Átadás-átvétel: rendben és jogszabályoknak megfelelően

  •  
  •  
  •  

A polgármesteri munkakör átadás-átvétele október 8-án a Polgármesteri Hivatalban történt meg.

Dr. Derce Tamás leköszönő – átadó –város vezető és Wintermantel Zsolt megválasztott- átvevő –polgármester aláírásával látta el a jegyzőkönyvet, amelyet dr. Vitáris Edit jegyző, valamint Haszonicsné Dr. Ádám Mária, Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának vezetője szintén  kézjegyével látott el.  Az aláírók szóban is hangsúlyozták: Újpesten az átadás-átvétel zökkenőmentesen és a törvényekben foglaltaknak megfelelően rendben megtörtént, amit a kölcsönös bizalom is segített.

Átadás-átvétel: rendben és jogszabályoknak megfelelően - 2010. október 8.

A polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. törvény rendelkezései szerint, a polgármesteri tisztség megszűnése esetén nyolc napon belül írásba foglalva adja át munkakörét az új polgármesternek.  Az őszi önkormányzati választások előtt kelt 26/2000/IX.27./ BM-rendelet a munkakör átadásának jegyzőkönyve kötelezően előírt tartalmát is rögzíti. Dr. Vitáris Edit jegyző kiemelte a szabályozások szerint eljárva készült el az átadást – átvételt rögzítő dokumentum.

Az átadásnak kiemelt jelentőséget adott az a tény, hogy  ehhez hasonló esemény soha nem történt még Újpesten, hiszen dr. Derce Tamás húsz évig volt polgármester. Dr. Derce Tamás átadóként úgy fogalmazott: amikor a rendszerváltozást követően Fekete János tanácselnöktől átvette a város kulcsát,  jogszabály nem írta elő  a váltáskor elvégzendő teendőket.

Átadás-átvétel: rendben és jogszabályoknak megfelelően - 2010. október 8.

A dokumentumot aláíró Haszonicsné Dr. Ádám Mária, Budapest Főváros Közigazgatási Hivatalának vezetője minden okmányt rendben talált, és  köszönetet mondott a szakszerű munkáért. Az újpesti hivatal a törvényességi munkát illetően most is köztudomásúan jó hírének megfelelően tevékenykedett, és méltán az egyik legjobban működő hivatal –hangsúlyozta Haszonicsné Dr. Ádám Mária, majd sok sikert és jó egészséget kívánt az új hivatali ciklust megkezdőknek. 
 

Átadás-átvétel: rendben és jogszabályoknak megfelelően - 2010. október 8.

A Hivatal érdemét, a precíz előkészítést kiemelve  köszönetét fejezte ki  Wintermantel Zsolt átvevő polgármester is. Szólt arról is, hogy a továbbiakban, polgármesterként  felelősségteljes munkakapcsolatra törekszik   a Közigazgatási Hivatallal, és kollégaként kíván együttdolgozni mindazokkal, akik az újpesti Képviselőtestület döntéseit követően a  törvényességi felügyeletet ellátják. A beszélgetés során a hivatalvezető asszony a megválasztott polgármestertől tájékoztatást kapott arról, hogy az október 13-án megalakuló képviselőtestületben tizenhárman a FIDESZ és az Újpestért Egyesület választási szövetség tagjaként, öten az MSZP, egy-egy fő pedig a Jobbik illetve az LMP színeiben lettek önkormányzati képviselők. Ők egy fő kivételével  már eddig is képviselőként, avagy delegált bizottsági tagként tevékenykedtek, ami lehetőséget jelent már a ciklus elején az eddigi eredmények megőrzése mellett a komoly és hatékony munkára.  

Az átadás átvételt rögzítő dokumentum több dolgot tartalmaz, így felsorolja például  az átadó  polgármester munkáltatói jogkörébe tartozó, folyamatban lévő ügyek iratainak felsorolását, az önkormányzat aktuális pénzügyi helyzetéről, az esetleges hitelállományról. Újpestnek nincs hitele – rögzíti a dokumentum! Az okirat kimondja továbbá, hogy a jegyzőkönyv elkészítésével egyidejűleg át kell tekinteni többek között a gazdasági programot, a költségvetési és zárszámadási rendeleteket, valamint a szerződéseket, kötelezettségvállalásokat is.

– B. K