Egyöntetű támogatás az ITS-nek

  •  
  •  
  •  

Mind a Városfejlesztési Bizottság, mind a képviselő-testület megtárgyalta, és nagy többséggel elfogadta Újpest Területfejlesztési Koncepcióját, amely a városfejlesztés hosszú távú, 15 éves időtartamra szóló elképzeléseit és céljait tartalmazza, és ezzel egyidejűleg elfogadásra került az Újpest 2020 program keretében kidolgozott Integrált Településfejlesztési Stratégia (ITS) is, amely Újpest középtávú jövőképét vázolja fel 2020-ig.

A végleges terv kialakítását hónapokig tartó társadalmi egyeztetés előzte meg, amelybe az önkormányzat a szakmai résztvevőkön túl, a civil társadalom lehető legszélesebb köreit vonta be. Az előkészítést végző három munkacsoportba a gazdasági szereplők, a helyi vállalkozások, a civil szervezetek, az egyházak, a helyi egyesületek és alapítványok képviselői is meghívást kaptak, a magánszemélyek pedig elektronikus úton véleményezhették a munkaközi anyagokat, vagy tehettek javaslatokat a tervezők felé. A felhívásra nagyon sokan jelentkeztek, így a csütörtökön a képviselő-testület elé került dokumentum a lehető legszélesebb társadalmi konszenzuson alapul.

Mint közismert, a közép és hosszútávú tervek kidolgozását illetve az azt megelőző egyeztetést egy kormányrendelet szabályozza, a folyamat pedig a BM finanszírozásában zajlott le.

Az anyagból kiderül, hogy az itt élők számára a legnagyobb érték és így a legfőbb cél, hogy a kerület megtartsa önálló identitását. Ehhez többek között helyben elérhető, minőségi szolgáltatásokra, munkahelyekre, versenyképes gazdaságra, a Duna a kerület életébe való integrálására, valamint színvonalas és változatos sportolási és szabadidő eltöltési lehetőségekre van szükség.

A középtávú stratégia prioritásai között a versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet, a hatékony közösségi infrastruktúrák kialakítása, a megújuló városi környezet, a minőségi közösségi szolgáltatások biztosítása szerepel. A honlapunkról is letölthető dokumentum fő célként említi az aktív társadalom, szolidáris kerület, az Újpesten egyébként hagyományosan erősnek mondható közösségi gondolkodás megtartását és erősítését is.