Beruházásra, oktatásra, munkahelyteremtésre

  •  
  •  
  •  

Már pályázhatnak az újpesti kisvállalkozások a támogatásuk céljából elkülönített 30 millió forintos alapra. A vissza nem térítendő pénzbeli támogatást beruházásra, oktatásra és átképzésre valamint munkahelyteremtésre igényelhetik. A pályázatok benyújtásának határideje: augusztus 15. Az elbírálás tervezett határideje: szeptember 3.

A pályázaton az Újpest közigazgatási területén székhellyel vagy telephellyel rendelkező egyéni és társas vállalkozások vehetnek részt, melyek a kiírást megelőzően legalább már egy éve Újpest terültére vannak bejelentve. További feltétel, hogy egy teljes lezárt üzleti évvel – éves beszámoló vagy azzal egyenértékű adóbevallás – rendelkezzenek és nettó árbevételük a pályázat kiírását megelőző utolsó lezárt teljes üzleti évben nem haladta meg a 200 millió forintot. A kizáró feltételek – mint például a köztartozás, végrehajtási eljárás – a pályázati felhívásban kerültek részletezésre, csak úgy, mint a különféle célok megvalósítására vonatkozó pályázati feltételek.
A kiírás szerint beruházási cél esetében a megállapított támogatás összege maximum a beruházás teljes nettó bekerülési költségének 30 %-a, oktatási cél esetében az oktatás illetve az átképzés tényleges nettó költségének 40%-a. Munkahelyteremtés esetén a támogatás mértéke többlet foglalkoztatottanként a minimálbér után fizetendő munkaadói járulék összege. Az egy vállalkozás részére megállapított támogatás összege legfeljebb 1.000.000,- Ft lehet.
A pályázatról részletes tájékoztatás a www.ujpest.hu weblapon olvasható, ezen túl a 231-3100 telefonszámon a 216-os és 221-es melléken illetve a 231-3138-as telefonszámon kérhető.