Díszpolgárokat avattak, átadták az Újpestért díjakat a Városházán

  •  
  •  
  •  

A városnapi rendezvénysorozat és egyben Újpest legrangosabb társadalmi eseményére, az önkormányzat által alapított elismerések átadására augusztus 30-án este került sor a Városháza dísztermében. A kitüntetéseket széles körből érkező felterjesztések nyomán odaítélő képviselő-testület nemrégiben hozott arról határozatot, hogy Újpest várossá nyilvánításának 101. évfordulója alkalmából öt, hivatásában kiválót alkotó, a városrész fejlődésében, fejlesztésében kimagasló eredményt elérő, nagyra becsült személynek a díszpolgári címet adományozza, négy polgárnak és egy helyi közösségnek pedig a városközösség köszönetét Újpestért díjjal fejezi ki.

A  vendégekkel zsúfolásig megtelt díszteremben a házgazdák nevében dr. Budaházy Gábor aljegyző köszöntötte az egybegyűlteket, és felkérte dr. Derce Tamás polgármestert, ossza meg gondolatait a  hallgatósággal. Újpest polgármestere rövid, gondolatébresztő beszédében egy közel kétezer évvel ezelőtt lejegyzett , ma is elgondolkodtató  bölcselettel kezdte mondanivalóját, mely szerint  a világ mindig úgy néz rád, ahogy te belenézel…

– A senecai gondolatban ennyi év elteltével is sok igazság van ma is – mondta Újpest polgármestere -, üzeni nekünk azt, hogy  ha nem bízunk magunkban, cselekedeteinkben, a világ, amelyben élünk, nem fog bennünket szeretni. Ha hiszünk kollégáinkban, barátainkban a világ a vasárnapi arcát fogja mutatni nekünk.

– A mai estén olyan embereket köszöntünk, akik megérdemelten élvezik a közösség bizalmát. A díj odaítélése óta – folytatta a megkezdett gondolatot  dr. Derce Tamás –  többen kérdezték, nem jelenti-e díszpolgári cím leértékelődését, hogy egyszerre öten is az elismerést átvevők  között vannak?

Újpest polgármester úgy vélte, ez az ország keserves napokat élt meg, a rendszerváltozás óta is sokaknak drámai módon változott meg az életük. Sokan szegényebbek lettek, a társadalom aktuális gondjai új gondolatokat vetnek fel, ezzel együtt új kérdéseket fogalmazódnak meg.

Dr. Derce Tamás utalt elődeink idejére, a húszas évek Újpestjére, amikor a város önmaga négy kórházat tudott fenntartani, most pedig azért küzd, hogy a meglévő fennmaradjék. Jogosan kérdezzük, mit tettünk azért, hogy a kórház, a fürdőnk megmaradjon, a tűzoltóság ellátandó területe ne csorbuljon. Ha mindezen vívmányok, amelyek egykoron várossá emelték Újpestet, vesznek, akkor a város lesz kevesebb ezáltal.

Az ünnepi szónok úgy vélte, a kitüntetettek, sokféle hivatást megtestesítve  helytálltak a maguk területén.

– Munkahelyet teremtettek, vagy éppen munkát adtak azoknak, akiket másutt nem alkalmaztak, más Újpest élő lexikonaként a múltunk feltárásban végzett örökbecsű munkát, ismét más pedig azzal érdemelte ki elismerésünket, hogy egy ateista városban teremtett vallásos közösséget. Nyitottak voltak, s ma is azok a  világ dolgaira . Ma, amikor olyan világban élünk, amikor minden megengedett, szükség van, arra, hogy a vasárnapi arcok is megmutathassák magukat és elismerésben részesüljenek. Ezért tölt el örömmel, hogy ennyi embernek adhatom át a teljesen megérdemelt elismerést – zárta gondolatait dr. Derce Tamás polgármester.

