Egy család, két település

  •  
  •  
  •  

A Károly-emlékév kapcsán a család három tagjának személyén, cselekedetein tettei keresztül, több évszázadnyi visszatekintésre, az összefüggések megismerésére nyújtott lehetőséget az Újpest Önkormányzata valamint az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény által szervezett konferencia.

A november 18-i délutánon az Újpesti Városháza dísztermében megtartott találkozó egyúttal a Károlyi-emlékév lezárását is jelentette. Neves előadókkal, az élet minden területét felölelő témákban peregtek az előadások. Az időutazás Fótról indulva, Újpesten ért véget. Abban is biztos lehetett a hallgatóság, Újpest és Fót továbbra is kiemelt figyelmet szán a közös gyökerek ápolásának, elkötelezettek az újabb ismeretek feltárásában, a helytörténeti irodalom Károlyiak-fejezetének kibővítésében. Erről a megnyitót tartó újpesti, és a köszöntőt mondó fóti polgármester egyaránt szólt.

Gyógyulást az ünnepeltnek!
Az Újpesti Városháza dísztermében Szöllősy Marianne, a Helytörténeti Gyűjtemény Újpestért-díjas vezetője üdvözölte az érdeklődőket. Majd Wintermantel Zsolt házigazdaként köszöntötte a hallgatóságot, köztük a Fótról érkezett vendégeket.  Mivel a padsorokban ültek olyanok is, akik először jártak a városházi épületben, figyelmükbe ajánlotta a gyönyörű dísztermet, amely szépséget, harmóniát áraszt, s cseppet sem mellékesen az újpesti iparosok kezét dicséri. Újpest polgármestere sajnálatát fejezte ki, hogy gróf Nagykárolyi Károlyi Lászlót betegsége megakadályozta abban, hogy jelen lehessen, sőt a konferencián felszólaljon. Újpest polgármestere mielőbbi gyógyulást kívánt a Károlyi-év ünnepeltjének. Wintermantel Zsolt utalt arra, hogy a Károlyi-emlékév éppen az “A birtok nem a tiéd” című életrajzi film bemutatójával vette kezdetét, s ebben az évben  gróf Károlyi Lászlót Fót, majd Újpest Önkormányzata egyaránt díszpolgárává avatta. Az emlékévben kiállítások, vetélkedők, találkozók követték egymást, a konferencia pedig méltó lezárása a programsorozatnak.

A múlt mellett a jelen is összeköt
Cselőtei Erzsébet, Fót város polgármestere többek között utalt arra, a Károlyi-emlékévben a Nagykárolyból Fótra költözött Károlyi család több kiemelkedő tagját ünnepeljük kerek évfordulójuk kapcsán. Újpestet Fóttal a XIX. század második felétől a közös fejlődés és elsősorban gróf Károlyi István és Károlyi Sándor kulturális öröksége köti össze, melyre mindkét település büszke lehet. A Károlyi-emlékév rendezvénysorozat célja is az volt, hogy ismerjék meg a fiatalok, a felnőttek egyaránt, mi minden köszönhető a két magyar nemesnek, akik a hazáért és szűkebb lakóhelyük felvirágoztatásáért ennyit áldoztak.  Fót polgármestere kiemelte: a jelen is egyre jobban összeköti az újpestieket a fótiakkal. Ebben kulcsszerepe van Károlyi László grófnak  és feleségének, Erzsébet asszonynak.

Az előadások
Az élet egyik mozgatóereje, hogy az ember nem csak maradandót szeretne alkotni, hanem gyökereit is keresi. Az Újpesten élők ismerik családfájukat, így gyökereiket. De legalább ilyen fontos, hogy egy település is tudja, ismerje múltját, tisztában legyen azzal, honnan indult. Az előadások nyomán sok új ismeretanyaggal bővültek a korábban megismertek, a vetített képek ritkán, vagy eddig nem látott illusztrációkat közvetítettek.

A konferencián Ritoók Pál (Magyar Építészeti Múzeum) a fóti kastély és templom történetét ismertette meg a hallgatósággal. Pintér Alexandra (Budapesti Corvinus Egyetem) a fóti kastélykert védett értékeiről beszélt. Buda Attila (Eötvös Loránd Tudományegyetem) ugyan személyesen nem lehetett jelen, de Hirmann László felolvasta a városalapító gróf Károlyi István életének meghatározó szakaszáról, a konferencia apropóján írt tanulmányát. Dr. Estók János (ELTE BTK) Újpest díszpolgára, a városalapító gróf fiáról, a gazdaságpolitikus Sándorról szólt.

Dr. Hollósi Antal, (a Károlyi Kórház orvos-igazgatója) Károlyi Sándor egészségügyet támogató tevékenységéről, a kórház történetéről beszélt sok-sok anekdotával. Krizsán Sándor (Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum) Károlyi Sándort, mint lóvasút építőt láttatta. Iványi János Újpestért-díjas helytörténész a mecénás és nagyvonalú építőként jelenítette meg a családot, ilyen szemszögből mutatta be a Károlyiak újpesti épületeit. Köszöntötte a nézők között helyet foglaló Sebők Sándor plébánost, aki már nagyon sok ismeretanyaggal gazdagította a fóti templomról készülő tanulmányokat. A konferencia szervezői várták gróf Nagykárolyi Károlyi Lászlót is, akit sajnos betegsége megakadályozott a személyes részvételben. Szöllősy Marianne, az Újpesti Helytörténeti Gyűjtemény vezetője tolmácsolta Újpest díszpolgárának üdvözletét. 

A Károlyi-konferencia hallgatósága a kávészünetben arról is beszélgetett egymással, hogy az előadásokat érdemes lenne sokak számára írásos formában, füzetként elérhetővé tenni. Ha ez sikerülne, tovább gazdagodna a két település helytörténeti irodalma.

B. K.


Ki kicsoda?
A településalapító és fejlődését számtalan adománnyal elősegítő gróf Károlyi István családtörténete a XV. századtól követhető nyomon. Az újpestiek számára István gróf  (Bécs,  1797 – Fót, 1881) az első, markánsan megjelenő politikus, akihez a település létrejötte kötődik. 1840-ben megalapította Újpest községet. Emlékét márványtábla, utca és köztéri szobor őrzi Újpesten, nevét viseli a tizenkét évfolyamos gimnázium. Sírja a fóti családi kriptában van.

Károlyi Sándor (Pest 1831 – Menton, Franciaország, 1906), István gróf fiatalabb fia, akadémikus, a nevét viselő kórház megalapítója.

Nagykárolyi gróf Károlyi László, István gróf  ükunokája, Fótion él, és gyakori vendég Újpesten. Feleségével, Erzsébet asszonnyal a Gyermekotthontól leválasztott lakrészt bérleményként lakja  az egykoron István gróf tulajdonát képező kastélyépületben.

A hármas évforduló
2011-ben arra emlékezünk, hogy 130 éve hunyt el gróf Károlyi István, Újpest alapítója. 180 éve született István gróf fiatalabb fia: Károlyi Sándor. Régmúlt időkben tett kalandozásainkból visszatérve ebben az évben nyolcvanadik életévének betöltése adott apropót a Fóton élő nagykárolyi gróf Károlyi László köszöntésére is.