Akiken a zsarnokok félelmükben bosszút álltak

  •  
  •  
  •  

A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából kegyeletes ünnepség színhelye volt február 24-én délelőtt az újpesti Mártírok útja. Újpest Önkormányzata márvány emléktáblát avatott– miként azon olvasható: „Emlékeztetőül az 1945-ben német hangzású nevük miatt a hazai és a szovjetunióbeli lágerekbe elhurcolt újpesti lakosok szenvedéseire.”

A ünnepségen megjelent dr. Derce Tamás, Újpest korábbi polgármestere valamint gróf Nagykárolyi Károlyi László, a városalapító leszármazottja és hitvese, Erzsébet asszony. Az eseményre eljöttek a közéleti szereplők, képviselők, intézményvezetők, a város díszpolgárai, Újpestért –díjasok, az egyházak képviselői, civil szervezetek vezetői, tagjai, számos diák és érdeklődő. 

Ünnepi beszédet Wintermantel Zsolt mondott. A polgármester beszédében többek között kiemelte: „Ma a jókra emlékezünk, azokra, akiktől a zsarnokok rettegtek, és akiken félelmükben bosszút álltak. Rájuk emlékezünk, a gyáva zsarnokok újpesti áldozataira. Nekik állítunk emléket”

Emlékezés az áldozatokra

„Minden elnyomó tehetségtelen”- írta Borisz Paszternak Nobel-díjas orosz író. – kezdte beszédét Wintermantel Zsolt polgármester. – Úgy gondolom, ehhez hozzátehetjük, minden elnyomó gyáva is. Heródes is rettegett a piciny kisdedtől, akinek születését a próféták megjövendölték. Ezért adott parancsot a gyermekek legyilkolására Júdeában.
A zsarnokok mindig félnek, a zsarnokok gyávák. Félnek az igazságtól, félnek azoktól, akik fölött zsarnokoskodnak, félnek saját bűntudatuktól.
Nincs veszedelmesebb és pusztítóbb a gyáva hatalomnál.
Európa és benne Magyarország XX. századi történelme, sajnos nagyon sok példát szolgáltatott arra, amikor a hatalmaskodók rettegtek. Én úgy tapasztalom, a legtöbb családban, ahogy az enyémben is, sok történetet ismerünk elhurcolt, kitelepített, meggyötört, vagy meggyilkolt családtagokról. Olyan emberekről, akiket ártatlanul gyötörtek, üldöztek. A vallásuk, a származásuk, vagy éppen a nevük hangzása miatt.
De jól tudjuk, valójában soha nem ez volt az igazi ok. Ezek csak ürügyek. Az ok mindig magában a zsarnokban, az elnyomóban lelhető föl: a félelem, mert a gonoszság mindig retteg a jótól.
Ma a jókra emlékezünk – zárta beszédét a polgármester – azokra, akiktől a zsarnokok rettegtek, és akiken félelmükben bosszút álltak. Rájuk emlékezünk, a gyáva zsarnokok újpesti áldozataira. Nekik állítunk emléket”.

A kegyelet virágai

Az ünnepi beszédet követően Wintermantel Zsolt és dr. Derce Tamás együtt leplezte le az emléktálát –Tóth Dávid újpesti szobrászművész alkotását – és közösen helyezték el a ház falán Újpest Önkormányzatának koszorúját.
A jelenlévők szintén lerótták kegyeletüket, koszorúztak, virágot helyeztek el.

B. K.