A választási eljárással kapcsolatos határidőkről

  •  
  •  
  •  

Tisztelt Újpesti Választópolgárok!

2014. április 6-án (vasárnap) az országgyűlési képviselők választásán szavazni reggel 6:00 és 19:00 között lehet.

A kép megtekintéséhez, kattintson ide

I./ KÜLKÉPVISLETI NÉVJEGYZÉKBE VALÓ FELVÉTELI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Amennyiben a választópolgár a szavazás napján külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén, vagy főkonzulátusán adhatja le szavazatát abban az esetben, ha kérte a külképviseleti névjegyzékbe történő felvételét
A külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2014. március 29-én 16.00 óráig lehet kérni a választási iroda vezetőjétől, személyesen, ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon. A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán, letölthető a www.ujpest.hu honlapról.

II./ ÁTJELENTKEZÉSI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

Az a választópolgár, aki a szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján szavazhat.
A választópolgár legkésőbb 2014. április 4-én (péntek) 16.00 óráig kérheti az átjelentkezést, illetve visszavételét a lakcíme szerinti névjegyzékbe.
A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán, letölthető a www.ujpest.hu honlapról.

III./ MOZGÓURNA IRÁNTI KÉRELEM BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE:

Az a választópolgár, aki a szavazóköri névjegyzékben szerepel, de egészségi állapota, fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe mozgóurnát kérhet. Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. kényelmi szempontok miatt) kéri, annak a kérését a Választási Iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

Mozgóurnát a 2014. április 4-én (pénteken) 16.00 óráig attól a helyi választási irodától, a szavazás napján 2014. április 6-án (vasárnap) 15 óráig pedig attól a szavazatszámláló bizottságtól lehet igényelni, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel.
Fontos tudnivaló, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem szavazhat, kizárólag mozgóurnával!

A mozgóurna iránti kérelmet a fent jelölt határidőben és helyen lehet benyújtani, személyesen vagy meghatalmazott útján – teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással – ajánlott levélben, a www.valasztas.hu honlapon, vagy ügyfélkapus regisztráció esetén a www.magyarorszag.hu honlapon.
A kérelemnyomtatvány igényelhető a Választási Irodán, illetve letölthető a www.ujpest.hu honlapról.

Felhívom a figyelmüket, hogy a névjegyzékkel kapcsolatos valamennyi kérelemnek tartalmaznia kell a választópolgár nevét, születési nevét, születési helyét, anyja nevét, személyi azonosítóját, továbbá a választópolgár megadhatja a postacímét, email címét vagy telefax számát, ahova a kérelmével kapcsolatos értesítés megküldését kéri.
Az adatokat a személyi igazolványban szereplő adatokkal megegyezően kell megadni. A nem megfelelő adatközlés a kérelem elutasítását vonja maga után.

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.
A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát (érvényes személyazonosító igazolvánnyal, útlevéllel vagy vezetői engedéllyel), valamint a lakcímét vagy személyi azonosítóját.
A választópolgár a fentiek után megkapja a lebélyegzett szavazólapo(ka)t, az átvételt aláírással igazolja.

A lejárt érvényességű okmányokkal rendelkezők nem szavazhatnak, őket a szavazatszámláló bizottság köteles visszautasítani.

Felhívom a figyelmüket, hogy a szavazás napja előtt vizsgálják meg okmányaik érvényességét, és időben gondoskodjanak az érvényes dokumentumok beszerzéséről!

Budapest, 2014. március 24.

Dr. Tahon Róbert
Választási Iroda vezetője