Eután átadta az elismeréseket, elsőként az  Újpest Díszpolgára kitüntetéseket. A képviselő-testület döntése értelmében Újpest Díszpolgára címet kapott Dr. Estók János történész, egyetemi docens, tudományos titkár, aki újpestiként, történészként egyik kedves területe történelmének és történetének, társadalom- és gazdaságfejlődésének kutatásában segítette a városrészt. Munkássága az újpesti helytörténeti munka egyik alappillére. Részben szerkesztői, lektori tevékenysége által, részben tanári munkával – mellyel számos újpesti helytörténészt indított el szakmai útján – hívta fel figyelmüket a helyes kutatási és történészi módszerekre. Vérbeli tanárember, aki a tudományok bűvkörében él.

Hagyomány, hogy Újpest díszpolgárai üzenetet hagynak a jelennek és a jövő nemzedékeinek, bejegyzést tesznek a Díszpolgárok Könyvébe. Dr. Estók János, Újpest díszpolgára a következő sorokat írta a kapcsos könyvbe:

„Köszönöm mindazoknak, akik érdemesnek tartottak jelölni az Újpest Díszpolgára megtisztelő címre, és köszönöm azoknak, akik méltónak ítéltek e cím elnyerésére. Azt gondolom, általam mindazok részesednek az elismerésből, akik munkálkodásuk zászlajára a hivatásbeli tisztességet, a tanári elkötelezettséget tűzték. Azok, akik a talmi értékek helyett a maradandót, a kicsinyes torzsalkodások helyett a közös cselekvés útját keresik.

Őszinte öröm számomra, hogy lakóhelyem, Újpest díszalbumába számos nagyrabecsült ember közé kerül a nevem. Olyanok sorába, akik között egyetemi tanárom is szerepel. Remélem, Újpesten élő és a városért tevékenykedő tanítványaim valamelyike egyszer majd engem fog követni.

Eddigi munkám során és a jövőben is arra törekszem, hogy diákjaimból olyan felelősen gondolkodó felnőttek váljanak, akik úgy nyitottak a világra, úgy érzik magukat európainak, hogy közben otthon érzik magukat hazájukban – és ezer szállal kötődnek szűkebb pátriájukhoz, Újpesthez.”

 

Újpest Díszpolgára címet kapott Göröcs János labdarúgó, szakedző, olimpikon. A  nagyhírű csatár – egy ország Titije – élő legenda, akinek egész játékos pályafutása Újpesthez kötődik. 335 bajnoki mérkőzésen szerepelt és 105 gólt lőtt. Ötszörös magyar bajnok és kétszeres kupagyőztes lett klubjával, az Újpesti Dózsával. 62 alkalommal öltötte magára a címeres mezt, 19 gólt lőtt a mérkőzéseken. Akkor még tudtunk futballozni, a világ élvonalába tartoztunk. 1960-ban a Római Olimpián meghatározó tagja volt a bronzérmet nyert csapatnak. Híres volt briliáns technikájáról, játékintelligenciájáról, és sportszerű viselkedéséről. Igazi klasszis játékos volt, nemcsak klubszinten, hanem országos és nemzetközi viszonylatban is.

Göröcs János, Újpest díszpolgára a következő sort jegyezte be a Díszpolgárok Könyvébe: „Köszönöm mindazoknak, akik hozzájuttattak e szép kitüntetéshez.”

 

Újpest Díszpolgára kitüntetésben részesült Kadlecovits Géza, nyugállományú helytörténeti kutató, akinek egész élete városunkhoz kötődik. Itt született, itt végezte tanulmányait és itt is dolgozott. Utolsó munkahelye az akkori Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. volt. Elhivatott újpesti lokálpatrióta. Számos helytörténettel foglalkozó civil szervezet kezdeményezője, létrehozója és alapítója. Így a Tungsram Gyártörténeti Bizottságának, a Gyártörténeti Múzeumnak, az Aschner Lipót Alapítványnak, az Újpesti Városvédő Egyesületnek. Több évtizede töretlen türelemmel kutatja Újpest történetét. Alapítója és első szerkesztője volt a Helytörténeti Értesítőnek. Szervezője, szerkesztője és kezdetben játékvezetője volt az újpesti iskolák helytörténeti vetélkedő-sorozatának. Számos könyvet, cikkel publikált melynek a témája Újpest. Fáradhatatlan szervezője a helytörténeti kutatások eredményeit bemutató és tapasztalatcserét elősegítő konferenciáknak. Előadási mindig telt házat vonzanak.

