Betonúton Székesdűlőért

  •  
  •  
  •  

Újpest egyetlen nagyobb összefüggő területe Székesdűlő, ahol nincs szilárd burkolatú út. Újpest Önkormányzata tárgyalásokat folytat már hosszabb ideje Dunakeszi Önkormányzatával és a közösen elfogadott nyomvonaltervnek megfelelően elkészítette a Székesdűlő sor komplex útépítésének a tervét, melyet a Székesdűlőért Egyesület is támogatott.
A nyomvonalterv szerint azonban a szabályoknak megfelelő út magántulajdonú területeket is érint, nevezetesen a Swietelsky Építő Kft., az Auchan Magyarország Kft., valamint a Magyar Lakk és Festék Kft. területeit.

A fent említett terület és a helyi lakosok problémája évek óta megoldatlan. A nehezen egyeztethető megoldást az okozza többek között, hogy Újpest és a főváros közigazgatási határa a Székesdűlő soron található ingatlanok kerítésvonala. Az ott élők újpestiek, de a lakásukból kilépve Dunakeszin találják magukat, mivel az út a szomszéd város tulajdona. Az ottani önkormányzat azonban nem kívánja fejleszteni az utat, mivel annak szilárd burkolattal történő kiépítése nem az ottani lakosok érdekeit szolgálja.
Sajátos helyzet.
A megoldás érdekében Újpest Önkormányzata már az elmúlt év októberében egyeztetéseket kezdeményezett a Dunakeszi Önkormányzattal és a közösen elfogadott nyomvonaltervnek megfelelően elkészítette a kivitelezéshez szükséges műszaki terveket, elkészült a végleges nyomvonalnak megfelelő telekmegosztási vázrajz is. E szerint a szabályoknak megfelelő méretű út létesítése magántulajdonban lévő területeket is érint. A nyomvonal a Switelsky Építő Kft. területét 3553 m2-ben, az Auchan Magyarország Kft. területét 2282 m2-ben, valamint a Magyar Lakk és Festék Kft.-t 31 m2-ben érinti. Dunakeszi városvezetése nyitott és készséges a lehetőségei szerint mindent megtenni a probléma megoldására, de a magántulajdonosok nevében nem nyilatkozhat. Szándékuk egyértelmű igazolása, hogy a szabályozási terv elkészítését is magukra vállalták.
Az elmúlt hetekben az Újpesti Önkormányzat Gazdasági Bizottsága döntött arról a kérdésről, hogy vállalható-e saját erőből a kérdéses út kivitelezése. Mivel a döntés egyértelmű igen, már csak egy akadály áll az évek óta várt megoldás előtt. Az út megépítéséhez szükséges építési engedély alapfeltétele a tulajdonviszonyok rendezése.
Megkerestük Kecskeméthy Gézát, Dunakeszi polgármesterét, aki szavaival is igazolta az együttműködés szándékát, ám úgy vélte, egyelőre adminisztrációs várakozópályán –is – áll az ügy:
-Az út kialakításával kapcsolatos döntést – szándékainktól függetlenül – jelenleg két ok is várakozásra készteti – nyilatkozta a polgármester az Újpesti Napló-nak. – Az egyik, hogy a három cég mit válaszol az ingatlanukat érintő változásokkal kapcsolatban. A másik ok a jogszabályok betartásának szükséges kényszere. Miután jelenleg folyamatban van az agglomerációs törvény módosítása, ennek változásai befolyásolhatják a településszerkezeti terv, valamint az elkészült szabályozási terv jelen formáját. Arról nem beszélve, hogy a kivitelezés jogszerűségéhez közel 30 szakhatósági engedély és azok kétszeres ellenőrzése szükséges, azt pedig jól tudjuk mind én, mint Derce Tamás polgármester kollégám, hogy ezek beszerzése több hónapot, akár félévet is igénybe vehet, ezek hiányában nem terjeszthetem a testületünk elé a módosított szabályozási terv elfogadását.   
 
A helyi civil szervezet vezetőjét is megkérdeztük a jelen állapotok jellemzéséről. Wellner Oszkár, a Székesdűlőért Egyesület elnöke múltról és jelenről is beszélt:
– Székesdűlő szinte megközelíthetetlen, sajnos a házak közötti utcák is földutak még, rendkívül rossz minőségűek. 110 családi ház van Székesdűlőn, körülbelül 4-500 ember élhet itt, megnehezíti a mindennapos közlekedésüket ez a helyzet. Az út, melynek felújításáról szó van, a Váci utat köti össze a Dunakeszin lévő Auchan bevásárlóközpont körforgalmával. Az út ráadásul nem a kerületünkhöz, hanem Dunakeszihez tartozik, sokáig tehát ez a jogi probléma is gátat szabott a megoldásnak. Egyesületünk hét évvel ezelőtt már próbált megoldást találni a problémára, de a tulajdonviszonyok rendezetlensége miatt nem sikerült. A Kálmos utca osztatlan közös telkekből áll, néhány tulajdonos sajnos nem járult hozzá, hogy a saját telkükből felajánljanak egy-egy részt. A Székesdűlő sor Auchan felé vezető ága magánterület, ahol három cég telephelye működik. Egyikük felajánlotta, hogy átadja Újpest Önkormányzatának az érintett területet, hogy az út kiépülhessen, a bevásárlóközpont is hajlandó lett volna erre, de feltételeket szabott. Az egyik az volt, hogy amennyiben a K4-es utat nem nyitják meg, átadják a területet. A másik feltétel szerint garanciát kértek az önkormányzattól, hogy ezen a területen nem fog kereskedelmi tevékenység folyni, a legutóbbi ajánlatuk pedig az volt, hogy lemondanak a területről, ha az ipari parkban működő egyik cég kiépíti a körforgalmat az Íves útnál lévő veszélyes csomópontnál. Örültünk, hogy folytatódni kezdtek tavaly a tárgyalások, remélhetőleg 1-2 éven belül kiépülhet végre az út, mindannyiunk megelégedésére.