A városvezetés megszólal

  •  
  •  
  •  

Kétes politikai akcióba kezdett a helyi Fidesz szervezet vezetése a napokban. Szórólapokon értesítik az újpesti lakosokat egy felhívás kezdeményezésről: helyi népszavazással csikarnák ki a városvezetésből a gyermek-, illetve a felnőtt-szakrendelés működtetését. Mind a népszavazási kezdeményezés, mind a meglebegtetett rendelői működtetés olyan végzetes költségvetési csapdába kergetné az Önkormányzatot, ami évtizedekre visszavetné a város megindult fejlődését – ezzel minden felelős helyi politikus tisztában van. A politikai kalandorságként értékelt akciót nem hagyhatta szó nélkül sem dr. Derce Tamás polgármester, sem dr. Trippon Norbert gazdasági ügyekért felelős alpolgármester. Mindketten úgy vélik, hogy Újpest lakossága nagykorú: a valós tények birtokában felelősséggel tudnak dönteni a saját sorsukról.

 
Drága Barátaim!
 
Újpesten ismét olyan helyzet kezd kialakulni, ami arra kényszerít, hogy újra elétek tárjam az igazságot. A tényeket, a valóságot egymás mellé kell rakni, hogy a szemünk kinyíljon, hogy lássuk, amit látni kell, hogy cselekedeteinket ne a jóindulatú hiszékenység, hanem a valóság vezesse még akkor is, ha az fájdalmas. Az újpesti Fidesz vezetése, a szakrendelők önkormányzati átvételének követelésével nyíltan a demagógia útjára lépett, elfedve tényleges cselekedeteit, nem tevéseit, s ezzel nem csak félretájékoztatja Újpest polgárait, hanem egyben veszélyezteti az Újpesti Önkormányzat és a Főváros Önkormányzat közötti, a szakrendelők jövőjére vonatkozó, jelenleg is zajló tárgyalások eredményességét. E tárgyalások célja: a felnőtt szakrendelőnek változatlan Fővárosi Önkormányzati tulajdonban tartása, és egy új, modern, a kor követelményeinek megfelelő újpesti gyermek szakrendelő építése az Újpesti Önkormányzat költségén, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában tartása mellett, a két önkormányzat közös pénzügyi működtetésében.
 
A napokban az Újpesti Fidesz vezetése valamennyi újpesti lakásba egy kiáltványszerű szórólap bedobásáról döntött, s egyben aláírási gyűjtési akciót is indított, azzal a felkiáltással: mentsük meg a felnőtt és a gyermek szakrendelőt a privatizációtól! Íme, azonban a tények:
 
Ad 1.
 
A kiáltvány azt írja: „Két út között választhatunk: vagy az újpesti önkormányzat veszi kezébe a helyi egészségügyet, vagy annak tesszük ki magunkat, hogy akár nyíltan, akár burkoltan, különféle pult alatti politikai alkuk révén oda juthatunk, hogy a főváros elprivatizálja a legfontosabb egészségügyi intézményeinket.”
Nem tudom, hogy mit is kell érteni a pult alatti politizálásról. Azt viszont tudom, hogy az újpesti Fidesz vezetése és az újpesti MSZP, a jelen választási ciklus elején titokban, anélkül, hogy más tudott volna róla, elosztotta egymás között az önkormányzat gazdasági pozícióit, s az ezeket a társaságokat ellenőrző, illetve irányító testületekbe be sem engedték más szervezetek képviselőit. Ha valami, akkor ez a pult alatti politizálás. De hát ebben az uraknak és az elvtársaknak már bőven volt és van gyakorlata.
 
Ad 2.
 
