Ameddig a takarónk ér…

  •  
  •  
  •  

Február utolsó hetében fogadta el Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete a városrész 2009. évi költségvetését. A városrész életét alapjaiban meghatározó rendelet szerint az önkormányzat ebben az évben több mint 17 milliárd forint bevételi és kiadási főösszeggel számol, s eme összeg mentén tervezhető Újpest élete. Dr. Derce Tamás polgármestert arról kérdeztük : miként értékeli a rendelkezésre álló pénzösszeg nagyságát?

-A költségvetési  rendeletünkben ebben az esztendőben a kiadások és a bevételek főösszegét 17 milliárd 020 millió 643 ezer forintban állapítottuk  meg, és   nemcsak törekedtünk a kiadás és a bevétel egyensúlyára , ez kötelező is volt ránk nézve: forráshiányos költségvetést ugyanis továbbra sem lehet  készíteni. A testületi ülésen nagy többséggel fogadták el a képviselők a tervezetet, amelyet nemcsak az előterjesztő, hanem az egyensúly megteremtését és fenntarthatóság elemzését elvégző könyvvizsgálói jelentés is elemzett. Az összeg nagyságáról szólva azt  mondhatom : addig nyújtózkodtunk ameddig a takarónk ér…

– Ezek szerint elégedett a költségvetéssel?
– Úgy gondolom: ebben a nehéz, gazdasági válsággal telített világban minden pénzre szükség van, s nem okozna nehézséget a rendelkezésünkre álló összeg többszörösének az elkölthetősége sem. Jelentős eredménynek tartom még mindig, hogy hitelfelvétel nélkül működünk, és ebben az évben is erre törekszünk.   Önkormányzatunk hosszú évek megalapozott gazdaságpolitikája és következetes munkája alapján teremtette meg azt a stabil gazdasági hátteret, amelyben életképes maradt.  Az első perctől kerültük a hitelfelvételt, így elkerültük az adósságspirált. Mint ismeretes, önkormányzatunk költségvetésének kialakításakor  három  forrásra támaszkodhatunk, a saját bevételeinkre –  például a helyi  adókra, igazgatási tevékenységből adódó bevételekre –, az államháztartásból érkező támogatásokra, bevételekre- amelyek  sajnos évről-évre csökkenő mértékűek -, valamint a fővárosi forrásmegosztásból származó,  folyamatosan változó, ez évben például  emelkedő összegre. Bevételeink ismeretében lehet a kiadásainkat tervezni, azaz a takarónk hosszát meghatározni…
Milyen mozgástere van 2009-ben Újpestnek?
– A kismértékben 17 milliárd forint fölé kúszó költségvetési bevételi főösszegünk több, mint  15 milliárd forintos működési célú bevétellel számol, és mindjárt ennek kiadási oldalán  - működési kiadásként – több mint  14 milliárd   forint jeleneik meg.  Ez természetesen csekély mozgásteret biztosít.   Mégis úgy vélem, hogy tisztességgel el tudjuk látni a törvény által kötelezően előírt feladatainkat és az önként vállalt feladatok nagy része is megtartható volt, sőt új célokat is „beemeltünk” a költségvetésbe.   Önkormányzatunk elhatározása, hogy   megtartsuk a meglévő munkahelyeket és kifizessük a munkabéreket,   befizessük a munkaadókat terhelő járulékokat,  és működjön a város. Nagyon örülök annak, hogy a képviselő-testület tagjai közül többen vélekedtek hozzám hasonlóan arról, hogy a költségvetés egyensúlya tizenkilenc éve megkezdett szigorú gazdálkodás eredménye. És ennek alapján tervezhettünk ebben az évben is szabadon választott feladatokat.
– Mit emelne ki ezek közül ?
– Sikernek értékelem, hogy nem kényszerültünk intézménybezárásra, elbocsátásra. Továbbra is van arra alkalmunk, hogy támogassuk a civil szervezeteket, a diák- és tömegsportot, diákösztöndíjjal ismerjük el  a jól tanuló  fiatalokat. Ebben az évben jelentősen meg tudtuk emelni az egyházak elsősorban épület felújításra fordítható pályázati keretét, és a rendőrségnek a közbiztonság érdekében nyújtandó támogatásunkat. A gazdasági válság hatását enyhítendő, lehetőség lesz arra, hogy a BKIK számára nyújtandó támogatásunk munkahelyet megtartó legyen. Jelentősnek tartom, hogy a háziorvosi praxisok is érezni fogják  az önkormányzat támogatását,  a fiatalok egészséges életmódja érdekében  nagyobb összeggel támogatjuk a drogprevenciót.  Jó dolog, hogy ragaszkodhatunk olyan kulturális célú kiadásainkhoz, mint a városnapok programsorozata, a MÁV Szimfonikus Zenekar további támogatása, térítésmenetes hangversenyek megrendezése. Továbbra is  közérzetjavító lehet a virágváros program folytatása. Több éven keresztül tart majd a Főtér újjáépítése, amelynek során a 2009. év már a kezdetet jelenti: az Új Magyarország Fejlesztési Terv pályázatának első fordulóját néhány héttel ezelőtt sikerrel vettük: 750 millió forintos támogatásban részesültünk.
– Ezek szerint elégedett a költségvetéssel?
– Azt hiszem takarékos, de korrekt, a lehetőségeknek  és az elvárásoknak megfelelni akaró rendeletet fogadtunk el, még akkor is, ha a rendelkezésre álló pénzösszeggel nem tudunk minden gondot megoldani. Sok függ a bennünket körülvevő gazdasági helyzettől, az ebből ránk nehezedő szociális problémák kezelhetőségétől.  Amennyiben nem lesz az országban államcsőd, akkor a vállalt feladatainkat teljesíteni fogjuk.  Mégpedig, mint már említettem: ebben az évben is hitelfelvétel nélkül.
-  A könyvvizsgálói jelentés is kiemeli, hogy az önkormányzat a  költségvetés egyensúlyának megőrzése érdekében mintegy 800 millió forintos ingatlan értékesítéssel számol. Milyen ingatlant szeretne az önkormányzat eladni?
– Biztonságra törekszünk, de elkótyavetyélni nem fogjuk vagyonunkat. Ugyanakkor káposztásmegyeri területek és az egykori honvédségi laktanyák iránt továbbra is van befektetői érdeklődés. Ezért úgy véljük, mindezen területek olyan tartalékot jelentenek számunkra, amelyekkel számolhatunk.
Kiemelt feladat, adósság nélkül
 
