AZ ÜNNEP BIZTONSÁGÁÉRT!

 •  
 •  
 •  

Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer – ELBIR
LAKOSSÁGI HÍRLEVÉL – 2010. november, Budapest

Tisztelt Hozzátartozók!

Sajnos vannak, akik számára az ünnep nem a békés megemlékezést jelenti, hanem lehetőséget arra, hogy a temetőkbe érkező hozzátartozók értékeit megszerezzék, kihasználva az ilyenkor ugrásszerűen megnövekedő forgalmat, a látogatók jóhiszeműségét.
Néhány rövidke perc is alkalmat adhat számukra, hogy az őrizetlenül hagyott táskákat, csomagokat kifosszák, magukkal vigyenek pénzt, telefont és egyéb értékeket! 

A parkolóban hagyott autók sem jelentenek feltétlenül biztonságot a bennük elhelyezett értékek számára, hiszen a gépkocsi-feltörők rövid idő alatt képesek azokhoz hozzájutni, akár a kesztyűtartóban, akár a csomagtartóban kerültek elhelyezésre. A Budapesti Rendőr-főkapitányság kéri a kilátogatókat, hogy legyenek körültekintőek, a sírok gondozásakor, és a virágok, koszorúk elhelyezése közben se tévesszék szem elől értékeiket! Szükség esetén, haladéktalanul forduljanak a temetői biztonsági szolgálat munkatársaihoz, vagy a legközelebbi rendőrhöz!

A Halottak Napja (Mindenszentek) időszakára vonatkozó bűnmegelőzési ajánlásaink mindenki, de különösképpen nyugdíjas korú olvasóink részére:

A vonattal Budapestre érkező, vagy a fővárosból távozó idősebb korú személyek vegyék igénybe a pályaudvari érték- és csomagmegőrző szolgáltatásokat. Az ilyenkor rendszerint zsúfolt tömegközlekedési eszközökön, valamint a temetők környékén jelentősen megsűrűsödött forgalomban gyakrabban kell számolni a zsebtolvajok előfordulásával. A sértetté-áldozattá válás elkerülése érdekében tehát célszerű fokozottabb figyelmet fordítani az alábbiakra:
 • Le- és felszállásnál, illetve a mozgólépcsőn kézitáskáját ajánlott testhez szorítva viselni!
 • Pénztárcáját, bankkártyáját most is tegye biztonságos helyre, például ruházata zárt belső zsebébe, kézitáskája belső részébe (nem minősülnek biztonságos helyeknek a külső kabátzsebek és a táskák külső zsebei)!
 • Figyeljen oda mobiltelefonjára, azt ne külső, látható helyen viselje, illetve ha többen is látták, amint telefonál, a beszélgetést követően ne kabátja, táskája külső részébe tegye el készülékét!
 • Iratait lakáskulcsaitól elkülönítve tárolja!
 • Az alkalomhoz illő öltözékhez kiegészítőként viselt ékszereket lehetőleg feltűnésmentesen, ruha által akarva tanácsos hordani!
 • A síremléktől akár rövid időre való eltávozáskor (pl.vízhordás idejére) se maradjon őrizetlenül csomagja, kézitáskája!
Néhány jó tanács a kerékpárlopások megelőzésére:
Főleg vidéken, de a zsúfolt tömegközlekedési eszközökre tekintettel a nagyobb városokban is várhatóan többen lesznek olyanok, akik kerékpárral közelítik majd meg a temetőket, álljon hát itt számukra is néhány jó tanács:
 • Jól látható, forgalmas helyen zárják le kerékpárjaikat, olyan helyen, ahol a gyalogos forgalomnak legalább minimális visszatartó ereje van a tolvajokkal szemben!
 • A tartozékokat, mint pl.: a sebesség mérő órát, lámpát, kulacsot, pumpát, illetve mindazt, ami mozdítható a kerékpárról, vegyék le és vigyék magukkal! Ezek a tartozékok ugyanúgy értéket képviselnek, vigyázniuk kell rájuk!
 • Jegyezzék fel kerékpárjaik azonosításra alkalmas jellemzőit, ismertető jegyeit (típus, vázszám, méret, szín, felszerelések, sérülések, stb.)! Az eltűnt kerékpárt a rendőrségnek ugyanis csupán ezen ismertető jegyek alapján van módja felkutatni. Gravírozással, illetve az egyre elterjedtebb, ún. mikropontos jelölési rendszer alkalmazásával egyedi azonosító jelekkel is elláthatják kerékpárjaikat.
 • Használjanak legalább két, jó minőségű, masszív zárat! A lakat (zár) lehetőleg olyan legyen, amely a vázat és a kerekeket is átéri! A kerék és a váz legyen mindig együtt, egy stabil tárgyhoz (pl. fa, kerékpártároló, korlát, stb.) rögzítve!
Amennyiben kerékpárjaikat mindezek ellenére ellopták, a lehető legrövidebb időn belül értesítsék a rendőrséget a 107-es, illetve a 112-es segélykérő telefonszámon. A rendőrök kiérkezéséig a helyszínt ne hagyják el, azt lehetőleg ne változtassák meg!