 

Kadlecovits Géza , Újpest díszpolgára  az alábbi gondolatokat jegyezte be a Díszpolgárok Könyvébe:  „Magyarország a hazánk, Újpest az otthonunk. Szívből szeressétek közös hazánkat, óvjátok és építsétek közös otthonunkat!”

 

Újpest Díszpolgára elismerésben részesült Keztyüs József vállalkozó, a Budapesti Kereskedelmi  és Iparkamara Újpesti tagcsoportjának elnöke, aki  itt született, szülei is itt éltek, munkahelyei is itt voltak. Szülei révén hamar megismerkedett a textiliparral. Ezért első képesítése és munkahelye is ehhez kapcsolódott. Majd hamarosan gazdaságpolitikai diplomát szerzett. Ezzel felvértezve kapcsolódott be a helyi gazdaságpolitikai élet irányításába, az ipari ügyek szervezésébe. 1986-ban szerezte meg másoddiplomáját és ezzel egyidejűleg a bőripar fejlesztésére kapott feladatokat, megbízásokat. 1989-től újpesti vállalkozóként tevékenykedik, és ilyen minőségében kamatoztatja megszerzett ismereteit, tapasztalatait. Cégei a mai napig prosperálóak, és számos újpesti lakosnak nyújtanak megélhetési lehetőséget. 1998 óta látja el folyamatos újraválasztással a helyi iparkamarai elnöki tisztséget. Ez a tény igazolja a köz érdekében végzett munkáját. Elsőrendű céljának tartja az újpesti kis- és középvállalkozások érdekképviseletének ellátását, alkalmassá tételüket a változó társadalmi és gazdasági körülményekhez való igazodáshoz. A hajdani újpesti iparosok és kereskedők leszármazottjaként az ő szellemiségüket viszi tovább vállalkozóként, és kamarai elnökként egyaránt. .

 

Keztyüs József, Újpest díszpolgára, az alábbi sorokat jegyezte a Díszpolgárok Könyvébe:  „Számomra életem egyik legnagyobb megtiszteltetése a díszpolgári cím. Nekem Újpest nemcsak a születése, de az egész életem helye. Itt lettem nagyom szegény sorsú gyermekből módos polgárrá. Egész életem munkája során sok támogatást kaptam Újpest közösségétől, s ezt a támogatást viszonzom az utóbbi évtizedekben Újpest vállalkozóinak, mindazoknak akik a Kereskedelmi Kamarában hozzám fordulnak. Megköszönöm a kitüntetést, és ajánlom Újpest vállalkozói közösségének, hogy egyéni sikereik elérésekor soha ne feledkezzenek meg arról, milyen sokat jelent az a társadalmi háttér amelyet az újpesti közösség – közötte az Ipari és Kereskedelmi Kamara – biztosít számukra.”

 

 

