A Lélek áradása

  •  
  •  
  •  

Pünkösd a húsvétot követő ötvenedik nap, vasárnap és hétfőn tartott mozgóünnep, amikor a kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepeli. Ma már egyre kevesebben tudjuk az ünnep mibenlétét, üzenetét. Az újpesti történelmi egyházak képviselői pünkösd eredetét, jelentését idézik.

– Isten különös ereje jelenik meg előttünk, amikor elküldi a Szentlelket. Az első pünkösd olyan volt, mint amikor átszakad a folyó gátja, és árad a víz, és magával sodor tíz és száz és ezer és háromezer embert. Mintha a Lélekfolyam gátja szakadna át Jeruzsálem mellett, hömpölyög az Úr lelke. Micsoda győzelem, mennyi megtérés, mennyi életátadás történt akkor ott. Szíven találta a népet az Ige. Alapos magvetés előzte meg ezt az ünnepet. Három éve a legkiválóbb hirdette az örömhírt, Ő maga, aki az Ige, Jézus Krisztus. 2015. pünkösdjén is nagy szükségünk van a Szentlélek erejének megtapasztalására. Bárcsak megtapasztalnánk, hogy magával ragad, lelkesít, reménységgel tölti be a szívünket. Pünkösd csodája lehet az is, ha „szívünkbe árad az Isten szeretete a nekünk adott Szentlélek által” (Rm 5,5). Így igazán tudom szeretni minden embertársamat, barátot, és ellenséget egyaránt! Szentlélek Isten jöjj szívünkbe! – mondja Mészáros Kornél baptista lelkipásztor

A pünkösd színei

Nyelvünk állandósult szókapcsolatokkal is jelöli pünkösd üzenetét. Loránt Gábor református lelkész ezekre irányítja figyelmünket.

Piros pünkösd. Nyelvünkben léteznek állandósult szókapcsolatok, pl. amikor „piros pünkösdről” beszélünk. A pünkösd piros, mert „lángnyelvekhez hasonlók jelentek meg [a tanítványok előtt], amelyek elkülönültek, és mindegyikükre leszálltak. Ők pedig mindnyájan megteltek Szentlélekkel…” (ApCsel 2,3-4).
„Fehér” pünkösd. De beszélhetnénk fehér pünkösdről is. Isten Lelke három évvel korábban „galamb” formájában szállt le Jézusra (Máté 3,16). Természetesen itt is ugyanarról a jelenségről van szó, csak hol így, hol úgy fejezi ki magát a Biblia (hogy leírja a leírhatatlant: most, mint fehér, rebbenő villanást).
„Kék” pünkösd. Végül – a teljesség igénye nélkül – beszéljünk még kék pünkösdről is. Jézus a Szentlélek munkálkodását vízhez is hasonlítja. „Aki hisz bennem …élő víz folyamai áradnak annak belsejéből. Ezt pedig a Lélekről mondta, akit kapnak majd a benne hívők…” (János 7,38-39). A Szentlélek jelenti ki nekünk a megváltás és az újjászületés csodáját: a piros, a fehér és a kék pünkösd üzenetét…

Összeállította: MOA