Az Újpesti Városnapokon adják át az Újpest Díszpolgára és az Újpestért Díj kitüntetéseket

  •  
  •  
  •  

Újpest várossá nyilvánításának 104. évfordulóján, a 19. alkalommal megrendezésre kerülő Újpesti Városnapokon adják át 3-3, a városrészért kiemelkedő tevékenységet végző személynek az Újpest Díszpolgára és az „Újpestért” Díj kitüntetéseket.

Újpest Községe 1887-ben alapította és adta át először az Újpest Díszpolgára címet, mellyel abban az évben Kemény Gusztáv Váci járási főszolgabírót, Tóth József Pest megyei tanfelügyelőt és Bellágh Imrét, Pest megye főügyészét tüntették ki. A település komoly hangsúlyt fektetett arra, hogy elismerje azok munkáját, akik segítették a község(később város) fejlődését.

Így Újpest Díszpolgárává avatták többek közt Kossuth Lajos kormányzót (1889), Wlassics Gyula vallás- és közoktatási, valamint Plósz Lajos igazságügyi minisztert (1901), Wolfner Lajos gyárost (1904), és Pállya Celesztin képzőművészt (1939) is.
A rendszerváltást követően Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata 1992-ben alkotott rendeletet a díszpolgári cím visszaállításáról, melynek odaítélését a következő feltételekhez kötötték:
„Az Újpest Díszpolgára cím annak a személynek adományozható, aki valamely kiemelkedően jelentős munkájával, vagy egész életművével a városon belül, vagy országosan, illetve nemzetközi viszonylatban általános elismerést szerzett, továbbá példamutató emberi magatartása miatt köztiszteletben áll. A cím annak a személynek is adományozható, aki bármilyen módon hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez, Újpest közösségének, életének, hagyományainak gazdagításához.”

1993 óta számtalan újpesti, vagy országosan ismert közéleti személynek ítélték oda a díjat. Újpest Díszpolgára lett többek között Dr. Gyökössy Endre lelkész, pszichológus (1993), Szusza Ferenc (1994), Bene Ferenc (2005), Göröcs János (2008) és Várhidi Pál (2009) labdarúgó,  Joel Alon izraeli nagykövet(1998), valamint Gyémánt László festőművész (2009), és Bertalan Tivadar képzőművész, író(2010).

2000-ben alapította meg jelentős társadalmi igényt kielégítve Újpest Önkormányzata az „Újpestért” Díjat, mely olyan polgárnak, vagy szervezetnek adható, aki (amely) legalább 10 éven át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon fejtett ki valamely tevékenységet Újpest közössége érdekében. 

Csakúgy, mint az Újpest Díszpolgára cím esetében, az „Újpestért” Díj odaítélésére is a helyi lakosok, civil szervezetek, közösségek tesznek javaslatot, melyekről a képviselő-testület dönt.

Augusztus 26-án, 15 órakor az Újpesti Városháza dísztermében Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere adja át az idei kitüntetéseket.

2011-ben Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata Újpest Díszpolgárává választotta: 

Károlyi László
t, Újpest alapítójának leszármazottját

Újpest története és történelme összefonódott a Károlyi-család történetével. A mai Újpest polgárai nemcsak Újpest megalakítását köszönhetik a Károlyi-családnak, hanem az alapítás óta a II. világháború lezárásáig tartó időszak hagyományainak és vívmányainak jelentős része is önzetlen támogatásuknak és kezdeményezőkészségüknek köszönhető.
Károlyi László 1944-ben hagyta el Magyarországot, és 1995-ben tért haza. Hazatérését az motiválta, hogy a megváltozott politikai helyzetben lehetőséget látott arra, hogy a Károlyi-család által képviselt értékrendet követve a közjó szolgálatában tevékenykedjen. Alapítványokkal, segítő szándékkal vesz részt a polgári értékek erősítésében, támogatásában. Számos civil szervezettel alakított ki és ápol érték- és hagyományteremtő kapcsolatot. Példaértékű tevékenysége minden újpesti számára nemes és értékőrző hagyományokat jelenít meg a XXI. században.

Pályi László
t, az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébánia plébánosát

Pályi Lászlót 1996-ban nevezték ki az Újpest-Kertvárosi Szent István Plébániára plébánosnak. Közösségépítő tevékenysége irigylésre méltó. Nagy elismerésnek örvend baba-mama klubja. Támogatásával jött létre a Szent Anna Óvoda és a ma már nem létező Páli Szent Vince Katolikus Szakképző Iskola. A templom rekonstrukciójának folytatásaként felújíttatta a tornyot, felszereltette a toronyórákat, bearanyoztatta a torony keresztjét. Szervezőmunkájának eredményeként új orgonát kapott a templom, melyen rendszeresen adnak hangversenyeket. Kezdeményezésére állítottak szobrot 2008-ban Wass Albertnek a templom kertjében. Rendszeresen szervez zarándoklatokat, nem egyszer a határon túlra is. Erdélyi útjai során Újpest követeként is fellép.

