Díjak a legjobbaknak

  •  
  •  
  •  

Az újpesti Városháza dísztermében június 7-én kerül sor az önkormányzat saját alapítású elismeréseinek az „Újpest Gyermekeiért”, az „Újpest Kiváló Tanulója”, az „Újpest Kiváló Diáksportolója” valamint a „Kiváló Diákközösségi Munkáért” díjak 2012. évi díjátadójára. Számos családtag, barát, kolléga jött el, hogy elsőként köszönthesse a díjazottakat. Zsúfolásig megtelt a díszterem.

A jövőt képviselik, formálják

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester köszöntőjében kiemelte, örömteli számára, hogy ilyen sokat eljöttek a díjátadó ünnepségre. Az önkormányzat életében is jelentős esemény, hogy elismeri mindazok munkáját, akik kiemelkedő módon járulnak hozzá Újpest közösségének fejlődéséhez, a városrész jó híréhez. A kitüntetések odaítélésekor az önkormányzat nagy figyelemmel jár el mindazok esetében, akik a jövőt testesítik meg, a tudomány, a sport a közösségépítés területén alkotnak maradandót. Díjakkal, elismerésekkel mondott köszönetet azon közösségeknek és személyeknek, akik a jövő nemzedékét formálják. – emelte ki a szónok. Újpest alpolgármestere megosztotta a jelenlévőkkel előterjesztőként szerzett tapasztalatait is: a felterjesztések között nagyon sok jó javaslat volt, a bizottság is hosszas mérlegelést követően döntött a díjazottakról, majd tett javaslatot a képviselő-testületnek az odaítélésről. Dr. Molnár Szabolcs először azok munkáját köszönte meg, akik a díjazottak körébe bekerültek, majd a díjat átvevőknek gratulált és kifejezte reményét, hogy életpályájuk tovább teljesedik a jövő nemzedékének szolgálatában. A kimagasló eredményt elérő fiatalok pedig további sikereket érnek el a tanulásban, a sportban.

A köszöntő után Sárospataki Bálint, a Babits Mihály Gimnázium 11. évfolyamos diákja, az ünnepség műsorközlője, felkérte dr. Molnár Szabolcs alpolgármestert a díjat átadására, majd méltatta a díjazottak eredményeit.


Újpest Gyermekeiért díjban részesült:

Felső sor (balról jobbra): Vadas Szilvia, Tóbiás Rita, Czimmermann Judit, Kocsis Károly, Tóthné Varga Zsuzsa, Kovács András, Kiss Brigitta, Fazekas Erika, Gajzinger Éva, Jankó Márta, Salzer Gabriella, Molnár Rózsa, Hegedűs András
Középső sor(balról jobbra): Breska Károly, Drávai Mária, Halászné Sebők Andrea, Pokorny Péterné, dr. Nagyné Gyenes Margit, Eppichné Molnár Erzsébet, Lovasné Virányi Zsuzsa, Báthory Krisztina, Hotorán Zsuzsa, Kapcsos Andrea, Szűcs Zsuzsa, Besenyi Józsefné, Csimma Ilona, Tóthné Keller Szilvia
Ülő sor (balról jobbra): Rózsahegyi Andrásné, Bodor Henrietta, Zádorné Nagy Orsolya, Albert Istvánné, Prónikné Aspermayer Gabriella, Kohodné Tóth Andrea, Ábriné Nagy Judit, Goór Katalin, Király Gyöngyvér, dr. Kulcsár Gáborné, Kőszeginé Szedlacsek Mária.
Hiányzott a felvétel készítésekor: Baranyai Zoltánné és Kern Attila

A Bajza József Általános Iskola nevelőtestületét és alkalmazotti köre
Az iskola jövőre lesz 60 éves. Fejlődése szinte töretlen, nemcsak a kompetenciamérésekben, versenyeken mutatnak a diákok kiemelkedő eredményeket, de a továbbtanulásra jelentkezők is a legjobb iskolákban folytathatják tanulmányaikat. A régóta magas eredményességi mutatók mellett az ember- és gyermekközpontúság az iskola legfőbb értéke: a testvérosztályok rendszere, a családi- és sportnapok, a mindenre odafigyelés. Az intézmény folyamatosan fejlődik, a gyerekekkel, szülőkkel együtt sokat tesznek hatékonyságuk növeléséért és a szép környezet megóvásáért. Az elismerést Kohodné Tóth Andrea igazgató vette át.