Újpest Díszpolgára kitüntető elismerésben részesült Dr. Máthé Gábor egyetemi tanár, a Károli Gáspár Református Egyetem Állam és Jogtudományi Karának ez évben nyugállományba vonult dékánja, a jogtudomány, a jogelmélet, a közigazgatás és a jogászképzés nagy tudású, elkötelezett alakja. Sok szállal kötődik városunkhoz. Gyermekkorát részben itt töltötte, és Újpesten lett jogi kari dékán. Az első pillanattól részt vett a Károli Gáspár Református Egyetem jogi karának megalapításában, jelentős szerepet vállalva az újpesti képzési hely megszervezésében, kiépítésében. Számos tudományos konferenciát, szakmai rendezvényt szervezett városunkban, amellyel hozzájárult a szellemi élet fellendítéséhez. Dékánként és tanárként jelentős mértékben hozzájárult Újpest fejlődéséhez, jó hírnevének öregbítéséhez, közösségének, szellemi életének gazdagításához. Vezetése alatt a Jogi Kar további megbecsülést, elismerést szerzett a jogásztársadalomban. A felvételre jelentkezők aránya minden évben többszöröse a felvehető létszámnak. Az itt végzettek kellő szakmai ismeretekkel felvértezve léphetnek a jogi pályára. Újpesten az elmúlt években több száz fiatal részesülhetett ebben a magas színvonalú képzésben. Tudását, emberségét mindenhol elismerik. Közmegbízatásait felsorolni is nehéz. Hosszú évekig tagja, majd elnöke volt az Országos Választási Bizottságnak, előbb főtitkára, majd elnöke lett a Magyar Jogászok Egyletének. Több évig titkári funkciót töltött be a Magyar Tudományos Akadémia Jogtudományi. Bizottságában.

 

 

Dr. Máthé Gábor, Újpest díszpolgára a következő sorokat írta a Díszpolgárok Könyvébe:  „A boldogság nem a dolgokban, hanem hajlamunkban rejlik; s attól vagyunk boldogok, hogy azt mondhatjuk magunkénak, amit mi szeretünk, nem pedig azt, amit mások vélnek szeretetre méltónak. ( LA. Rochefoncanld) Igen, az öröm eltölt, mert kedvelem ezt a várost (nekem nem kerület) gyermek- és ifjúkori emlékeim, szüleim, barátaim okán is. Újpest egyetemének, jogi fakultásának gründolásában részt venni ugyancsak boldogság volt. Köszönöm Újpest közönségének, Képviselőtestületének, Polgármester és Alpolgármester uraknak, mindannyiuknak a bizalmat, a szeretetet, amit nagyon szeretnék viszonozni, – úgy legyen!”

 

A díszpolgári elismerések után az Újpestért díj kitüntető elismerések átadásával folytatódott a városházi ünnepség. Dr. Derce Tamás, Újpest polgármestere elsőként Bartos Tibor műfordító, nyelvész, író, szerkesztő vette át  az elismerést.  Bartos Tibor hosszú évtizedeken át az Európa Kiadó szerkesztője és műfordítója volt. Itt vált az új amerikai irodalom és nyelv szakértőjévé. Műfordítói és szerkesztői tevékenysége alatt számos könyv jelent meg. Néhány példa: Tom Sawyer kalandjai, Száll a kakukk a fészkére, Holnap is nap lesz, Zabhegyező. Emellett elkötelezettként sokat tett a cigány kultúra feltárásáért és integrálásáért a magyar- és a világirodalomba. „Sosem volt cigányország” című mesegyűjteményét nemcsak hazánkban, de számos európai országban lefordították és kiadták. A mű alapját az újpesti szegkovács cigányság körében végzett gyűjtőmunka képezte. Nyelvészként is alapművet alkotott. Az 1950-60-as években lejegyezte az újpesti cigányság által beszélt kárpáti cigány nyelv nyelvtanát, melyhez kisszótárt is készített. A kihalóban lévő archaikus nyelvjárás így megőrződött.

 

Újpestért díjban részesült Deutsch László főrabbi,  aki tizenhárom éven át szolgálta az Újpesti Hitközséget. A Rabbiképző elvégzése után vidéki nagyvárosokban lett egyházi vezető és szerzett gyakorlatot közösségek irányításában, vallási életük megteremtésében és fejlesztésében. Így kellő elméleti és gyakorlati tudással, valamint elkötelezettséggel felvértezve érkezett az Újpesti Hitközség élére. Az itt töltött esztendők alatt rabbinikus feladatai mellett keresett és talált lehetőséget a kommunikációra úgy a város vezetésével, úgy a többi újpesti felekezetekkel, úgy a civil szervezetekkel.  Deutsch László főrabbi külföldi távolléte miatt a  díjat a későbbiekben veszi át.