Munkahelyteremtő és munkahelymegőrző beruházások
 
A 2009. évi költségvetés kapcsán megkerestük magát az előterjesztőt Dr. Trippon Norbert alpolgármestert is, hogy megtudjuk mire számíthatnak az újpestiek idén. 
– Mi az, ami az idei évi költségvetés kidolgozásánál fő szempont volt?
– Az idei évi költségvetést úgy dolgoztuk ki, hogy olyan munkahelyteremtő és munkahelymegőrző beruházás valósuljanak meg, melyek lehetővé teszik, hogy befektessünk a jövőbe. Befektessünk a jövőbe azáltal, hogy megvalósítjuk terveinket, azáltal, hogy nem engedjük el az újpestiek kezét. Megőrizzük a közel 2800 fő újpesti köztisztviselő és közalkalmazott munkahelyét, sőt az „Út a munkába program” elindításával további 250 újpesti családnak kínálunk itt helyben megélhetést. 30 millió forintos alap létrehozásával segítjük az újpesti kiskereskedőket, de akár az újpesti orvosokat vagy az újpesti történelmi egyházakat is említhetném.
– Munkahelyteremtő és munkahelymegőrző beruházásokat említett. Milyen összeget jelent ez a költségvetésben? Nem veszélyezteti –e a működést?
– Ez a 17 milliárd Ft-os költségvetésből nagyságrendileg 2 milliárd Ft-ot jelent, mely többek között elegendő lesz ahhoz, hogy legyen Új Főterünk, ahhoz, hogy 500 millió forintból intézményi felújításokat hajtsunk végre, ahhoz, hogy 280 millió forintból utakat, parkolókat járdákat építsünk, de jut 20 millió forint a templomok felújítására is. Ugyan a Főváros jóakaratától is függ, de az idén a Szakrendelő is megújulhat. Mi magunk 250 millió forintot különítettünk el, arra, hogy városunkban egy korszerű egészségügyi központ jöhessen létre.
Ezek a beruházások nem veszélyeztetik a kerület működését. Bár – ahogyan eddig is tettük-  az idén is szigorúan kell gazdálkodnunk, és ahogyan eddig is jutott, arra, amire kellett, az idén is jut arra, amire kell.
– Ezek szerint jut pénz a tavalyi évben megkezdett programokra?
– Igen. Az idei évben is jut arra, hogy 230 millió forintból újabb parkok és játszóterek épüljenek, jut arra, hogy folytassuk a VirágVáros – programot sőt, 100 millió Ft-ot arra is elkülönítettünk, hogy a fűtéskorszerűsítés jegyében megindított ÖKO programot is tovább tudjuk folytatni.
Jut arra, hogy fokozzuk a közbiztonságot: 25 millió forinttal támogatjuk a rendőrséget, 20 millió forint jut arra, hogy fejlesszük a térfigyelő rendszert, sőt saját közterület felügyeletet is létrehozunk.
– Már csak egy kérdésre keresem a választ: megúszhatjuk –e eladósodás nélkül?
– Ugyan általánosságban igaz, hogy az önkormányzatok eladósodtak, de ez nem igaz Újpestre. Az idén is úgy fogunk gazdálkodni, hogy elkerüljük az eladósodást, úgy, hogy elkerüljük az adósságcsapdát.
 