Kohodné Tóth Andrea, a Bajza József Általános Iskola képviseletében, Borzási Erzsébet, Horváth Ferenc Józsefné valamint Clementis János, dr. Molnár Szabolcs alpolgármester és Kyriacou Georgios.

Borzási Erzsébet, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium tanítója, aki 1989-óta a Csokonai Gimnáziumban, illetve annak jogelődjében tanít. Munkáját az első pillanattól nagyfokú gyermekszeretet, pedagógiai érzékenység jellemzi.  A nevelőtestületben több mint tíz évig volt szakmai munkaközösség-vezető. Kiválóan tanítja a matematikát, és a földrajzot. A Nagycsaládosok Egyesületének újpesti szervezetében meghatározó munkatárs, 13 éve vezeti az egyesület nyári táborait.

Clementis János, az Újpesti Sport Iskola alapító pedagógusa
42 évi munkáját jól jellemzi, hogy atléta- és röplabdaedzői tevékenysége során olyan közösséget alakított ki, amely számos verseny megnyerésével Újpest jó hírét öregbítette. Neveltjei országos atlétikai versenyen szereztek aranyérmeket. Ifi röplabdázói az osztrák válogatottat verték meg, csapatából válogatott játékosok – köztük a felnőtt gárda csapatkapitánya – kerültek ki. Az Újpesti Dózsa, az Újpesti Vasas Izzó eredményes edzői munkájának köszönhetően számtalan sportolóját igazolta le, akik további pályafutásuk során jelentős sikereket értek el.

Horváth Ferenc Józsefné, a 11-es számú Lakkozó utcai bölcsőde részlegvezetője
Bölcsődei részlegvezetőként, gondozónőként egyaránt a legfontosabb számára, hogy azt csinálja, amit szeret: nevelni, gondozni a kisgyermekeket. Vezetőként is a gyermekek érdekeit, a szakmai elvárásokat tartja szem előtt. Nagy türelemmel és odafigyeléssel segíti a pályakezdő munkatársak betanítását, a szakma szeretetére, elhivatottságra tanít. Hosszú évek alatt arra törekedett, hogy munkatársai jó légkörben, nyugodt körülmények között végezzék munkájukat. 25 éves tevékenységével, emberi magatartásával példát mutatott a gyermekeknek, a szülőknek és munkatársainak.

Kyriacou Georghios, az Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési Tanácsadó intézményegység-vezetője
Az Újpesti Nevelési Tanácsadó vezetője, néhány évvel ezelőtt közel tíz évig már betöltötte ezt a pozíciót. Munkáját lelkiismeretesen, a gyermekek és a kollégák érdekeit szem előtt tartva, nagy empátiával végzi. Vezetésére jellemző a szakmai alázat, a lojalitás és az intézményi érdekek előtérbe helyezése. Rendkívül jó kapcsolatot tart a kerületi intézmények vezetőivel és pedagógusaival.
Szakmai hozzáértését kollégái elismerik és tiszteletben tartják. Intézményét egyedül, helyettes nélkül vezeti, összefogja a terápiás és vizsgálati munkát. Vezetése alatt a tanácsadó tevékenysége szervezettebbé vált, több segítséget nyújtanak az intézményekben dolgozó pedagógusoknak.

Újpest Kiváló Tanulója elismerésben részesült:

Erdmann Kata Anna, Jankovics Katalin, Marton Andrea, Jankovics Bernadett, Hajdu Eszter, Hellinger Ákos, a díjat átadó dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, Kovács István Bence

Erdmann Kata Anna, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 8. a osztályos tanulója:
Anna rendkívül szorgalmas, tanuláshoz való hozzáállása példaértékű. Szívesen indult kerületi és országos versenyeken. Magatartása, szorgalma, társaihoz és a felnőttekhez való viszonya példamutató. Kedveli az irodalmi levelező versenyeket, melynek országos fordulóin szép sikereket ért el. A közösségi munkában is szívesen tevékenykedik, évek óta diák-önkormányzati képviselő.

