Adóbevallási határidők!

  •  
  •  
  •  

Az építmény és telekadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója bevallási kötelezettség teljesítésének határideje, az adókötelezettség keletkezésétől (tulajdonszerzést követő év január 1.) számított 15 nap. Mivel 2012.-ben január 15-e vasárnap, azért a bevallás benyújtás szankciómentes határnapja: január 16.-a hétfő!

Tisztelettel felhívjuk az újpesti lakosok figyelmét a helyi adókkal és a gépjárműadóval kapcsolatos alábbi általános és speciális tudnivalókra:

Az építmény és telekadó, valamint a magánszemélyek kommunális adója bevallási kötelezettség teljesítésének határideje, az adókötelezettség keletkezésétől (tulajdonszerzést követő év január 1.) számított 15 nap. Mivel 2012.-ben január 15-e vasárnap, azért a bevallás benyújtás szankciómentes határnapja: január 16.-a hétfő!

Kérjük azokat, akik:
  
-    2011 évben vagy korábban szereztek adóköteles építmény vagy beépítetlen belterületi telek tulajdont / vagyoni értékű jogot, illetve
-    adóköteles lakás tulajdonosai/ bérleti jog jogosultjai
 és még nem tettek eleget bevallási kötelezettségüknek, szíveskedjenek azt mielőbb teljesíteni!
Felhívjuk a szíves figyelmüket, hogy a bevallás késedelmes teljesítése, vagy elmulasztása mulasztási bírság megállapítását vonja maga után!

Az Adóigazgatási Osztály címe: IV. kerület Újpest, István út 15. III. emelet

A helyi adó bevallási formanyomtatványok, a www.ujpest.hu honlapról letölthetők, vagy ügyfélfogadási időben osztályunkon beszerezhetők, de kérésre a megadott címre is készséggel postázzuk!

Emlékeztetőül:
Az I. félévi adófizetési kötelezettségek pótlékmentes beérkezési határideje: 2012. március 15.

Az általunk már nyilvántartott építmény és telekadó, kommunális adó, továbbá gépjárműadó alanyok részére a 2012. évtől hatályos adófizetési kötelezettséget tartalmazó határozatokat, az első félévi adó befizetésére szolgáló csekkeket várhatóan február végén – a számlaegyenleg értesítővel egyidejűleg – postázzuk.

A II. félévi adófizetési kötelezettségek pótlékmentes beérkezési határideje: 2012. szeptember 15.
Ehhez a befizetéshez szükséges csekkeket augusztus végén kapják kézhez.

A helyi adók mértékei 2012. január 1.-től az alábbiak szerint módosultak:

Építmény és telekadó

Mértéke 2012. január 1.-től
-    az 500 m2 hasznos alapterületet meg nem haladó építmény esetében, az összesített hasznos alapterület minden egész négyzetmétere után             1.328.-Ft / m2
-    az 500 m2 hasznos alapterületet meghaladó építmény esetében az egész építmény vonatkozásában az összesített hasznos alapterület minden egész négyzetmétere után    1.636.-Ft/m2

-    a magánszemély tulajdonában álló garázs adója: 456.-Ft / m2
-    magánszemély teremgarázs tulajdonának adója:  230.-Ft / m2

A telekadó évi mértéke 294.-Ft / m2-ra módosult

Az adókötelezettség a tulajdonjog / vagyoni értékű jog megszerzését – új építmény esetében a használatbavételi engedély kiadását – követő év első napján keletkezik.

Mentes az adó alól a magánszemély (magánszemélyek) tulajdonában álló lakás. Amennyiben a lakás csak részben áll magánszemély(ek) tulajdonában, úgy a mentesség csak a magánszemély(ek) tulajdoni illetőségére vonatkozik.

Magánszemélyek kommunális adója:

Az adó mértéke 2012. január 1.-től lakásonként, lakásbérleti jogonként:
 17.728-Ft / év

Mentes az adó alól az a magánszemély tulajdonában álló lakás, amelynek tulajdonosa (több tulajdonos esetében legalább az egyik tulajdonos) az év első napján az Önkormányzat illetékességi területén bejelentett lakóhellyel rendelkezik és
-    amelyben nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és
-    amelyet nem adnak részben vagy egészben bérbe és
-    amelynek egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a tulajdonosnak nem keletkezik adóköteles jövedelme.
Mentes az adó alól az a lakásbérleti jog, amely esetében:
-    a bérelt lakásban nincs bejelentve (megjelölve) valamely vállalkozó székhelye, telephelye vagy fióktelepe és
-    a bérelt lakást nem adják albérletbe és
-    a bérelt lakás egyéb módon történő hasznosításával összefüggésben a bérlőnek nem keletkezik adóköteles jövedelme.

Az adómentes lakásokról NEM kell bevallást benyújtani!

Gépjárműadó

A teljesítmény szerinti adóalap után a gépjármű mértéke a következő:

-    gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
-    gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300 Ft/kW,
-    gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230 Ft/kW,
-    gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185 Ft/kW,
-    gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Az adó alapja, az autóbusz, a nyergesvontató, a lakókocsi, lakópótkocsi hatósági nyilvántartásban feltüntetett saját tömege (önsúlya).
Az adó mértéke ezekben az esetekben az adóalap minden megkezdett 100 kilogrammja után:
– a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 1200 Ft,
– az előző pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1380 Ft.

Az „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblával ellátott személyszállító gépjármű után 10 000 Ft, míg a tehergépjármű után 46 000 Ft adót kell fizetni. A „P” betűjelű ideiglenes rendszámtábla kiadása esetén 23 000 Ft adót kell fizetni. A gépjármű állandó rendszámtáblával való ellátását követő hónap 1. napjától az adófizetési kötelezettségre az általános szabályok az irányadók. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint állandó rendszámmal ellátott gépjárműre „E” betűjelű ideiglenes rendszámtáblát adnak ki, ez után nem kell az e bekezdés szerinti adót megfizetni.

Fontos!
Felhívjuk a tisztelt gépjármű tulajdonosok figyelmét, hogy a gépjármű eladása esetén, a Gjt. azon rendelkezésére (2 § (4) bek.) amely szerint:
„Amennyiben a gépjármű tulajdonjogában bekövetkező változást az átruházó korábbi tulajdonos a külön jogszabály alapján – de legkésőbb a változás évének végéig – bejelentette, akkor a bejelentési kötelezettség megnyíltát (szerződés megkötésének időpontját) követő év első napjától nem minősül adóalanynak.”
Amennyiben az érintett felek egyike sem tesz eleget bejelentési kötelezettségének, akkor a korábbi tulajdonos marad a gépjárműadó alanya!

A meghatározott bejelentési mód a következő: a tulajdonjog-változásról készült okiratot (adásvételi szerződés) a keltétől számított 15 napon belül be kell nyújtani az illetékes Okmányirodához.
A bejelentési kötelezettség az Ügyfélszolgálati Irodákon keresztül is teljesíthető
 (István út 15, illetve Hajló u. 42-44)