Az elődök példáját követve

  •  
  •  
  •  


Az Újpesti Városnapok legrangosabb eseményére, az Újpest Díszpolgára cím és az Újpestért díj átadó ünnepségére augusztus 28-án, pénteken került sor a városháza dísztermében. Újpest Önkormányzatának Képviselő-testülete legutóbbi ülésén döntött az önkormányzati díjak odaítéléséről, arról, hogy ebben az évben három jeles személyiségnek díszpolgári címet adományoz, öten pedig az Újpestért díjban részesülnek. A zsúfolásig telt díszteremben Belán Beatrix alpolgármester köszöntötte az egybegyűlteket

A köszöntőt követően a díjak átadására került sor. Dr. Derce Tamás Újpest polgármestere elsőként az Újpest Díszpolgára kitüntető elismeréseket adta át.
Újpest Díszpolgára címet kapott Bíró Lóránt , a Clarisseum plébánosa.
Újpest Díszpolgárát sokan ismerik, itt él közöttünk, itt kezdte tanulmányait és itt végzi ma is hivatását már nyugdíjasként, plébánosként. Nem mindennapi életút az övé. A Don Bosco Szalézi szerzetesrendben érettségizett fogadalmas szerzetesként. Volt kántor a Szent József templomban, majd matematikus lett. Nappal alkalmazott matematikusként dolgozott, este pedig ellátta a kántori teendőket. Óraadóként tanított később a Műszaki Egyetemen, de igazi hivatásáról sosem mondott le. 1988-ban szentelték pappá. 1989-ben pedig világi pályájának lezárása és nyugdíjba vonulása után, plébánosi teendőket vállalt. Rendkívül sokrétű munkát végez. A szokásos teendőkön túl tanított hittant, nevelte a nehézsorsú gyermekeket. Táborokat létesített, énekkart, színjátszó kört szervezett, sport és kulturális lehetőségeket teremtett, mindezt azért, hogy szebbé tegye jelenüket és jövőjüket.
Hagyomány, hogy a Díszpolgárok bejegyzést tesznek a Díszpolgárok Könyvébe. Bíró Lóránt az alábbi sorokat írta a könyvbe:
Újpest Díszpolgára címet kapott Gyémánt László festőművész, aki Káposztásmegyeren alkotó világhírű képzőművész. A Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemrend Középkeresztje kitüntetettje, Príma Primissima díjas, aki már hat éves korában eldöntötte, hogy festőművész lesz. Jól döntött. Pályafutását 1963-ban, a Magyar Szürrealisták csoportjában kezdte, és tehetsége folytán rögtön az érdeklődés középpontjába került. Ha, lehet ezt mondanom a képzőművészet fenegyereke volt. Így nem csoda, hogy bár számos akkor nyugatinak minősült országba kapott kiállítási meghívást, nem mehetett, nem kapott útlevelet. A tiltott kategóriába sorolta a hivatalos művészetirányítás. Így nem csoda, hogy 1970-ben elhagyta az országot és előbb Londonban, majd Bécsben telepedett le. Művészetét ott is siker koronázta. 1982-ben tért haza. Számos alkotása található hazai és külföldi múzeumokban. Kiállításai, alkotásai ma is feltűnést keltenek. A magyar és az európai képzőművészet ikonja.
 
 
Újpest Díszpolgára címet kapott Várhidi Pál labdarúgó, szakedző, az Újpesti Dózsa örökös bajnoka.
Itt született, itt nőtt fel, és akinek sportolói és edzői pályafutása Újpesthez kötődik, és aki csak örömet szerzett a szurkolóknak. Már tizenkét éves korától nagy tehetségű, igazolt labdarugó volt.1950-től tizenöt éven át játszott az Újpest első csapatában jobb hátvédként. Csapatával nyert bajnokságot, többször volt válogatott, és az Újpesti Dózsa örökös bajnokaként hagyta abba aktív labdarúgói pályáját. Ezt követően edzőként tevékenykedett. Természetesen  az Újpestnél. Az általa irányított csapat négy bajnoki, két második és egy harmadik helyezést ért el és bejutott a Bajnokcsapatok Európa Kupájának elődöntőjébe is.
 
 
A városházi ünnepség ezt követően az Újpestért díjak átadásával folytatódott.
Újpestért díjban részesült Borosné dr. Kézy Zsuzsanna, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium igazgatója. 18 éve igazgató. Iskolája oktatási, nevelési tevékenységének és jellegének meghatározó egyénisége. Nagy hangsúlyt fektetett a nevelőtestület egységes szemléletének kialakítása mellett a szülők megnyerésére és közösségeik kialakítására az iskola nevelési céljainak eléréséhez. Szakmai munkássága példaértékű. Elnökségi tagja az Általános Iskolai Igazgatók Országos Szövetségének, közoktatási szakértő és a Szegedi Tudományegyetem Közoltatási Vezető Intézetének oktatója.
 