Nincs több füstölés a játszótéren
 
A dohányzás tiltása a játszótereken Farkas István képviselő indítványa volt Újpest testületi ülésén. Akkor a képviselő-testület többségben elfogadta, hogy alkossanak rendeletet ebben a témában. Némi előkészítés után a rendelet elkészült, elfogadták az illetékesek, sőt, már hatályba is lépett.
 
A tiltás nem újdonság, hiszen a fővárosi tulajdonú játszóterekre vonatkozóan a Fővárosi Önkormányzat is hozott hasonló rendeletet. Ez igazából arról szól, hogy a közterületeken levő játszótereken, ahol kismamák, kisgyermekek és nagyszülők töltik a szabadidejüket, próbálnak játszani, amennyire lehet, védjük őket a káros környezeti hatásoktól.
Noha ezen káros környezeti hatásokat nem lehet teljesen izolálni, sőt azt is sokan mondják, hogy a cigarettafüst kevésbé ártalmas szabadtéren, mint például az autók által kibocsátott kipufogógáz, mégis, valamit muszáj tenni a helyzet javítására. Az önkormányzat azt nem tudja szabályozni, hogy ne járjanak autók a játszóterek közelében, értelemszerűen maximum csökkenteni és lassítani tudják a gépjármű-forgalmat.
Szentmihályiné Holfinger Edittel az egyik újpesti játszótéren beszélgettünk. A kismama elmondta, hogy szerencsére csak nagyon ritkán fordul elő, hogy valaki a gyerekek közelében, a játszótéren dohányzik, ám nagyon fontos volna, hogy ez soha ne fordulhasson elő. Mint mondta, a szülők többnyire kimennek a játszótéren kívülre rágyújtani, de mindenképpen örül a határozatnak, reméli, lesz visszatartó ereje.
Más kismamák hozzátették, hogy a tinédzserek is sok gondot okoznak a játszótereken, mert ők azok, akik inkább odajárnak társasági életet élni, rágyújtanak, a csikkeket otthagyják, ahol egyébként a kisgyerekek játszani szoktak.
A kérdés mindenki számára az, hogy az új szabály betartását mi módon lehet majd ellenőrizni? Remélhetőleg azok a szülők, akik a játszótérre, saját gyermekeik és önmaguk érdekében megértik majd, hogy nem szabad dohányozni ott. A közterület-felügyelet sem lehet ott minden játszótéren folyamatosan, de minél többet igyekeznek ott lenni a helyszínen, érvényt szereznek a rendelkezésnek.
Most készülnek a táblák, amelyekkel megpróbálják Újpest lakosságának figyelmét felhívni arra, hogy az újpesti közterületi játszótereken szemetelni, dohányozni tilos.
 