Autóink biztonságáért:

A Budapesti Rendőr-főkapitányság ezúton is felhívja minden kedves temetőbe igyekvő fővárosi állampolgár figyelmét, hogy a várható közlekedési torlódások, forgalmi dugók elkerülése érdekében, amennyiben módjukban áll, válasszák inkább a tömegközlekedést, és lehetőség szerint annak segítségével közelítsék meg a sírkerteket. Ha mégis személygépkocsival érkezik, kérjük, akkor is legyen résen, mert az autó-tolvajok, gépkocsi-feltörők az ilyenkor szokásos, akár több órás sírkertlátogatások idejére őrizetlenül hagyott autókat sem kímélik. Ha azonban a következő tanácsokat megfogadják, nagyban csökkenthetik az autójukat érintő bűncselekmények kockázatát:
 • Ne hagyjanak látható helyen semmilyen iratot, értéktárgyat, okmányt,   táskát  vagy értéket a gépkocsiban!
 • Ha kiszállnak a járműből, minden esetben zárják le a gépkocsit, még akkor is, ha nem távolodnak el tőle!
 • A gépjárművet lehetőség szerint őrzött parkolóban hagyják!
 • A járműtől való távozás előtt győződjenek meg az ajtók, az ablakok zárt állapotáról, a riasztó bekapcsolásáról, a mechanikus biztonságtechnikai eszközök felhelyezéséről!
Amennyiben a felsorolt óvintézkedések ellenére mégis azt észlelik, hogy feltörték, vagy ellopták járművüket, úgy haladéktalanul értesítsék a rendőrséget a mobiltelefonról is ingyenesen hívható, már fentebb említett 107-es, vagy 112-es segélyhívó-számokon, mielőtt bármihez hozzáérnének. A bűncselekmény helyszínét lehetőleg ilyen esetekben se változtassák meg! Ennek célja, hogy eredeti állapotban őrizzék meg a helyszínen lévő nyomokat, amíg azok rögzítése meg nem történik. Ha a helyszín megváltoztatása elkerülhetetlen (elsősegélynyújtás, közveszély elhárítás, stb.) azt a kiérkező rendőrjárőrnek, a helyszíni szemle bizottság vezetőjének jelezni kell.
Reméljük, hogy a budapesti rendőrség fokozott biztonsági intézkedései, és novemberi hírlevelünk oldalain megfogalmazott bűnmegelőzési ajánlásai együttesen biztosítják majd Önök számára a nyugodt, békés megemlékezés lehetőségét és zavartalanul fog telni az ünnep!
Dr. Tóth Tamás r. ezredes
Budapest Rendőrfőkapitánya