Újpestért díjban részesült Gilyén Elemér, nyugállományú helyettes államtitkár, fejlesztési igazgató.
25 éve lakik Újpesten, azon a területen melynek út, víz-gáz és mélyépítési munkálatainak megtervezésében és kivitelezésében tevékenyen részt vett. Jelentős szerepe volt Újpest város rehabilitációjának a megvalósításában és a káposztásmegyeri lakótelep építésében. Gyakorlatilag a teljes újpesti panellakás programhoz kapcsolódó közmű-út- mélyépítési, alépítményi munkát ő irányította. Mint újpesti lakos hamar bekapcsolódott a helyi társadalmi életbe. Alapítója az Újpesti Keresztény Megújulási Alapítványnak. Önzetlenül, több millió forinttal járult hozzá közösségi célok megvalósításához, így a Nap utcai és az Egek Királynéja templomok rekonstrukciójához, a Katolikus Kultúrház fejlesztéséhez.
 
Újpestért díjban részesült dr. Matavovszky Tibor, nyugállományú tanár, a Kordován Téri Baráti Kör elnöke.
1990 óta él Káposztásmegyeren. Hamar beilleszkedett új lakóközösségbe, és három év múlva, mint eltökélt környezetvédő megalapította a jelenleg is aktívan működő Kordován Téri Baráti Kört, melynek ma is elnöke. Sok és céltudatos munkával mamár a Kordován tér referenciaparkká vált. Korszerű növénytelepítési eljárásokat alkalmaztak, példaértékűen. Ennek köszönhetően a parkot ma hetvennél többféle fa és cserje díszíti. Az egyesületi tagok az elmúlt esztendőkben mintegy harmincezer munkaórát töltöttek itt, melynek motorja és fő mozgató ereje volt, és az a mai napig is az. Környzetvédőként aktív tagja a Környezet- és Természetvédő Tanárok Egyesületének, több évtizeden át vállalt túravezetéseket a Budapesti Természetbarát Sportszövetségben.
 
Újpestért díjban részesült Rappaport Zoltán, az Újpesti Zsidó Hitközség örökös, tiszteletbeli elnöke
Hatvan éve él Újpesten. Negyven évig, nyugdíjba vonulásáig dolgozott a Tungsram Rt-nél. A zsidó közösség megbecsült  tagja, aki nem kerülhette el sorstársai megpróbáltatásait sem. Volt munkaszolgálatos és deportálták is. Az emberek iránti hite és bizalma azonban soha nem ingott meg. Így tudta életét újrakezdeni és felépíteni. 1993-tól nyugdíjas korától töltötte be a hitközség elnöki tisztségét. Tevékenységére végig jellemző volt a felekezetek közötti párbeszédek elősegítése. Mint városvédő lokálpatrióta, az érdeklődök számára nyitottá tette a zsinagógát. Részese volt többek között a Zsinagóga, a Mártír Emlékmű és az orgona felújítási munkálatainak.
 
Újpestért díjban részesült dr. Rozner László, nyugállományú KTSZ elnök, karitatív segítő.
1995 óta segíti az Újpesti Roma Kisebbségi Önkormányzat tevékenységét. Az általa kitalált segítő feladatokat nagy lelkesedéssel végzi. Tevékenysége kiterjed a jogi tanácsadásra, a munkaügyi regisztrációra, az álláskeresésre, önéletrajzok írására, aszerint, hogy kinek mikor mire van szüksége. Önként végzett munkájához tartoznak a bírósági keresetlevelek, a fellebbezések megírása, vagy a nyugdíj és a szolgálati idők kiszámítása. Minden hozzáfordulónak önzetlen segítőkészséggel áll rendelkezésére, korát meghazudtoló agilitással.
 
 
A díjak átadását követően fiatal újpesti művészek zenei bemutatóval fejezték ki  tiszteletüket a díjazottaknak.
Először egy csellista,  Zanathy-Pintér Márkot lépett a közönség elé, aki a zenei alapokat a Pécsi Sebestyén Általános és Zenetagozatos Iskolában és az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskolában sajátította el. A Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskola diákja fiatal kora ellenére már  Bogányi Gergely és Kocsis Zoltán társaságában is fellépett.az ünnepségen egy virtuóz átiratot adott elő, Paganini Mózes Fantáziáját. Ezt követően az ifjú operaénekes generáció egyik legtehetségesebb baritonja lépett a városháza közönsége elé:  Geiger Lajos,  a Magyar Állami Operaház énekese, ösztöndíjasa., az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola egykori tanulója,  számos hazai és nemzetközi versenyen sikeres résztvevője. Az elmúlt esztendőben megnyerte a II. Nemzetközi Erkel Ferenc Áriaversenyt, ami után meghívást kapott hazánk képviseletére Madridba, az Európai Unió ünnepén. Az ünnepségen  nemzeti operánkból, Erkel Ferenc Bánk Bánjából a híres bariton áriát, a Bordalt adta elő, zongorán kísérte:  Petrován Mária az Újpesti Erkel Gyula Zeneiskola művész-tanára.