•  
  •  
  •  

A kábítószer-fogyasztásról nem lehet eleget beszélni. Ahogy emelkedik a veszélyeztetett fiatalok száma, szerencsére egyre több intézmény és szervezet vállalja magára a prevenciót és a tájékoztatás feladatait. Újpest Önkormányzata 2008-ban is folytatta komplex programját a Gyermek- és Ifjúsági Iroda közreműködésével, melynek egyik célja az, hogy a gyerekek, szülők és pedagógusok részletes információt kapjanak a szenvedélybetegségekről, azon belül elsősorban a drogfogyasztás veszélyeiről.

– Mikor és miként indult el az önkormányzat megelőző programja? – kérdeztük Belán Beatrix alpolgármestertől.
– Újpest Önkormányzata 1998-ban elsőként indított drog-prevenciós programot a Gyermek- és Ifjúsági Iroda segítségével, s ez a munka azóta is működik. A programot anonim kérdőíves felméréssel kezdtük a felső tagozatos, és a középiskolás tanulók között, melyben a szenvedélybetegségek kérdéseit jártuk körül. Az évek során nem romlottak az eredmények – valószínűleg a folyamatos tájékoztatás és figyelemfelkeltés hatására. A prevenciós munkát szakértők, a Rendőrkapitányság, a Nevelési Tanácsadó, a kerületi intézmények, és civil szervezetek segítségével indítottuk el. Kerületünkben is megalakult a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, melynek tevékenysége foglalja össze mindazt a munkát – információgyűjtést, a rizikócsoportok meghatározását, a terápiás lehetőségeket, és a megelőzési stratégiát -, amit a prevencióval kapcsolatban el kell végeznünk; eredményeink, tapasztalataink a KEF honlapján is megtekinthetők.
– Milyen egyéb feladatokat vállalt magára az Önkormányzat? 
– Tavaly decemberben hagyományainknak megfelelően – megszerveztünk egy, a megelőzésről és a droghasználat következményeiről tájékoztatást adó kortárssegítő képzést 13-14 éveseknek; meggyőződésem és tapasztalatom ugyanis, hogy a fiatalok valóban hallgatnak kortársaikra. Tájékoztató anyagok segítségével folyamatosan informáljuk a szülőket, pedagógusokat arról, hogy milyen jelek, tárgyak utalhatnak kábítószerezésre, illetve arról, hogy ez esetben hová fordulhatnak segítségért. A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum és az Önkormányzat felmérést végzett 1700 diák részvételével. A kutatás a veszélyeztetettséget és a védettséget vizsgálta, és megállapította a prevenciós szükségletek mértékét. Nemcsak a drog veszélyeiről, hanem a dohányzásról, az egészséges táplálkozásról, a rendszeres sportolásról, a környezetvédelemről, a párkapcsolatról is kérdeztük őket, s az összegző tanulmányt eljuttattuk az intézmény vezetőinek. Az iskolákban védőnők, gyermekvédelmi felelősök, és a rendőrség szakemberei rendszeresen tartanak előadásokat. Támogatjuk az Éjszakai Asztalitenisz Klubot, és bajnokságokat, a Drog Stop Egyesületet, és a Zabhegyező Egyesületet, melyek komoly alternatívát és segítséget nyújtanak az önmagukat kereső fiataloknak. Újpest Önkormányzata 2009-es költségvetésében több mint 3 millió forintot különített el a programok folytatására.
– Milyen szerepet vállal a megelőzésben és a segítségnyújtásban a Drog Stop Egyesület? 
– Több szegmense is van a munkánknak – tájékoztatta az Újpesti Naplót Babusa Péter, az egyesület szakmai vezetője. – Telefonos segélyszolgálatot működtetünk, ahol a segítségkérők információkat kaphatnak a drogveszélyről, és a leszokás lehetőségeiről. A szülőknek tájékoztatást nyújtunk, hogy hová fordulhatnak, ha felmerül családjukban a droghasználat gyanúja. Prevenciós foglalkozásokat és előadásokat tartunk az oktatási intézményekben, amely – a gyerekek korától függően – a helyes életmód kialakítására, az alternatív lehetőségek bemutatására, és természetesen a megfelelő tájékoztatásra épül. Életvezetési tanácsadást nyújtunk a fiataloknak, és részt veszünk az úgynevezett „elterelésben” is, amely több hónapig tartó csoportos, vagy egyéni terápiát jelent.
– Tapasztalata szerint vannak veszélyeztetett csoportok a fiatalok körében?
– Inkább úgy fogalmaznék, léteznek rizikótényezők. A szülők, a környezet hozzáállása, a szociális háttér, a családi viszonyok, a kortárs csoportok viselkedése, magatartása jelentős szerepet játszik mind a védettségben, mind a baj kialakulásában. Azt gondolom, szakértő kollégáink hivatástudata, a környezet elfogadó hozzáállása, segítsége és természetesen az érintett fiatal elszántsága hatékony segítséget nyújt a rehabilitációban.
(A Drog Stop ingyenesen hívható telefonszolgálata: 06/80 505-678. Az Egyesület elérhetősége: 232-1389)