Szülőotthon bezárása: „A Szülőotthon bezárása legyen az intő példa…” Én is úgy gondolom, hogy ez valamennyiünk számára intő példa lehet. Azt példázza, hogy a közösség érdekeivel szembeni teljes közömbösséget, hogyan próbálják a lokálpatriotizmus fényes ruhájába öltöztetni.
A Fővárosi Önkormányzat Egészségügyi Bizottsága 2006. augusztus végén határozatot hozott arról, hogy mind az Újpesti Szülőotthont, mind a Gyerekszakrendelőt megszünteti, bezárja. A kiáltvány egyik aláírója, aki egyben a Fidesz fővárosi frakciójának a tagja is, mind a mai napig, egyetlen alkalommal sem kezdeményezte a Fővárosi Közgyűlésben ezen határozat felfüggesztését, hatályon kívül helyezését. De a mellett is közömbösen, szó nélkül hagyva elment, amiként az Újpesti Fidesz vezetése is, hogy a négy kórházzal rendelkező, és több mint százezer lakosú Újpesten a Fővárosi Önkormányzat megszűntette az urológiai ellátás! Erről miért tetszik hallgatni? És ugyan mi, vagy ki akadályozta meg abban e jeles újpesti Fidesz vezetőt, e kiáltvány egyik aláíróját, hogy a Fővárosi Egészségügyi Bizottság ez év február 21-i, az újpesti szakrendelők privatizálását elrendelő határozatát megtámadja, s kérje annak a felfüggesztését akár a Főpolgármesternél, akár a Fővárosi Közgyűlésnél, vagy legalább erre vonatkozó kezdeményezést tegyen? S hogy ez a fővárosi határozat még szebb legyen, a határozati javaslat előterjesztője, készítője, kitalálója nem volt más, mint Szalkai István, MSZP-s újpesti önkormányzati képviselő, aki 2007. október 15-ig újpesti alpolgármester is volt!  (Íme, a lokálpatriotizmus gyönyörűsége, az önmaga farkába harapó kígyó! De én hiszek a sorsszerűségben, az Isteni gondviselésben!) És sajnálatos tény az is, hogy ezen újpesti kerületi Fidesz elnöknek ahhoz sincs semmi köze, hogy a Fővárosi Közgyűlés az újpesti szakrendelők privatizációját elrendelő határozatát végül is felfüggesztette. Ennek eredményeként a tárgyalások a két önkormányzat között jelenleg tovább folytatódnak. E tényről a Kiáltvány miért hallgat?
 
 
Ad 3.
 
Részlet a kiáltványból: „Álláspontunk szerint az Újpesti Önkormányzatnak át kell vennie a felnőtt és a gyerek szakrendelőt””
Az Újpesti Önkormányzat 2007 februárjában határozatilag úgy döntött, hogy meg kell vizsgálni, mely feladatok szervezhetők ki az Önkormányzat működési köréből. A feladatot egy ideiglenes bizottság hajtotta végre, s egy jelentést készített. Idézet a jelentésből:
„Az ad hoc bizottság úgy vélte, hogy az egészségügyben zajló folyamatok nem teszik lehetővé a feladatok pontos definiálását, nem ismertek a peremfeltételek, ezért a jelenleg ellátott feladatok összetételén nem javasolnak változás(t), nem preferálják a szakellátás átvételét” Magyarul: a felnőtt szakrendelő változatlanul maradjon fővárosi tulajdonban, fenntartásban és Újpest Önkormányzata azt ne vegye át!!!
Természetesen a szakrendelő feladatai ismeretek, miként a feltételeket meghatározó jogszabályok is. A jelentés kelte 2007 októbere, alig fél éves! Aláírók: dr. Varga József igazgató, Nagy István alpolgármester Fidesz, dr. Gergely Zoltán önkormányzati képviselő MSZP, dr. Hollósi Antal önkormányzati képviselő Fidesz.
 
Ad 4.
 
Idézet a Magyar Nemzet Online április 17. számából:
„A Fidesz Újpesti Szervezet határozottan kiáll az újpesti gyermek és felnőtt szakrendelés megmentése, a privatizáció, a kapacitásleépítés és az elkötöztetés megakadályozás (mellett)”.
Privatizáció: Nagy István szociális alpolgármester 2008. február 5-i bizottsági előterjesztésében javasolja az Önkormányzatnak, hogy a felnőtt járóbeteg ellátást az Önkormányzat vegye át.
Ámde: Az előterjesztés többek között a következőket tartalmazza:
„A feladat (ellátásához a)… fedezet egyrészt önkormányzati hozzájárulás, másrészt a későbbi tulajdonosi szerkezet, a működtetés non profit társaságba vitelével külső forrás bevonását teheti lehetővé.” Ki akar privatizálni? Dr. Varga József igazgató úr a bizottsági tárgyaláson a következőket jelentette ki: „A feladat ellátása során elkerülhetetlen külső pénzügyi forrás bevonása”. Ismét fel kell tenni a kérdést: Ki akar privatizálni?
Az alpolgármester úr által készített előterjesztés szerint „az ingatlan (azaz a nyolcszintes épület) és a gép- eszközpark felújítása … öt éven keresztül évi 100 millió forint (ez valójában évi 200 millió minimum) fejlesztés- beruházás(t igényel)”.
Összerakva a dolgokat: elsősorban az önkormányzat átveszi a feladatot és az ingatlant, másodsorban ráfordít 500 (egy szakvélemény szerint 1000) milliót majd harmadsorban az Önkormányzat a szakrendelőnek „a működtetés non profit társaságba vitelével külső forrás bevonását teheti lehetővé.Íme, a megoldó képlet: Először átvenni a szakrendelőt az Újpesti Önkormányzat tulajdonába, aztán ráfordítani sok százmilliót, netán akár egymilliárdot az Önkormányzat kasszájából, majd a szakrendelő non profit társaságba vitelével, külső forrás bevonásával privatizálni!
 