Schrammel Imre
keramikusművészt, egyetemi tanárt

Schrammel Imre évtizedekig élt Újpesten. Nemcsak ő maga, hanem fia, menye és egyik unokája is a Könyves Kálmán Gimnáziumban érettségizett. Már 1968-ban egyéni kiállítása nyílt az Újpesti Mini Galériában. 1993-1999 között a Magyar Iparművészeti Egyetem rektora volt. Több rangos külföldi elismerés mellett hazánkban 1980-ban a Pécsi Biennálé első díját, 1987-ben Érdemes Művész kitüntetést, 1991-ben Kossuth-díjat, 2007-ben Prima Primissima-díjat, 2010-ben Németh Aladár-díjat, 2011-ben pedig Márai Sándor-díjat kapott. Az Újpesti Közművelődési Kör felkérésére – munkája önzetlen felajánlásával – két alkalommal is készített emléktáblát.

Újpest Önkormányzata 2011-ben „Újpestért” Díjjal tüntette ki:

Balajcza Tibor
humánpolitikai vezetőt

Balajcza Tibor 1969 óta az Újpesti Torna Egylet személyzeti vezetője. Pályafutását Újpesten sportolóként kezdte. 1958 óta tagja az Újpesti Dózsa
S.C.-nek, illetve az Újpesti Torna Egyletnek. 1958-tól 1971-ig az Atlétikai Szakosztály versenyzője volt. Hat esetben nyert országos bajnokságot, és tíz esetben javított országos csúcsot. 1960-ban tagja volt a római olimpiai csapatnak. 1960-tól 1990-ig dolgozott hivatásosként a Belügyminisztérium állományában, mint az UTE személyzeti vezetője. 1969-től tevékenykedik az egyesület apparátusában. Kiváló teljesítményeket ért el, mint sportoló, és sportpályafutása befejezése óta, jelenleg is kiemelkedő munkát végzett és végez az Újpesti Torna Egyletnél.

László Mária kulturális szervezőt, rendezőt, nótaszerzőt, dalszövegírót, költőt, újságírót

László Mária a középiskola elvégzése után került az Újpesti Egyesült Izzóba, ahol számos vetélkedőn, szavalóversenyen indult és nyert különböző helyezéseket. Cikkei jelentek meg a vállalat újságjában, alapítója volt a Tungsram Irodalmi Körnek. 1995-től aktív segítője volt az Újpesti Nyugdíjas Érdekvédelmi Egyesületnek. 16 éve önkéntesen az Országos Magyar Nótás Újság tudósítója, 8 éve főmunkatársa. A Magyar ARTISJUS Szerzői Jogvédő Egyesületnek 8 éve, a könnyűzenei szerzői bizottság 6 fős kuratóriumának 3 éve tagja. A dalszerzők között 7 éve jegyzik nevét. A mindig teltházas nótás – operettes – cigányzenés műsorok rendezését, szervezését 1999 óta végzi.

Szöllősy Marianne
helytörténeti kutatót, könyv- és lapszerkesztőt, kiállítás-szervezőt, helytörténeti vetélkedők szervezőjét, gyűjteményvezetőt

Szöllősy Marianne élete és tevékenysége Újpesthez kötődik. Alapfokú tanulmányait a Fóti úti Általános Iskolában végezte, jelenleg is Újpest lakója. 1988 óta az Ady Endre Művelődési Központ munkatársa. Komoly érdemeket szerzett a helyi kulturális, közművelődési, művészeti életben. Közművelődési szakemberként pályáját töretlen szakmaszeretet, kreativitás, sokszínűség jellemzi. Hivatásszeretete, érdeklődése legteljesebben a helytörténeti – muzeológiai munkában bontakozott ki. 1996-ban vette át az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetését, amelyet azóta is irányít. Nevéhez fűződik a „Két ezredév között – fejezetek Újpest történetéből” állandó kiállítás megalkotása, mely bemutatja az önálló Újpest történetét a kezdetektől 1950-ig. Rendszeresen publikál az Újpesti Helytörténeti Értesítőben és a Budapesti Honismereti Társaság „Városunk” című folyóiratában. Több helytörténeti munkát végző civil szervezetben vállal megbízatást. Szöllősy Marianne elkötelezett lokálpatrióta.

Az Újpest Díszpolgára és az Újpestért díjak ünnepélyes átadására szeretettel vár minden újpesti és nem újpesti érdeklődőt, a sajtó képviselőit Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere.