•  
  •  
  •  

Az újpesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzősei szombat délelőtt vették át diplomáikat. Az ünnepi beszédet Wintermantel Zsolt polgármester mondta.

Már szombat reggel, fél kilenckor megtelt a fasori Református templom, pedig csak jó félórával később kezdődött a frissen diplomázott jogászok avató ünnepsége. A szülők, barátok virágcsokrot szorongattak a kezükben.

Az újpesti székhelyű Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának végzősei, június 2-án reggel megtöltötték a gyönyörű templom padsorait, a vendégek is igen sokan voltak az ünnepségen, mondhatni, egy tűt nem lehetett leejteni. Az Avató Tanács bevonulása után Prof. Dr. Balla Péter, rektori feladatokkal megbízott rektorhelyettes nyitotta meg az ünnepi ülést, majd a Himnusz következett.

Dr. Kodácsi Tamás egyetemi lelkész, a hit fontosságáról és a felelősségről beszélt, felidézve János evangéliumát. Dr. Antalóczy Péter köszöntője után Wintermantel Zsolt lépett a mikrofonhoz.

–    Minden fiatal életében, aki felsőoktatási tanulmányokra vállalkozik, felejthetetlen és megismételhetetlen pillanat az, amikor átveszi a diplomáját, különösképp, amikor doktorrá avatásról van szó – mondta a polgármester. – Egy hosszú és nehéz küzdelem, rengeteg erőfeszítés, éjszakázás, millió élmény, öröm és bánat nyeri el végső értelmét és jutalmát. Ne szégyelljük kimondani, egy álom válik valóra ilyenkor, sok esetben nem is csak a diplomát megkapó ember álma, hanem a szülei, nagyszülei, tanárai álma is. Az Önök doktorrá avatásának ezen túlmenően is különleges jelentőséget ad az történelmi helyzet, amelyben ma élünk. Az egész világban, különösen a nyugati civilizációban, Európában és itt Magyarországon is korszakos változások mennek végbe. Minden túlzás nélkül beszélhetünk alapvető megújulásról Magyarország, de Európa és a nyugati világ esetében is. Nyilván követték önök is a magyar Európai Uniós elnökség munkáját, amely mindennél ékesebben bizonyította ezt. Legyenek bátrak, vállalják fel a tudásukat és a gondolataikat! Erősítsék a megújuló Magyarország szellemi alapját, adjanak új lendületet a magyar nemzet kulturális, tudományos felemelkedésének.

A polgármester szavai után Dr. Menyhárt Szabolcs, a KRE-ÁJK oktatója szavalt el egy Ady-verset, miután a friss diplomások avatójára került sor. A doktorok ötösével tették le esküjüket. Többük szemében megcsillant a könny, ami érthető, hiszen nem akármilyen erőpróbák után sikerült lediplomázniuk. Szinte valamennyien kiválóan teljesítettek.
A Szózattal zárult az ünnepség, majd a szülők, barátok, ismerősök megrohamozták a friss doktorokat, s gratuláltak nekik.

–    Á.T.