Az önkormányzat továbbra is kiemelten támogatja az iskolákat

  •  
  •  
  •  

Mint ismert, január 1-jétől a korábban önkormányzati fenntartású intézmények üzemeltetését a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) vette át. Az önkormányzat az iskolák zavartalan működtetése érdekében szorosan együttműködik a központtal, és a kitűnő kapcsolat eredményeképpen számos többletkedvezményt biztosít az újpesti iskolásoknak és pedagógusoknak.

(A kép illusztráció)

Az interneten felröppent valótlanságokkal ellentétben az önkormányzat továbbra sem kér pénzt az iskolai tantermek délutáni használatáért, ha azokban ingyenes szakköröket, korrepetálásokat vagy egyéb, iskola által szervezett foglalkozásokat tartanak.

Képviselő-testületi döntés alapján az iskolaépületek működtetési feladatait Újpest Önkormányzatának Gazdasági Intézménye látja el, amely szerv az ingatlanokban működő közoktatási intézmények termeinek oktatási időszakán túli bérbeadásáról gondoskodik. Ez rövidítve azt jelenti, hogy az önkormányzat szedhet(ne) pénzt a tanítási időn túli foglalkozásokhoz biztosított tantermekért, azonban – az internetes szerző nem túl etikusan megfogalmazott állításával ellentétben – az önkormányzat, ahogy eddig sem, úgy a jövőben sem fog bérleti díjat kérni, ha a délutáni foglalkozások a résztvevők számára ingyenesek. Ezenfelül az iskolai dolgozók egészségük megőrzése érdekében heti négy órában térítésmentesen használhatják a tornatermet, amit a különböző diáksport-egyesületek számára szintén ingyen biztosítanak, ha a sportfoglalkozások látogatásáért a sportkörök tagjaitól nem kérnek díjat.

Az önkormányzati támogatás viszont nem merül ki ennyiben, több kedvezmény is megmarad. A városvezetés döntésének köszönhetően a tanárok továbbra is önköltségi áron étkezhetnek, és bár már nem az önkormányzat alkalmazottai, az igazgatók, intézményvezetők, a napi kommunikációt megkönnyítendő, továbbra is használhatják önkormányzati flottás mobiltelefonjaikat. A kedvezményekről egyhangúlag határozott a Közművelődési és oktatási bizottság.

M. Orbán András