A közbiztonságra is hat
Jelentős összeg a közvilágítás fejlesztésére
 
Huszonötmillió forinttal több pénz jut 2009-ben a közvilágítás fejlesztésére, mint a tavalyi évben. Erről az újpesti önkormányzat képviselő-testülete döntött legutóbbi ülésén.
Nagyon sok megkeresés érkezett a lakosság részéről, amelyek jelezték, hogy vannak még a városrészben olyan területek, amelyek közvilágítása nem megfelelő. Elsősorban a parkolók bizonyos részei; számos utcában hiányos vagy nem megfelelő a közvilágítás minősége. Úgy gondolta a városvezetés, hogy a közbiztonság egyik nagyon fontos eleme a közvilágítás, ezért különítettek el ebben az évben egy nagyobb összeget erre a célra.
A közvilágítás javítását szolgáló program keretén belül új lámpaoszlopokat telepítenek bizonyos helyeken, természetesen megfelelő lámpatestekkel kiegészítve. A pontos helyszínek kijelölése folyamatban van, nagyjából március végén lesz döntés a konkrét helyszínekről.
-Csak üdvözölni tudjuk a döntést, amellyel jelentősen nőhet a közbiztonság eddigi minősége is – jellemezte a változást az Újpesti Polgárőrség vezetője, Mecseki Tibor. – Mindennek az életminőség javítása mellett a mi szempontunkból praktikus előnyei is vannak. A bűnözők nem szívesen adják az arcukat a tevékenységükhöz, sötét helyek vonzzák az elkövetőket. A helyi rendőrséggel kiegyensúlyozott együttműködésben főként a megelőzésen van a hangsúly a mi munkánkban. Jelentős területek biztonságos áttekintését segíti a fokozott közvilágítási ellátás. Mindez jelentős mértékben segítheti a biztonságos közlekedést is, amit mindannyian, nap, mint nap megtapasztalhatunk. 
S hogy mire elég a harmincötmillió forint? Lámpaoszloptól és –testtől függően körülbelül 50 új lámpa telepítésére, a pontos meghatározásról csak a helyzetfelmérés után lehet majd beszélni.  A fent említett több tízmillió forintos összeg kizárólag a közterületek világítására fordítandó, amibe nem tartozik bele Újpest díszkivilágításának megvalósítása. 2008-ig nem volt egyetlen olyan közintézmény sem, amely része lett volna a fővárosi díszkivilágítási rendeletnek, ezen Újpest vezetése tavaly változtatott.
 
Virágba borul Újpest
 
Dr. Trippon Norbert alpolgármester kezdeményezéseként 2008-ban elindult Újpesten a Virágváros program. Ebben a tekintetben nem lesz változás az idén sem, a program folytatódik, Újpest újabb és újabb területei borulnak virágba a továbbiakban is.
A lakosság visszajelzése szerint a Virágváros program nagyon sikeres volt a tavalyi évben. Ennek keretében több ezer muskátli került a villanyoszlopokra szerte Újpesten, több tízezer egy- és kétnyári növényt ültettek közterületekre, új virágágyásokat alakítottak ki, mint például a Görgey és István út sarkán, ahol virágokból alakították ki Újpest címerét. Talán az egyik legnagyobb siker az újpesti közintézmények előtti, az önkormányzat térségében kialakított virágoszlopok kihelyezése volt: szinte „virágeső” hullott Újpestre.
A kezdeményezés sikere után többen megkeresték a polgármesteri hivatal munkatársait, mondván, hogy a virágoszlopok feldobják az egyébként, szürke, élettelen járdaszakaszokat, szeretnének más helyeken is ilyen kompozíciókat látni.
Több tucat új helyszín lesz az idén, a tervek szerint minden közintézmény elé – orvosi rendelők, szociális létesítmények, stb. – kihelyeznek, a lehetőségekhez képest virágoszlopokat, ezzel is színesítve Újpest területét.
 Varga János, az Aschner Lipót Természetjáró Egyesület vezetője elmondta, hogy például a Trombita tér megújulása, színpompás zöldkultúrája életminőségi változásokat hoz az emberek életében. Örült az új kezdeményezésnek, szerinte is minél több helyen volna a program kiterjesztésére.
-Ahhoz azonban, hogy Újpest tartósan megmaradjon Virágvárosnak, mindenképpen szükség van az emberek hathatós közreműködésére is. Ugyanis ha az emberek eldobálják a szemetet, kihelyezhetnek bármennyi virágot, az összkép nem lesz megfelelő. Azonban ha a lakosság is magáénak érzi a környezet megóvásának szükségességét, akkor van hosszú távon is esély a Virágváros program kiteljesedésére – tette hozzá a természetjáró egyesület vezetője.