A Start-program sajátosságairól

  •  
  •  
  •  

A közfoglalkoztatás rendszerének új eleme, a Start munkaprogram hét projektből áll, amelyeken belül többek között mezőgazdasági munka, belvízelvezetés, földutak rendbetétele, a közúthálózat javítása, illegális hulladéklerakó helyek felszámolása, újak kialakításának megelőzése a feladat. Az új típusú közfoglalkoztatás keretében az állam maga szervezi a közfoglalkoztatást.

A közszolgálati jogviszony az állam, önkormányzat, nemzeti vagy etnikai kisebbségek törvényekben meghatározott kötelező és önkéntes feladatainak elvégzésére létesíthető, továbbá közhasznú szervezetek egyes feladatainak ellátására irányul, ha a munkák törvényi szabályozása közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormánytisztviselői jogviszonyt nem ír elő.

A közfoglalkoztatás minden esetben meghatározott időtartamú. Közfoglalkoztató helyi és kisebbségi önkormányzat, költségvetési szerv, egyház, állami vagy önkormányzati tulajdonokért felelős vagyonkezelő, a nemzeti civil alapprogramról szóló törvényben meghatározott civil szervezet, vízitársulat, erdőgazdálkodó lehet. Szociális szervezet csak közhasznú tevékenységek elvégzését a vasúti pályahálózat-működtető szervezet a vasúti pálya és környezete tisztántartását, és a kapcsolódó területek növényzetének karbantartását jelölheti ki feladatnak, erdőgazdálkodó elsősorban a turistautak, kijelölt tűzrakóhelyek karbantartását, megtisztítását kérheti.

A Start munkaprogram keretén belül a mezőgazdasági programokban vállalt feladatokra az állam támogatást nyújt a közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér, teljesítménybér és az ahhoz kapcsolódó járulékok valamint a felmerülő közvetlen költségek finanszírozására is.

Amennyiben az adott mezőgazdasági tevékenységre közfoglalkoztatáson túl is szükség van, a sajt szükségleteket ellátó termelést élelmezési szakfeladatok kidásaként kell elszámolni, ha pedig a munka nyereségszerzés céljából folyik, az vállalkozási tevékenység keretében történhet és a tevékenységnek megfelelő mezőgazdasági szakfeladatokon kell elszámolni. A két lehetőség megfelelő arányban egymással kombinálható.

MOA