Hajdu Eszter, a Könyves Kálmán Gimnázium 12. d osztályos tanulója:
Eszter jó képességű, szorgalmas különösen érdeklődik az idegen nyelvek iránt. Több nyelvvizsgával és idegen nyelvi országos versenyen elért 4. hellyel büszkélkedhet. Maximalista, mindig a legjobbra törekszik. A nyelvtanulás mellett kitűnően zongorázik.

Hellinger Ákos, a Német Tagozatos Általános Iskola 8.a osztályos tanulója:
Ákos minden tanév végén dicséretben részesült. Elnyerte az iskolai emlékérmek mindhárom fokozatát. Természettudományi és humán tantárgyakból egyaránt kimagaslóan teljesít. A tanulmányi versenyek aktív és kiemelkedően eredményes résztvevője. Idén megnyerte a Teleki Pál Földrajz–Földtan Verseny kerületi és országos fordulóját. Szerénységével, emberi tartásával, az általa képviselt értékek szerinti viselkedésével is példaképe diáktársainak.

Jankovics Bernadett és Jankovics Katalin, a Homoktövis Általános Iskola 8. a osztályos tanulói:
Bernadett és Katalin kitűnő tanulmányi eredményt ért el az elmúlt években. Mind a reál, mind a humán területen kimagasló teljesítményt nyújtottak. Jó eredményeiket annak is köszönhetik, hogy ikertestvérként osztálytársak, sok esetben egymás versenytársai is mégsem rivalizálnak, hanem önzetlenül segítik egymást. Tanulmányi munkájukat az alaposság, a kitartás és az igényesség jellemzi. Mindketten iskolájuk közösségi életének meghatározó tagjai.

Kovács István Bence, az Angol Tagozatos Általános Iskola 8.b osztályos tanulója:
Rendkívüli tehetségét és szorgalmát az országos és kerületi szintű versenyeken elért kimagasló eredményei bizonyítják. Leginkább matematikából és fizikából ért el kitűnő eredményeket, de a humán tantárgyakban is remekül teljesített. Sokoldalú, ismeretei széleskörűek. Számos szaktárgyi dicsérettel rendelkezik. Szívesen vállal kutatómunkát, az aktuális tudományos eredményekről és felfedezésekről naprakész információi vannak. Tanárai és társai mindig számíthatnak rá.

Marton Andrea, a Babits Mihály Gimnázium 12. b osztályos tanulója:
Andrea a nyolc évfolyamos gimnáziumi képzés minden osztályát kitűnő eredménnyel végezte, számos tantárgyi dicsérettel. Céltudatosan készül a vegyészmérnöki pályára. Kimagasló eredményeket ért el matematikából. A Gordiusz Matematika Verseny budapesti regionális fordulóján, 9-12. évfolyamon minden évben I. helyezést ért el. Széleskörű az érdeklődése, hiszen a matematika és a kémia tantárgyak mellett a történelem iránt is érdeklődik. A gimnáziumi diákélet meghatározó alakja, a Diákbizottság kapcsolatokért felelős ügyvivője.

Újpest Kiváló Diáksportolója Díjban részesült:

Királyházi Dénes, Rajszki Lili, Kiss-Simon Franciska, Ács Zsombor, a díjat átadó dr. Molnár Szabolcs alpolgármester, Bata Dániel László

Ács Zsombor úszó, a Bródy Imre Oktatási Központ 12. b osztályos tanulója, a Jövő SC Veolia sportolója:
Zsombor jelenleg iskolájának legeredményesebb sportolója a végzős évfolyamon. Sportolói pályafutása alatt számos kiemelkedő nemzetközi és országos eredményt ért el. Tanulmányi munkájában a versenyek és edzőtáborok okozta kiesést mindig lelkiismeretesen pótolja.

Bata Dániel László jégkorongozó, a Babits Mihály Gimnázium 11. b osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója:
Dániel szolid, kedves és tisztelettudó diák, rendkívül eredményes jégkorongozó. Tehetsége és szorgalma mellett rendkívüli kitartásának köszönheti szép sportbeli eredményeit. Tanulmányait eddig kiválóan teljesítette. Szorgalma egyenletes, a tanuláshoz, az iskolához való viszonya is példamutató. Tanáraival, társaival együttműködő, tisztelettudó, segítőkész, igazi sportember. Korábban elnyerte a Magyar Köztársaság Jó Tanuló, Jó Sportoló címét.

