap és pedagógusnap találkozásánál adja át – széleskörű felterjesztések alapján – Újpest Önkormányzata azokat az elismeréseket, amelyekkel a fiatalok szellemi-, testi- , lelki fejlődését elősegítő pedagógusok, egyéb szakemberek több évtizeden át nyújtott kimagasló tevékenységét ismeri el.

KÉPGALÉRIA

A felnőttek mellett az  önkormányzat díjazza az Újpest hírnevét öregbítő diákokat is. Azokat, akik tanulmányaik során értek el sikereket,  sporteredményeikkel, avagy a diákközösségi munkában, a közösségépítésben alkottak maradandót. 2011-ben is a bőség zavarával küzdöttek az „ítészek”, amíg kiválasztották a 25 díjazottat. Erről Wintermantel Zsolt polgármester beszélt június 9-én, az Újpesti Polgárcentrumban megtartott ünnepségen.

Az Újpesti Polgár Centrum színháztermében került sor csütörtökön kora este az Újpest Gyermekeiért-díj, az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója, valamint a Kiváló Diákközösségi Munkáért kitüntető elismerések 2011. évi díjátadó ünnepségére. Az ünnepelteket elkísérték a családtagok, kollégák, barátok, megtelt a színházterem.

Újpest polgármestere, Wintermantel Zsolt a sok-sok vendég láttán köszöntőjében utalt arra, igazi közösségi eseménnyé vált a díjátadó ünnepség, hiszen jelzi, hogy a városrész megbecsüli a kimagasló teljesítményt nyújtókat, ezúttal is négy kategóriában osztanak díjat. Ráadásul a képviselő-testület jelenlegi és egykori  tagjainak, a korábbi díjazottak jelenlétében, sokak érdeklődéséktől övezve. Bár a négyféle díjat más és más szempontok alapján ítélte oda a képviselő-testület, nem véletlen, hogy egy időben kerül sor az átadásukra. Hiszen a tanár nem létezhet tanítványa, a diák nélkül, a diák nem ér el eredményt a  pedagógus nélkül, és szólni kell a szülőkről, akik egyengetik a gyermekek lépteit. – emelte ki Wintermantel Zsolt. A sikerek pedig mindennapi küzdelmek eredményeként születnek, s ezeket az eredményeket most  egy közösség ismeri el. A díjakat odaítélő képviselő-testület ezúttal is gondban volt, hogy a sok felterjesztett felnőtt és diák közül kiket díjazzon. Hogy végül is kik mellett és miért tették le a voksot ez hamarosan kiderül a díjazottakat „felvezető” s egyben bemutató méltatásokból ígérte a szónok. Majd köszönetet mondott a pedagógusoknak, intézményvezetőknek továbbá  a szülőknek az eredményes és támogató munkáért.

A díjazottak életútját és eredményeit Nagy Brigitta, az Újpesti Sajtó Kft. kommunikációs referense méltatásában ismerhették meg a jelenlévők. Majd  Wintermantel Zsolt polgármester átadta az elismeréseket.

A díjazottakat nagy taps köszöntötte, valamint ifjú tehetségek ünnepi műsora színesítette az estét. A műsorban fellépett az alföldi népdalokat éneklő Gaburi Barbara ( felkészítő tanára: Bakó Judit), a hegedűvirtuóz Kovács Alícia ( felkészítő tanára: Skripeczky Istvánné), a szavaló Rostás Melitta (a  Megyeri Úti Általános Iskola diákja), továbbá az Erkel Gyula Újpesti  Zeneiskola műsorcsokrában: a  fuvolás  Winkler Dóra ( felkészítő tanára: Bendzsák Anita ), a csellós Török Bálint ( felkészítő tanára: Szabó Zsuzsánna). Majd egy fagott négyes – Molnár Bálint, Nagy András Zalán, Sárospataki Bálint növendékek és Mester Barna művésztanár – száma zárta.

– B. K

GRATULÁLUNK A DÍJAZOTTAKNAK!:

„Újpest Gyermekeiért” díjat vett át:

Gruszné Novotny Katalin, az Újpesti Speciális Általános Iskola és EGYMI igazgatóhelyettese:
1989 óta dolgozik az intézményben, gyógypedagógusi pályafutása alatt a rábízott gyermekek érdekeit nézte, empátiával, szeretettel fordult a sérült gyermekek felé.

Kócsa Lászlóné, a Virág Óvoda nyugállományú vezetője:
Az óvodás gyermekeket arra nevelte, hogy tanulják meg tisztelni, óvni a természetet, az emberek munkáját, alkotásait, ma is ámulatba ejtő vitalitása.

Péter Tamásné, a Homoktövis Óvoda nyugállományú dajkája:
Türelmével, gyermekszeretetével, bölcsességével, humorérzékével gyermekeket, szülőket, kollégákat sokszor segített át nehéz élethelyzeteken.

