Dajkát keres a Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda

 •  
 •  
 •  

Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Karinthy Frigyes Óvoda-Óceán Tagóvoda Budapest dajka munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1048 Budapest, Hajló utca 2-8.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A gyermekek ellátásában, gondozásában és nevelésében való részvétel, továbbá takarítási feladatok elvégzése.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • 8 Általános, dajkaképző,
Elvárt kompetenciák:
 • Kiváló szintű megbízhatóság,
 • Kiváló szintű empatikus készség,
 • Kiváló szintű rendszeretet,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 • erkölcsi bizonyítvány
 • egészségügyi alkalmasságot igazoló dokumentum
 • iskolai végzettséget igazoló dokumentum
 • önéletrajz
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2015. szeptember 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2015. augusztus 22.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Beáné Losonci Katalin részére a
info.karinthyovoda@gmail.com E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:
A benyújtott dokumentumok és a személyes elbeszélgetés alapján

A pályázat elbírálásának határideje: 2015. augusztus 28.