•  
  •  
  •  

Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § alapján pályázatot hirdet Kisgyermeknevelő
munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozott idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény részlege

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Az érvényben lévő módszertani elvek figyelembe vételével, valamint a bölcsődei nevelés, gondozási alap elveinek megfelelően neveli, gondozza a rábízott gyermekeket.
Elősegíti a testi, pszichés fejlődését alkalmas pedagógia, pszichológia, egészségügyi és gondozástechnikai ismeretek alkalmazásával. Segíti a gyermekek harmonikus fejlődését, az aktivitás, kreativitás stb. területén.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvényrendelkezési az irányadók.

Pályázati feltételek:

  • Felsőfokú képesítés, csecsemő és kisgyermekgondozó-nevelő,
  • Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség.
  • A pályázat elbírálásánál előny jelent:
  • Emelt szintű szakképesítés, csecsemő és kisgyermeknevelő,
  • csecsemő és kisgyermeknevelés és gondozásban legalább 1-3 év szakmai tapasztalat.

Elvárt kompetenciák:

  • kiváló szintű bölcsődei módszerek magas szintű alkalmazása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Iskolai végzettséget igazoló oklevél, szakmai önéletrajz, motivációs levél.

A pályázat benyújtásának határideje: 2014. február 24.

Pályázatok benyújtásának módja:
– Elektronikus úton a Bőszné V. Orsolya részére a munkaugy@ujpestibolcsik.hu e-mail címen keresztül vagy
– személyesen a 360-05-08 telefonszámon való egyeztetés után Bőszné V. Orsolyánál 1041 Budapest, Lőrinc utca 35-37. szám alatt.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A pályázatok elbírálása a beérkezés sorrendjében folyamatosan történik.

A pályázat elbírálásának határideje: 2014. március 10.