Giczy Csaba, az Újpesti Sport és Természetjáró Egyesület Újpesti Kajak-Kenu Sport Club szakosztályvezető-vezetőedzője:
Az olimpikon edzői pályafutását 1982-ben újpesti nevelőklubjánál kezdte és szakosztályvezető-vezetőedzőként napjainkig hű maradt hozzá, eddig összesen 53 évet töltött el az újpesti klubnál

Deák Ovi nevelői és gondozói köre:
25 éve nap, mint nap nyújt segítséget a Deák Ovi nevelői és gondozói köre, vezetősége a szülőknek abban, hogy kiegyensúlyozott, a világ dolgaira nyitott és érdeklődő, környezettudatos, az esetleges testi fogyatékosságot minden helyzetben elfogadni képes nemzedéket neveljenek

Újpest Kiváló Tanulója elismerésben részesült

Vadnai Viktor
Az Angol Tagozatos Általános Iskola egyik legtehetségesebb 8. osztályos tanulója, aki számos országos, fővárosi, kerületi versenyen, mind humán, mind reáltantárgyakban eredményesen képviselte iskoláját

Timkó Andrea Yvett
A Megyeri Úti Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki nyolc éven át kiemelkedő teljesítményt nyújtott, magaviselete, szilárd értékrendje és szorgalma példaértékű kortársai körében.

Diószegi Dorottya Anna
A Karinthy Frigyes ÁMK Általános Iskola 8. osztályos tanulója, aki kitűnő tanuló, minden iskolai és kerületi verseny aktív és eredményes résztvevője, számos nívós díj birtokosa, a kortársképzés résztvevője.

Rönkös Fanni
A Szűcs Sándor Általános Iskola 7. osztályos tanulója, akinek magatartása, segítőkészsége, egyenletes szorgalma, kiemelkedő tanulmányi teljesítménye, a tanuláshoz és társaihoz való viszonya egyaránt példaértékű.

Földesi Fanni
A Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 8. osztályos tanulója, aki humán és reáltantárgyakban egyaránt jól teljesít, a rábízott feladatokat pontosan végzi. A diákközösség aktív tagja.

Tóth András Sebestyén
A Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 12. osztályos tanulója, aki sokoldalú diák, az országos szintű megmérettetéseken szép sikereket ér el, a Károlyi-pályázatok aktív résztvevője.

Újpest Kiváló Diáksportolója Díjban részesült

Általános iskolás korosztály:

Fehérvári Ádám labdarúgó, az Angol Tagozatos Általános Iskola 8.b osztályos tanulója, az Újpest SC sportolója, aki országos bajnokként, a labdarúgásban elért kiemelkedő eredmények mellett a tanulmányait is kimagasló eredménnyel folytatja.

Wilhelm Richárd birkózó, a Bajza József Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója, nemzetközi versenyek bajnoka, a kerületi Diákolimpiai többszörös dobogós helyezettje, az iskola legeredményesebb diákja.

Takács Tamara kajakozó, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 6.c osztályos tanulója, a Központi Sportiskola Sportegyesület sportolója, országos bajnoka, aki sportágának nagy reménysége, igazi közösségi ember.

Wende Rebeka jégkorongozó, a Megyeri Úti Általános Iskola 8.b osztályos tanulója, a Budapesti Sztárok Sportegyesület sportolója, akinek szorgalma és kitartása társai előtt példaértékű.

Demeter Enikő tornász, a Szigeti József Utcai Általános Iskola 6.c osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet eredményes sportolója, aki a torna után gumiasztalra váltott, s a sportág elit kategóriájában kiemelkedő hazai és nemzetközi sikereket ért el.

Középiskolás korosztály

Korisánszky Dávid kenus, a Bródy Imre Oktatási Központ 11.b osztályos tanulója, a Csepeli Kajak-Kenu Egyesület sportolója, hazai és nemzetközi versenyek bajnoka, helyezettje, aki 2010-ben az Év utánpótláskorú férfi kenusa lett.

Káldi Attila tollaslabdázó, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 12.b osztályos tanulója, a Zrínyi HZS SE sportolója, akinek nem csupán a diákolimpián elért eredménye dicséretes, hanem a sportág népszerűsítéséért tett erőfeszítései is.


Kiváló Diákközösségi Munkáért Díjban részesült:

Horváth Bianka, az Angol Tagozatos Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, a diákélet lelkes szervezője és résztvevője, az iskolai diákönkormányzat nyitott, segítőkész elnöke.

Harsági Szabolcs, a Német Tagozatos Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, aki ötödik osztályos kora óta diákképviselő, 2010-től a diákönkormányzat vezetője, az Újpesti Diákszövetség tagja.

Merényi Attila, a Német Tagozatos Általános Iskola 8.a osztályos tanulója, aki aktív diákképviselő, nagyon jó érzékkel irányítja, formálja a diákközösséget. Rendkívül jó szervező, a diákprogramok „lelke”.

Molnár Ákos és Molnár Enikő, a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskola 8.é osztályos tanulói (megosztva kapták a díjat), akik felső tagozatos koruk óta részt vesznek az iskolai diákönkormányzat munkájában – melynek három éve vezetői –, aktív szerepet vállalva a programok szervezésében és lebonyolításában.

Joó Zsanett, a Bródy Imre Oktatási Központ 12.d osztályos tanulója , aki hatékony szervezője osztályközösségének, a diákság érdekeinek képviselője, társai elfogadták, hallgatnak véleményére.

Neiser Ákos, a Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola 13.a osztályos tanulója, az iskolai diákönkormányzat elnöke, aki megfontolt véleményével, hasznos javaslataival, kiváló kapcsolatteremtő képességével, évek óta formálja a közösséget.

Nagy Bálint, a Könyves Kálmán Gimnázium 12.b osztályos tanulója, a diákélet lelkes és sikeres szervezője, aki négy évig volt az iskolarádió szerkesztője, miközben határozott véleményével, problémamegoldó készségével kivívta társai elismerését.

KÉPGALÉRIA