Biztos kezekben az újpestiek egészsége

  •  
  •  
  •  

A jövő év különleges lesz Nagy István életében, hisz éppen húsz éve, 1992-ben választották meg először Újpest szociális, népjóléti és egészségügyi alpolgármesterévé.

Ön alpolgármesterként húsz éve őrködik az újpestiek egészsége, jóléte felett. A korábbi évekhez képest miért volt kiemelten jelentős a 2011-es év az újpesti egészségügy számára?

Az új városvezetés stratégiai kérdésként tekintett az egészségügyre. Ezt szem előtt tartva láttunk munkához, és véleményem szerint kiemelkedő évet tudhatunk magunk mögött. A két legfontosabb döntésünk a felnőtt és gyermek szakrendelő önkormányzati fenntartásba vétele és a huszonnégy órás háziorvosi ügyelet megszervezése volt. Jelentős előrelépésnek tartom, hogy egészségügyi, oktatási-nevelési, népegészségügyi szakemberek, politikusok közreműködésével elkészült az Egészségterv, ami rövid és középtávon meghatározza azokat a tennivalókat, amelyeket az újpesti polgárok egészségégi állapotának javítása érdekében el kell végeznünk. November végére elkészült Újpest önálló járóbeteg szakellátásának orvos-szakmai stratégiája és programja is. Segítettük a Károlyi Sándor Kórház munkáját is, ultrahang gép, és Svédországból érkező orvosi műszerek, eszközök adományozásával.

Az egészségügyi intézményekben, a betegek között járva mit tapasztalt, hogyan fogadták az újpesti polgárok a fejlesztéseket?

Az eddig megtett lépésektől, ha nem is azonnali, de rövidesen már érzékelhető javulást várunk. A szakrendelőben jelenleg kisebb felújítási munkák folynak, a munka nagyobb része a jövő év közepén kezdődik. A működés átszervezése, ésszerűsítése is most zajlik. Ezek eleinte kisebb-nagyobb kellemetlenséggel, fennakadással járnak. Úgy vélem, az újpestiek megértéssel fogadják ezeket. A kritikai észrevételek gyorsabban jutnak el hozzánk, jogos észrevétel esetén igyekszünk a hibát kijavítani.

Az újpestiek egészségügyi ellátása jó úton halad, a szociális területen milyen előrelépések történtek?

Mindent megtettünk azért, hogy azok, akik támogatásra szorulnak, és azt jogosan igénylik, megkapják a közösség segítségét. Az önkormányzat szociális támogatási rendszerét annak idején úgy alakítottuk ki, hogy élethelyzetekhez igazodjon. A szülők idén is megnyugvással fogadták, hogy a lánygyermekek részére ingyenesen biztosítottuk a HPV megelőzésére szolgáló védőoltást. Új támogatási formaként bevezettük a gyermekek születéséhez kapcsolódó pénzbeli támogatást, amit a legutóbbi Képviselő-testületi ülésen kiegészítettünk természetbeni juttatással is. A Homoktövis Bölcsődében a 104 férőhelyet 130 férőhelyre, az Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthonában a 12 férőhelyet 24 férőhelyre emeltük. Folytatódott az átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel törlesztésének támogatása. Hagyományainkhoz híven az ünnepekhez kapcsolódó támogatás keretében a rászorulók idén 5000 Ft.-os vásárlási utalványban részesültek. Ellátási szerződés keretében a Twist Olivér Alapítvány látja el az utcai szociális munkát. Jövő évi terveink között szerepel az idősellátás fejlesztése. Az idősek számára hatékony segítséget az jelent, ha nem csak pénzbeli ellátásban részesülnek, hanem a biztonságérzethez szükséges fizikai és pszichés körülmények megteremtésében is támogatást kapnak.

Ön személyesen hogyan élte át, hogy ennyi év küzdelem után most végre tényleg elkezdődött a fejlődés Újpesten?

Eddig is voltak fejlesztések. A vitáink inkább politikai jellegűek voltak, értékrendi különbségeket jelenítettek meg. Mi az egészségügy fejlesztésének a szükségességét hangsúlyoztuk, a szocialista többségű önkormányzat az István tér felújításának adott elsőbbséget. Az elmúlt évekre az volt jellemző, hogy aki a költségvetés felügyeletét kapta, az mindent vitt. Ez azt jelentette, hogy csak arra volt pénz, ami a felügyeletet ellátó politikus érdekét szolgálta. Talán emlékeznek arra a küzdelmünkre, ami 2007-ben a szakrendelő átvételének felvetése körül zajlott. Akkor azzal utasították el az előterjesztésünket, hogy az önkormányzat csődjét eredményezi. Most átvettük, fejlesztjük és nem mentünk tönkre. Egységes a városvezetés, azonosan gondolkodunk, és senki nem támadja az elképzeléseinket, mert jó célokat tűztünk ki magunk elé.

Az év folyamán felmérték az újpesti szociális bérlakásban élők helyzetét. Milyen eredménnyel zárult a felmérés, hogyan változik a bérlakás helyzet a kerületben?

A felmérés meglepő és tanulságos eredménnyel zárult, amiről hosszabban kell majd beszélnünk. Megerősítette azt, amit 2001-ben az önkormányzat által elfogadott lakáskoncepcióban leírtam, csak nem volt politikai támogatás a végrehajtására. Alapjaiban új lakásgazdálkodási rendszert kell kialakítani. Az elmúlt három évben – politika haszonszerzés miatt – elmaradt a lakbérek felülvizsgálata. Pedig az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás azt követeli, hogy folyamatosan „karbantartsa” a szociális bérlakások bérleti díját is. Ezért célszerű egy olyan lakbérstruktúra kialakítása, amelyben minden önkormányzati bérlakásra költségelvű bérleti díj kerül megállapításra, aminek alapján – a bérlő szociális helyzetének megfelelően – állapítják meg a „személyre szabott lakbért”. Ezt egy új lakbértámogatási rendszer bevezetésével segítjük elő. Ennek lényege, hogy arra csak a rászorult családok lesznek jogosultak. A támogatás mértéke az önkormányzat által meghatározott lakásszükséglet, a család méretének és jövedelmének függvénye. Minél magasabb egy család jövedelme, annál alacsonyabb lesz a támogatás mértéke.

Ön folyton folyvást dolgozik, így az év végén lesz egy kis szabadideje végre? Ha igen, mivel tölti?

Csak rövid pihenésre lesz lehetőség. A feleségem családja Badacsonytördemici kötődésű, így aztán a nyolcvanas évek elejétől van ott egy családi üdülőnk. Amint tehetjük, odautazunk. Harminc év után először ott fogjuk tölteni a Szilveszter estét is.

Mi lesz az újévi fogadalma?

A fogadalmakkal az a baj, hogy csak ritkán sikerül megtartanunk. Ahogy öregszem egyre több gondom van a súlyommal. Az idei kudarc, vagy inkább szépítsük a dolgot, csak félig teljesített vállalásom után újra kezdem a fogyókúrát.