Az Euro Metall Kft. öntödéjében

  •  
  •  
  •  

Az újpesti telephelyű Euro Metall Kft. árbevétele alapján jelenleg a legjelentősebb vasöntöde Magyarországon. A német, DIHAG öntödei csoport és a MÁV Zrt. vegyesvállalataként működő Társaság a MÁV és további, magyarországi, európai vasútüzemek, vasúttársaságok valamint a gépipar részére gyárt öntvényeket. Az Euro Metall Kft. jelenleg 10 európai országba szállítja termékeit, az export aránya 40-50%. Legfontosabb külföldi partnerei angol, szlovén, cseh, román és német társaságok. Az öntöde jelenleg kb. 70, kizárólag magyar munkavállalót foglalkoztat.

 
A vasolvasztás 1500oC feletti hőmérsékleten, két, felváltva üzemelő, hidegszeles kupolokemencében történik. Az olvasztási folyamat optimalizálása és a környezetre gyakorolt káros hatás minimalizálása érdekében az elmúlt években különféle intézkedések, beruházások történtek. Ilyen volt az olvasztáshoz szükséges levegő oxigénnel történő dúsítása, a torokgázok után-égetése a kemencék felső részében és szigorúbb minőségi követelmények bevezetése az alapanyag beszállítók részére.
 
Az olvasztás folyamán a meglévő technikai berendezések a legmesszebbmenőkig alkalmasak a Magyarországon érvényes környezetvédelmi előírások teljesítésére. Mindezek ellenére, az elmúlt időben, a két szomszédos kerület, Újpest és Rákospalota lakói részéről, bizonyos időjárási helyzetekben a levegőben terjengő bűz miatt panaszbejelentések érkeztek, melyekért az öntöde legalábbis részben erkölcsi felelősséget érzett. Az időközben a Fővárosi ÁNTSZ által végzett környezeti levegőminőségi vizsgálat a kialakult helyzetért nem állapította meg az öntöde szakmai felelősségét.
 
A 200. március 4.-én, a rákospalotai városházán tartott lakossági fórumon a megjelent lakókat tájékoztatta az Euro Metall ügyvezetése, hogy panaszaikat komolyan veszi, és ígéretet tett, hogy
 
  1. 2009 év közepén egy, a legmodernebb, nemzetközi elvárásoknak megfelelő, új porleválasztó berendezés felszerelésére kerül sor
  2. ha bizonyíthatóan az öntödéből származó bűzt éreznek, és jelzik az Euro Metall felé, kész leállítani az olvasztást.
 
Az Euro Metall Kft. a korábbi fejlesztési tervei szerint – egyrészt, mint a békés egymás mellett élés elvét valló tudatos környezethasználó, másrészt pedig a jogszabályokban meghatározott elérhető legjobb technika elvének való folyamatos megfelelés igénye szerinti gazdálkodó szervezet – telepítette az új környezetvédelmi berendezést a technológiához.
 
A meglévő vizes-porleválasztó berendezést felváltó, új szárazporleválasztó berendezés beruházási költsége kb. 100 millió Ft. A berendezést, az európai piacvezető, német Neotechnik cég szállítja és szereli fel 2009. augusztus hónapban. Az acélszerkezeti munkát, mely a teljes beruházási érték kb. 35%-a, a budapesti Esz-Team Kft. végzi. A beruházás tervezett üzembe-helyezése 2009. augusztus 31. Ezt követően történnek a garanciális- és próbaüzemi mérések, melyek eredményeiről a hatóság részére részletes beszámolót készítünk.
 
Ezzel a berendezéssel az Euro Metall a hidegszeles kupolokemencét üzemeltető európai öntödék között a legmodernebb környezetvédelmi technológiát valósítja meg. Az olvasztókemencék füstgázában a por, szénmonoxid és széndioxid valamint a kén- és nitrogénoxid tartalom nem haladja meg a környezetvédelmi határértéket. Ami a környékbeli lakók számára különösen fontos lehet, hogy a füstgázok teljesen szagtalanok, és a porkibocsátás kevesebb lesz, mint korábban, annak ellenére, hogy eddig is lényegesen a kibocsátási határérték alatt volt.
 
Ezzel az új szárazpor-leválasztó berendezéssel az Euro Metall minden feltételt megteremtett az illetékes Környezetvédelmi Hatóság előírásainak garantált betartása érdekében.
 
Ennek a modern környezetvédelmi berendezésnek az üzembe-helyezése döntő fontosságú az öntöde budapesti telephelye jövőjének biztosítása céljából, és egyúttal biztosítja a jövőben várható, szigorúbb környezetvédelmi előírások betartását is. A beruházás megvalósításánál fontos szempont volt az Euro Metall felelős vezetői számára az is, hogy a környező kerületek lakói valamint a budapesti és országos környezetvédelmi hatóságok részéről az eddiginél nagyobb elfogadókészséget érjen el.
 
 
Budapest, 2009. augusztus 12.
 
 
 
 
 
 
Dr. Harald Scheinert
 
Dr. Bubonyi Mária
kohómérnök, ügyvezető
 
környezetvédelmi szakértő