Együtt az újpestiekkel

  •  
  •  
  •  

Az elmúlt héten kezdte meg munkáját az Újpest 2020 program keretében létrehozott három munkacsoport – gazdasági, humán, környezeti – amelyek feladata az Integrált Településfejlesztési Stratégia előkészítése. A dokumentum a 2020-ig előttünk álló fejlesztési irányokat, Újpest középtávú jövőjét foglalja össze. A munkába az önkormányzat bevonta az újpestiek széles körét is, így alakítva konszenzusossá a kidolgozandó tervet.

Az Újpest2020 programhoz készített elemzésből kiderül, hogy az újpesti GDP a fővárosi kerületek között az egyik legmagasabb, és budapesti átlag felett van az újpesti vásárlóerő értéke is. Új eleme az újpesti gazdaságnak az idegenforgalom, amely eddig nem igazán volt jelen Újpest életében, ám az Aquaworld, és a hozzá szorosan kapcsolódó szállodakomplexum mára kimutatható eredményeket produkál a helyi idegenforgalmat illetően.
Szó került a szakirányú oktatás fontosságáról, illetve annak fejlesztéséről, hiszen a helyben lévő, jól képzett szakmunkaerő komoly vonzerőt jelenthet a cégeknek, és a szakoktatás fejlesztése középtávon versenyelőnybe hozná Újpestet a nagyberuházások idetelepítéséről folyó tárgyalásokon. Ezzel kapcsolatban vitatták meg a logisztikai funkció fontosságát, hiszen mind az EKR, mind a jövőben bevezetendő dugódíj miatt a szállítmányozók számára költséghatékony megoldás lenne egy (vagy több) logisztikai elosztó bázis.
A közlekedéssel kapcsolatban ezúttal is felvetődött a 3-as metró vonalának meghosszabbítása és egyre hangsúlyosabban jelenik meg az igények között a kerékpáros közlekedés fejlesztése, a BuBi hálózat kiszélesítése Káposztásmegyerig, illetve B+R parkolók létesítése. Mint kiderült, a főváros területfejlesztési terveiben ezek mellett szerepel az Aquincumi híd megépítése is Óbuda és Újpest között.

A város erősségei között sorolták még fel a javuló iskolázottsági mutatókat, a vállalati kkf jelenlétét, az előnyös közúti és vasúti közlekedési adottságokat, de szerepelt a felsorolásban a fejleszthető barnamezős területek megléte, a kiépült kiskereskedelmi hálózat, és a megújuló energiaforrások elérhetősége is. Ez utóbbival kapcsolatban persze elhangzott az is, hogy még mindig túl alacsony a zöld energia felhasználás a városban. Bár a Halassy uszoda geotermikus rendszerrel épült, még számos lehetőség adódik a környezetvédelem terén. Ilyen lehet a közvilágítás LED-es technológiára cserélése, amely már közép távon komoly megtakarítást jelenthet az áramfogyasztásban.
Az ITS előkészítésében közreműködő, tervező cég elemzésében megerősítésre került, hogy Újpesten színes és magas színvonalú az oktatási paletta, amely szintén erősíti a beköltözési hajlandóságot, s azok között, akik úgy döntenek, hogy Újpesten telepednek le, igen magas az iskolázott, viszonylag biztos egzisztenciával rendelkező, egy-két gyermekes fiatal párok aránya. A fiatalok, kisgyermekes családok letelepedése pedig Újpesten jótékony hatással van a lakosság elöregedésével szemben, amely sajnos nem csak Újpesten általános tendencia. Hiányzik azonban az alapfokú művészeti oktatás, annak ellenére, hogy a Pécsi Sebestyén és az Erkel Gyula zeneiskolák magas színvonalon képviselik ezt a területet. Az önkormányzat egyébként folyamatosan foglalkozik a kultúrával és annak támogatásával: az Ady Művelődési Központot csaknem negyven éves, elavult, kis befogadóképességű, és nem korszerű, ezért tervben van egy új kulturális központ építése, amely méltó jelképe lenne a város egyébként pezsgő kulturális életének.

Ami az egészségügyet illeti, vita van arról, hogy melyik lenne a legjobb megoldás: a Károlyi kórház megtartása és komplett rekonstrukciója lenne az üdvözítő megoldás, vagy az, ha Újpest vállalkozna arra, hogy vadonatúj, lehetőleg súlyponti kórházat épít a régi helyett, például a volt katonai épületek helyén. Mivel azonban a közelben két ilyen intézmény is működik, egy újpesti súlyponti kórház megvalósulásának kicsi a valószínűsége. Sokkal célszerűbb lenne, ha Újpest a jelenlegi infrastruktúrára alapozva inkább speciális egészségügyi ellátásokra rendezkedne be.
A három munkacsoport a közeljövőben folytatja a munkát, akkor már a konkrét előzetes célrendszer, az akcióterületek, fejlesztési elképzelések átbeszélésével.