Ad 5.
 
A kiáltvány szerint a szakrendelők átvételének anyagi és szakmai feltételei adottak Újpesten.
Ami az anyagiakat illeti: A felnőtt szakrendelő nyolcszintes épületének felújítási költsége az elkészült szakvélemény szerint kb. 1000 millió, azaz egymilliárd forint. Ez a tegnapi ár! A kisebb rákospalotai szakrendelő fenntartási költsége évente 250 millió forint. Ezeket az összegeket az Önkormányzat csak más ágazatok (oktatás, szociális ellátás, városfenntartás, civil szervezetek támogatása, kulturális tevékenységek támogatása) működtetésének nagyon jelentős, drasztikus korlátozásával tudná előteremteni.
A felnőtt és a gyermek szakrendelők újpesti átvételének és működtetésének pénzügyi fedezete nincs meg. Aki ennek ellenkezőjét mondja, az szándékosan csődbe akarja vinni az Újpesti Önkormányzatot, és az elégtelen finanszírozás következtében a szakrendelőket, és akkor tényleg csak egyetlen út marad: a privatizáció. Hát ezt akarjátok?
Ami szakmai feltételeket illeti: Az Önkormányzat ilyen jelentős feladatnövekedésének szakmai feltételei az önkormányzaton belül nem állnak fenn. Sem szervezetünk nincs hozzá, sem a szervezet működéséhez szükséges személyi feltételek. A szakmai háttér tehát semmilyen tekintetben nem áll rendelkezésre!
Sem én, sem sokan mások az Önkormányzatból nem akarják a szakrendelők privatizálását, mert annak egy újabb elkülönülés lenne a következménye, azaz lennének kevesek, akik meg tudják fizetni, s lennének sokan, akik nem tudnák megfizetni a megfelelő szintű egészségügyi szolgáltatások árát. És nem akarunk kárt okozni sem Újpest lakosságának, sem az Önkormányzatnak!
 
Ad6.
 
Kiáltvány: ”…ha az emberek összefognak, képesek megvédeni magukat a politika túlkapásaival szemben.” Talán így van, talán nem, bár jelen történelmünk utolsó néhány éve cáfolja a mondat igazságát. De addig semmiképpen nincs így, amíg egyes kedvenckék a politika részéről olyan privilégiumok élvezetére kapnak sunnyogva, eltitkolva támogatást, amire semmi joguk nincs, és amit más nem kap meg. Mert, ahogy nem jogosult egy intézményvezető és baráti társasága az Önkormányzat kasszájából fizetett két és félmillió forintért privát angol nyelvleckét venni, ugyanúgy nincs joga hallgatni egyetlen újpesti fővárosi képviselőnek sem, amikor a Fővárosi Közgyűlés vagy annak valamely bizottsága Újpest alapvető érdekeit sértő intézkedést hoz. És én is úgy gondolom, össze kellene fogni. Wintermantel Zsoltnak, Hock Zoltánnak, Szalkai Istvánnak a Fővárosi Közgyűlésben, Újpest védelmében és Újpest érdekében. És nekünk is össze kell fogni mind a százezrünknek itt Újpesten. De ahhoz nem pártpolitikát kellene folytatni, hanem használni a józan eszünket.
 
 
Ú j p e s t, 2008. április 19.
 
Dr. D e r c e Tamás
Újpest polgármestere
 
                                                             ***
 
Kiszámítható jövő – vagy eladósodás
 
Az Újpesti Felnőtt- és gyermek szakrendelő helyzete
 
 
A Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház által üzemeltett egészségügyi járóbeteg szakellátását biztosító Szakrendelő, és a gyermek szakorvosi rendelő működtetése jelenleg a Fővárosi Önkormányzat kötelezettsége, valamint a betegek maradéktalan ellátása is.
 
