Egy kérdőív, háromféle kitöltési lehetőség

  •  
  •  
  •  

A Központi Statisztikai Hivatal 1870 óta, tízévenként tart népszámlálást. Virágh Esztert, a Központi Statisztikai Hivatal elnöki főosztályának szakmai tanácsadóját, a 2011-es népszámlálás szóvivőjét kérdeztük.

– Hány számlálóbiztos kezdi meg munkáját október elsején, kik ők?
– Országosan 40 000 számlálóbiztos kezd munkához. Partnereink kiválasztásában az önkormányzatok, felkészítésükben a KSH szakemberei voltak segítségünkre. A számlálóbiztosi feladatnál nem volt követelmény az érettségi bizonyítvány megléte, viszont a jó beszéd- és íráskészség, lelkiismeretesség, a bizalmat teremtő megjelenés igen.

– Hányféle lehetőségünk van a kérdőívek megválaszolására?
– Három. Fogadhatjuk a számlálóbiztost a lakásunkban, lehetőségünk van arra, hogy papíron önálló kitöltéssel tegyük meg ugyanezt, vagy a hazai népszámlálások történetében először, interneten, elektronikus kérdőívet töltsük ki.

– Kikre vonatkozik a népszámlálás?
– A népszámlálás október 1-jén 0 óra 0 perckor veszi kezdetét. A 2011-es népszámlálás során az összeírásba beletartoznak azok a csecsemők is, akik eme időpontig megszülettek. Ez a dátum a rendező elv az időközben elhunytak esetében is: őket még megszámoljuk ebben a népszámlálásban.

– Hogyan kapunk kérdőívet?
– Valamennyi lakás postaládájába megérkezik a héten a kérdőív, amely tartalmazza az internetes kitöltéshez szükséges belépési kódot is. Ha a lakásban többen élnek, és önállóan, papíron szeretnének válaszolni, a számlálóbiztos rendelkezésre bocsátja valamennyi nyomtatványt. Az önálló kitöltés és az online megválaszolás így azonnal megkezdődhet.

– Az önmegválaszolást és az internetes kitöltést október 16-ig el kell végeznünk. A népszámlálás azonban október 31-ig tart.
– Ennek az a magyarázata, hogy félidőben, a lakás címét jelző kód alapján, megnézzük hol nem jutottak túl a háromféle adatszolgáltatás valamelyikén. Ekkor a számlálóbiztosok újraindulnak, mert a népszámlálás mindenkire nézve kötelező.

– Előfordulhat, hogy valaki többször is adatot szolgáltasson?
– Erre csak azokat fogjuk kérni, akik huzamosabb ideig más településen dolgoznak, élnek, mint ahol az otthonuk van. A népszámlálásnak ugyanis az célja, hogy valós képet adjon a társadalomról.

B. K


Magyarországon az első – mai értelemben vett – teljes körű népesség-összeírást, az első európai népszámlálás után 28 évvel, Mária Terézia rendelte el. Az 1777-ben hozott intézkedés, vagyis a népszámlálás megszervezése és végrehajtása a királynő 1780-ban bekövetkezett halála miatt fiára, II. Józsefre maradt. A második, 1880-ban végrehajtott összeírást már az 1870-ben létrehozott önálló Országos Magyar Királyi Statisztikai Hivatal szervezte. A 2011. évi népszámlálás lesz a 15. a magyarországi népszámlálások történetében. (Forrás: KSH)