 

Újpestért díjban részesült Horváth Emil, az Ady Endre Művelődési Központ nyugállományú igazgatója, aki 1981-től nyugállományba vonulásáig, közel negyed századig dolgozott városunkban. Kezdetben az Ady Endre Művelődési Ház főmunkatársa volt, majd rátermettsége, szakmai sikerei alapján hamarosan az intézmény igazgatójává nevezték ki. Nevéhez fűződik az új helyre és új funkciókkal kibővült, most már Művelődési Központ profiljának megtervezése és kialakítása. Vezetése alatt az Ady fogalommá vált és teljes mértékben betöltötte egy korszerű kulturális központ szerepét. Nincs olyan szelete a közművelődésnek, amely ne kapott volna teret az intézményben vezetése alatt. Tevékenysége, szakmai tudása, innovatív személyisége, közismertté és elismertté tette úgy fővárosi, úgy országos szinten intézményét és személyét egyaránt.

 

Újpestért díjban részesült dr. Küttel Péter, a Fővárosi Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet főigazgató főorvosa, aki negyven éve szolgálja városunkban az egészségügyet, első és egyben utolsó munkahelyén, a Károlyi Sándor Kórházban. Már pályakezdőként is kitűnt a sebészeti osztályon munkabírásával, szorgalmával, szakmai felkészültségével. Nem csoda, hogy hamarosan vezető beosztásba került, ahol megkövetelte a betegközpontú szemléletet. Ismereteit folyamatosan bővítette és a kórházi gyakorlatban is jól alkalmazta. Számos új sebészeti eljárás alkalmazásának bevezetése és kórházi élet korszerűsítés fűződik tevékenységéhez. Szakmai tudását folyamatosan tovább képezve nyerte el majd tíz évvel ezelőtt a kórház főigazgatói posztját. Sokirányú munkája mellett komoly részt vállalt az újpesti egészségügyi felvilágosító munkában. Előadásokat tartott, bemutatókat szervezett. Kollégái tiszteletét, bizalmát mutatja, hogy több mint húsz éven át vett részt a munkahelyi érdekképviseletben és első elnökeként a Magyar Újpesti Orvosi Kamara Újpesti Szervezetének tevékenységében.

 

Az Újpestért díj alapítása óta első ízben egy közösség is részesült a kitüntetésben. Az idén fennállásának huszadik évét ünneplő Újpesti Közművelődési Kör nem véletlenül választotta az 1877-ben alakult, hasonló elnevezésű szervezet nevét. Az ő szellemi örökségüket kívánja továbbvinni a lokálpatriotizmus, a valódi értékek és a tolerancia mentén. A körülbelül 200 fős tagság – Újpesten élő, dolgozó értelmiség – úgy döntött, hogy rendszeres összejöveteleket tartanak, vendégül láttak az elmúlt évtizedekben számos országos, világhírű tudóst, művészt, sportolót, közéleti embert. Idő hiányában csak néhányukat soroljuk fel: Göncz Árpád, Glatz Ferenc, Czeizel Endre, Pege Aladár, Rost Andrea, Faludy György, Szász Endre, Vámos Miklós, Szepesi György.

A Kör tagjai a lokálpatriotizmus ébren tartói és továbbvivői, a helytörténeti tevékenység legnagyobb civil ösztönzői, városunk társadalmi, kulturális és szellemi életének egyik meghatározói.

A díjat a Kör három ügyvivője, dr. Hollósi Antal, dr. Sipos Lajos és dr. Somos András vette át Újpest polgármesterétől.

Az ünnepség a kitüntetések átadását követően műsorral folytatódott, melyben Újpest fiatal művészpalántái zenei bemutatóval fejezték ki  tiszteletüket a díjazottak és a jelenlévők felé.

Először Simonfi Dávid gitárszólóját hallhatta a közönség, majd Pállya Celesztin 1939-ben Újpest Díszpolgára címmel kitüntetett képzőművész, polihisztor, által készített és nemrég restauráltatott hegedűjét szólaltatta meg Dancsó Diána, akit zongorán  Vörösvári Márton kísért. Az ünnepség fogadással zárult.