Aktáról aktára – a polgármesterrel

  •  
  •  
  •  

Sorozatunkban olyan eseteket tárunk az Olvasó elé, amelyek személyes jelzéseket, vagy éppen lakóközösségi panaszokat tartalmaznak, sokakat érinthetnek, még többeket érdekelhetnek, az újpestiek tájékoztatását , egyben tájékozódását segítik. Az aktát dr. Derce Tamás polgármesterrel lapozzuk.

Hogy van ez? -teszi fel a kérdést Újpest Polgármesterének címzett levelében egy hölgy, aki a Görgey úton lakik. Arra kéri a Polgármestert, hogy vegye komolyan a leírtakat, még mielőtt a Görgey Artúr úton halálos balesetek sorozata következne be. A bejelentő azt panaszolja: leesik az ágyról, ha a villamos elmegy az ablak alatt, reng a lakóépület. A  BKV-hoz hiába fordult panasszal, a sínek állapota jó – kapja onnan rendszeresen a rövid választ. A saját szavát nem hallja a lakásban, úgy dübörög a villamos. A szanaszét kiálló macskakövek, a széttöredezett, kiálló síndarabok, a csúszós sín balesetveszélyes- zárja a felsorolást a levél írója, aki  Demszky Gábor főpolgármesterrel is megosztotta levélben ezeket a panaszokat, amelyekről – írja-  minden bizonnyal Derce úr is tud…
– Folyamatosan nyomon követem kollégáimmal együtt Újpest közlekedését, és a sajtó nyilvánosságával élve több cikkben tettem említést a sikeres és a rendszeresen visszaköszönő, még megoldatlan problémákról .  A Görgey út évek óta a  panaszos leveleket , bejelentések tömkelegét szolgáltatja, nem az első hivatalos akták „nyitja”. Siralmasan rossz állapotú utcája Újpestnek. Kortörténeti jelentőséggel bír: néhány évvel ezelőtt keresve sem lehetett talált jobb helyszínt Kertész Imre Sortalanság című regényének megfilmesítését végző stáb. A Görgey út kövezete, a Külvárosi Kávéház felé kanyarodó villamos nyomvonal a múlt század negyvenes éveit idézte a filmben. Egy éve a Görgey úton lakó képzőművészünk és rajztanár lánya  a személygépkocsikról leeső több tucat dísztárcsából készített figyelmeztető kortárs művészeti alkotást. 
-A lakók hol az újpesti, hol a fővárosi önkormányzatot szidják, némely esetben a BKV-t. „Kié” a Görgey út, kinek a felelőssége a karbantartása? Ráadásul lapunk is beszámolt korábban arról,  hogy a Kiss Ernő utcáig tartó szakaszának villamos nyomvonalát felújították és akkor egy réteg aszfalt került az út szélére.
– A törvény úgy fogalmaz, ahol tömegközlekedés zajlik, az az utca a fővárosi önkormányzathoz tartozik, fenntartása, üzemeltetése a főváros feladata. Ugyanakkor a hatályos jogszabályok szerint a villamos, mivel zárt pályás jármű, nem tartozik a tömegközlekedés kategóriájába.Vagyis: a Görgey út a Kiss Ernő utcáig a fővárosé, mert itt van autóbusz közlekedés. A Kiss Ernő utcai „kanyartól” a Szakorvosi Rendelőintézetig az újpesti önkormányzaté, mert csak villamos jár rajta, autóbusz nem. Az SZTK-tól a vasútállomásig ismét a fővárosé. A Görgey útnak a  Kiss Ernő utcáig tartó  szakaszán két  évvel ezelőtt csatornázási munkák folytak, és megtörtént a villamos sín cseréje is. Ideiglenes réteget kapott mindkét irányban az út széle. Ez messze nem volt azonos egy teljes útfelújítással.
– Amikor az újpesti önkormányzat évekkel ezelőtt hozzájárult a Megyeri híd megépítéséhez, alku pozícióban volt,  több,  Újpestre nézve kedvező döntést ért el  a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumnál és a fővárosi önkormányzatnál egyaránt. Ezek egyike éppen a Görgey utat érinti.
– A híd építéséhez kiadott engedélyünket annak tudatában adtuk ki, hogy Újpest több pontján megnövekvő forgalmat prognosztizáltunk. Ugyanakkor kellenek hidak és közlekedni is kell. A hátrányok ellentételezéseként arra kaptunk ígéretet, hogy a híd átadását követően egy éven át forgalomszámlálás indul, amely szükség esetén még egy évvel meghosszabbítható. Ennek nyomán   elvethető, vagy adott esetben igazolható korábbi meglátásunk. Amennyiben a forgalomszámlálás bennünket igazol, a főváros és a minisztérium közös erőből nekilát a Görgey út felújításának, amelynek része a villamospálya cseréje is.
– Tiszta sor. Mit mutatnak a forgalomszámlálás adatai?
-Erre mi is kíváncsiak lennénk, de úgy tűnik, a fővárosban a főpolgármester-helyettesek számának csökkenésével egy időben mintha megállt volna az élet. Nem jön válasz.
– Mit lehet válaszolni a Önnek címzett levélre, és a Görgey út állapotára?
– Válaszom a megoldási javaslatot tartalmazza. Természetesen ismét keresem a három oldalú tárgyalás, és ezzel a Görgey út felújításának lehetőségeit. Véleményem szerint a forgalomnövekedést tények támasztják alá, ezek alapján a korábbi egyezségben foglaltakat érvényesíteni kell. Önkormányzatunk nyitott arra is, hogy a tervezettnél nagyobb arányban vállaljon részt a felújításban az anyagiakat illetően. Volt már arra többször példa, hogy a főváros helyett kifizettük, elvégeztettük az útfelújítást, vagy megosztottuk a fővárossal a felújítási, építési összegeket. A BKV vezérigazgatójától most azt kértem, az esetleges felújítási döntés meghozataláig a Görgey úti szakaszon a villamosok sebességét 20 kilométer/órában határozza meg.
A fejleményekre visszatérünk.