Királyházi Dénes cselgáncsozó, a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola 7.a osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója:
Dénes iskolájának kiváló sportolója, évek óta kiemelkedő sporteredményeket ér el. Nemcsak saját sportágában, hanem a kerületi Diákolimpia keretében megrendezésre kerülő valamennyi sportágban is képviseli iskoláját. Társainak példát mutat együttműködésből, kitartásból. Tehetségének, szorgalmának és eredményeinek köszönhetően a serdülő válogatott tagja.

Kiss-Simon Franciska jégkorongozó, a Csokonai Vitéz Mihály 12 Évfolyamos Gimnázium 10. b osztályos tanulója, a Vasas SC sportolója:
Franciska iskolájának egyik büszkesége, a sportsikerei mellett jó tanulmányi eredményeivel és példaértékű magaviseletével is kitűnik társai közül. Tanáraival szemben illemtudó, társait segíti, amiben csak tudja. Sportolói pályafutását számos szép siker kíséri, tagja a korosztályos és a felnőtt válogatottnak is.

Rajszki Lili atléta, a Bajza József Általános Iskola 8. b osztályos tanulója, az Újpesti Torna Egylet sportolója:
Lili apró gyermekkora óta sportol. Kitartó, lelkes, szorgalmas mindenben, nemcsak a sportban, hanem a tanulásban és az iskolai programok szervezésében, lebonyolításában. Az iskolát alsós kora óta képviseli a sportversenyeken, kiváló eredménnyel. Rendívül szerény, tisztelettudó gyermek, megdolgozik minden eredményért.

Kiváló Diákközösségi Munkáért díjban részesült:

Virág Virág, a díjat átadó dr. Molnár Szabolcs alpolgármester,Kluka Norbert, Szfárli Zsófia

Kluka Norbert, az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium 12. c osztályos tanulója:
Norbert 2 éve az Újpesti Diákszövetség elnöke. Nevéhez fűződik a kiemelt gyűlések megszervezése, diákprogramok létrehozásában való közreműködés, illetve az Újpesti Kábítószerügyi Egyeztető Fórumban ellátja az Újpesti Diákszövetség képviseletét. Megbízható, komoly tanuló, magatartása, szorgalma példamutató, a rábízott feladatokat maradéktalanul ellátja. Évek óta osztályának diákönkormányzati vezetője.

Szfárli Zsófia, a Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium 11. b osztályos tanulója:
Zsófia iskolája diákönkormányzatának meghatározó tagja. Kezdetben csak saját osztályát képviselte, majd diákalpolgármester lett. Az idei tanévre diákpolgármesterré választották diáktársai, elismerve ezzel azt a kiemelkedő közösségi munkát, amelyet az előző esztendőkben végzett. Aktívan részt vesz a diákönkormányzati programok szervezésében és lebonyolításában, kreatív ötleteivel hozzájárul azok színesebbé tételéhez. Kiváló kommunikációs képességekkel rendelkezik.  

Virág Virág, az Erzsébet Utcai Általános Iskola 8. a osztályos tanulója:
Virág közösségi munkája kiemelkedő, iskolai és osztályprogramok szervezője, emellett osztályközösségét is összefogja és motiválja. Csendes, szerény diák, aki szorgalmával, lelkesedésével, pozitív hozzáállásával kitűnik társai közül. Együttműködő, kitartása példás. Iskolatársai tisztelik, szeretik, és hallgatnak is rá. Bármilyen közösséggel kapcsolatos feladatot rá lehet bízni, kiválóan, pontosan végzi el.


A díjátadó ünnepség zárásaként Pilinszky János, József Attila,Nagy László gondolataiból és felhőtlen  nyári örömökből összeállított műsorával a Babits Mihály Gimnázium diákjai gratuláltak a díjazottaknak. (Felkészítő: dr. Ádám Anna). Az ünnepség fogadással ért véget.

-UN