A Megyeri temető a főváros negyedik legnagyobb temetője

  •  
  •  
  •  

Az újpesti Megyeri temetőt 1921-ben nyitották meg. Korábban az Apponyi, Tél és Diófa utca, a villamosvonal és a vasúti töltés által határolt területen lévő, 1890-ben megnyitott temetőben temettek. Az 1910-es években ez telítődött, így szükségessé vált új terület kijelölése temetkezés céljára.
A régi újpesti temetőt 1964-ig fokozatosan felszámolták, az itt nyugvó elhunytakat különböző kegyeleti helyekre szállították. Területén lakótelep épült, amelyet az újpestiek Szellemtelepnek neveztek el.

A folyamatosan bővülő temető

A Megyeri temető területét az akkori Újpest város önkormányzata gróf Károlyi Lászlótól, megyeri uradalmának Fóti út melletti részéből vásárolta. A közlekedést a közeli villamosvonal szolgálta. A ravatalozás eleinte a Megyeri út melletti ravatalozóban történt, a mai épület az 1940-es évek elején épült meg. A temetőben 1922-től kertészet működött. A kertészet dolgozói fafűtéses növényházban nevelték a palántákat. A helyi szükségletet meghaladó növényanyagot a városi közparkokban használták fel. A kertészet a nyolcvanas évek végére megszűnt, helyette két parcellát alakítottak ki hagyományos és hamvasztásos temetésre. 

1945 tavaszán a Duna jeges árvize az egész temetőt elborította, ami komoly károkat okozott az épületekben és a síremlékeken. Újpest város 1950. január 1-jén Budapest IV. kerülete lett, a temető a Fővárosi Temetkezési Intézet kezelésébe került. 

Mindenki keresztje

Az 1980-as évek közepétől jelentős fejlesztések kezdődtek; a főutakon burkolatot építettek, megújultak a műszaki berendezések és a szociális épületek. A ravatalozót eredeti formájának megőrzésével átépítették. 

A temetőben a hamuszórásos temetkezés kivételével a hagyományos és urnás temetkezési mód számos formájára lehetőség nyílik. 

A főbejárattól a ravatalozóhoz vezető úton található a központi kereszt, más néven a Mindenki keresztje, ahol a látogatók leróhatják kegyeletüket, megemlékezve távol nyugvó hozzátartozóikról. 

A temető eddigi működése alatt sok újpesti, angyalföldi, rákospalotai, zuglói és más helyről származó elhunytnak nyújtott végső nyughelyet. 

A teljesség igénye nélkül néhány név közülük: 

Lebstück Mária, huszárfőhadnagy, az 1848–49-es szabadságharc hőse: 26. parcella

Dr. Ugró Gyula, Újpest első polgármestere: 20. parcella

Dr. Semsey Aladár polgármester: 22. parcella

Halassy Olivér olimpiai bajnok: 22. parcella

Mády Lajos egyházszervező református lelkész: Megyeri úti kriptasor 

Pállya Celestin festőművész: 16. parcella

Pécsi Sebestyén orgonaművész: 16. parcella

Geduly Lajos evangélikus lelkész: 50. parcella

Dr. Gyökössy Endre pasztorálpszichológus, református lelkész: 40. parcella 

Radics Béla rockzenész: 50. parcella

A temetőben nyugszanak második világháborúban elesett hősi halottak. Az újpesti áldozatok emlékére állított emlékművön babérkoszorút tartó bronzangyal szobra látható. 
A hazájuktól távol elesett szovjet katonák parcellájában az újpesti István térről áthelyezett zászlót tartó katona bronzszobra áll. 
1956-os forradalom áldozatainak sírjai a temető különböző helyein találhatók meg. 

A Megyeri temető területileg (27 hektár) és egyéb vonatkozásaiban is jelenleg Budapest negyedik legnagyobb temetője. A volt kisvárosi temető napjainkra rendezett nagyvárosi temetővé fejlődött. 

(Forrás: Budapesti Temetkezési Zrt. honlapja)