A járóbeteg-ellátást biztosító Szakrendelő, valamint a gyermek szakorvosi rendelő állapotának vizsgálata bizonyítja, hogy ezen intézmények jelentős veszteséggel működnek évről-évre, jelentős felújítási igényekkel és igen lerobbant orvosi gép- és műszerparkkal rendelkeznek. A gyermek szakrendelő épületének állapotát figyelembe véve, annak felújítása nem célszerű, műszaki állapota miatt lebontásra érett, az orvosi-gép és műszerpark átlagosan 10 évesnek minősíthető, de van olyan röntgen készülék is, amely 22 éves. A Szakorvosi rendelő orvosi-gép és műszerparkja is átlagosan 10 évesnek minősíthető és igen sok a „0” –ra leírt műszer is. A fenti tények alapján nem túlzás tehát azt állítani, hogy mind a működés és a felújítás rövid távon is milliárdos nagyságrendű kiadást jelentene Újpest Önkormányzata számára, amennyiben át kívánja venni, melyre sem fedezet, sem forrás nincs.
Újpest Önkormányzatáról elmondható, hogy az egyik legjobban gazdálkodó Kerületi Önkormányzat és költségvetése egyensúlyban van. Egy milliárdos kiadás esetén – a Szakrendelő és Gyermek szakrendelő átvétele – Újpest Önkormányzata elindulna a totális eladósodás útján! Ezt meg kell akadályozni!
Miután a költségvetési egyensúly megtartása feszes és fegyelmezett gazdálkodást követel meg, ezért többlet feladatokat az Önkormányzat nem tud, és nem is vállalhat fel, mert egy ilyen típusú döntés következményeként az eladósodással kell számolnia. Továbbá az átvételi szándék mellett egy rejtett privatizációs szándékot is sejthetünk. Ezzel sem értünk egyet!
Amennyiben az egészségügyi járóbeteg szakellátást és a gyermekorvosi szakellátást Újpest Önkormányzata átvenné a Fővárosi Önkormányzattól, úgy kevesebb pénz jutna: közterek, parkok felújítására, közterületek rendben tartására, sportpályák építésére,
idősek átmeneti otthonára, jelzőrendszeres szolgálat kiépítésére.
Nem megkerülhető az sem, hogy ebben az esetben forráselvonásra volna szükség az újpesti iskoláktól, bölcsődéktől, a városfejlesztésre elkülönített összegekből. Mi ezzel sem értünk egyet! Mi nem kívánunk forrásokat elvonni ezektől a céloktól, sőt a 2008. évi költségvetésében a közterületek fejlesztésére, rendben tartására és városfejlesztésre is lényegesen nagyobb összeget különítettünk el, mint korábban. Megjegyezzük, hogy az újpesti felnőtt és gyermek szakrendelő átvételére az újpesti egészségügyi ágazat politikai vezetése személyében sem alkalmas, és részben ebből adódóan a szervezeti háttér sincsen kialakítva. Úgy gondolom, hogy minden olyan javaslat, mely a felnőtt és gyermek szakrendelő átvételére irányul csak „handa-bandaként” jellemezhető.
 
Önkormányzatunk álláspontja az, hogy Fővárosi Önkormányzat, mint a jelenlegi törvényes fenntartó a szakrendelőket továbbra is tartsa fenn, hogy magasabb színvonalon feleljen meg a betegellátáshoz szükséges követelményeknek, ennek segítése nekünk is feladatunk.
 
Tárgyalások folytak 2008. február 15-én a Főpolgármesteri Hivatalban az újpesti gyermek és felnőtt szakrendelő jövőjéről. A jelenlegi gyermek-szakrendelő tekintetében olyan megállapodás körvonalazódik, hogy az Újpesti Önkormányzat megkapja tulajdonba a Jókai utcai gyermek-szakrendelőt, melynek fejében vállalja, hogy a Pozsonyi úti orvosi szakrendelőre emeletráépítéssel új gyermek-szakrendelőt alakít ki. Így egy a kor színvonalának megfelelő ellátáshoz szükséges új gyermek-szakrendelő épülhet meg, megfelelő műszerparkkal.
 
Mi nem „handa-bandázunk” hanem cselekszünk! Új gyermek-szakrendelőt kívánunk építeni, úgy, hogy az fenntartható és finanszírozható legyen, hogy megfeleljen a kor színvonalának, hogy Újpest gyermekei magas színvonalú ellátásban részesülhessenek, nem pedig egy lerobbant, lepusztult épületben kapjanak ellátást.
 
A pártpolitika és a „handa-banda” helyett, lokálpatrióta politikára, munkára és cselekvésre van szükség és mi ezt tesszük az Újpestiekért!
 
 
A mi álláspontunk szerint Újpestnek ne csak Nagyvárosi múltja, hanem Nagyvárosi jövője is legyen. Ahogyan a „Nagyvárosi jövő” és az új Főtér program elválaszthatatlan, úgy nagyvárosi jövőképünk elengedhetetlen része az új gyermek-szakrendelő megépítése is. Munkánkat, erőfeszítéseinket az új gyermek-szakrendelő megvalósítására indokolt koncentrálnunk, kérjük az Újpestieket, hogy ezen előremutató lokálpatrióta elképzeléseinkben támogassanak bennünket.
 
Dr. Trippon Norbert
gazdasági alpolgármester