Egészségterv, ovi-foci pályák, méltóbb hely a Zeneiskolának

  •  
  •  
  •  

A képviselőtestület májusi ülésén többek közt Újpest egészségtervéről, további ovi-foci pályák létrehozásáról, valamint a Zeneiskola költözéséről is döntöttek.

ELFOGADTÁK ÚJPEST EGÉSZSÉGTERVÉT
Az újpesti polgárok egészsége érdekében még tavaly szeptemberben került sor az Újpesti Egészségterv megalkotásának nyitórendezvényére. A 2006–2013 között megvalósítandó Népegészségügyi Program célul tűzte ki a magyar lakosság életesélyeinek növelését, hogy minél előbb megközelítsük az Európai Uniós átlagot. Ennek ismeretében döntött úgy Újpest vezetése, hogy kidolgozza az „Egészséges Újpest” tervet. Az újpestiek egészségügyi ellátásának, egészségmegőrzésének kezelése érdekében széleskörű társadalmi és szakmai összefogásra van szükség, ezt a célt szolgálja az Egészségterv. A program kidolgozásában minden érintett – így egészségügyi dolgozók, pedagógusok, sportvezetők, szakmai-szakhatósági szervek képviselői, civil szervezetek is – részt vettek. Ennek köszönhetően a terv úgy hangolja össze a meglévő személyi, tárgyi erőforrásokat, hogy azok minél célszerűbben és hatékonyabban kerüljenek felhasználásra. A program tartalmazza a prioritásokat, valamint a rövid- és hosszútávú célokat egyaránt.

MÉG TÖBB OVI-FOCI PÁLYA ÚJPESTEN
Hat újpesti intézményben adtak át Ovi-Foci pályát a közelmúltban az Önkormányzat, az OVI-FOCI Alapítvány, valamint az Újpesti Torna Egylet megállapodásának köszönhetően. A kezdeményezés olyannyira sikeres, hogy további óvodákból is jelezték, csatlakoznának a programhoz. A képviselőtestület döntésének köszönhetően még idén ősszel újabb hat sportpálya létesülhet. Az egészséges és mozgásgazdag életmódra nevelést, valamint a mozgáskultúra minél fi atalabb korban történő fejlesztését elősegítő multifunkcionális sportlétesítményeket kifejezetten az óvodás korosztály számára fejlesztették ki. A pályák kialakításántúl a gyerekek és a programban résztvevő óvónők  szakmai oktatást is kapnak, az Újpesti Torna Egylet stábjának közreműködésével. 

MÉLTÓBB HELYRE KERÜL
SZEPTEMBERTŐL A ZENEISKOLA
Új székhelyén kezdi a következő tanévet az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola. Az Újpesti Ifjúsági Sport- és Szabadidőközpont második szintjére költözik az iskola, a jelenlegi rossz állapotú épületből. A tervek szerint az emelet teljes területének és a tetőtér jelenleg beépített részének felhasználásával oktatótermeket, egyedi recepciós pultot, valamint több csoportszobát és irodát alakítanának ki, a jelenleg használaton kívüli felvonót pedig korszerű, akadálymentesített liftre cserélik. Az épületben a lehető legmodernebb megoldásokkal a teljes hangszigetelés is biztosítva lesz, emellett a színházterem közös használata lehetőséget biztosít a jövőben koncertek megrendezésére, amire eddig – a Zeneiskola jelenlegi épületében – nem volt mód. A tervezett változtatásokkal az alapfokú művészeti oktatás olyan magas színvonala valósítható meg, amire a mostani helyszín átalakításával nem lenne lehetőség.

A. A.