Elfogadták a Görgey út rendezési tervét

  •  
  •  
  •  

Soros ülését tartotta Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete, 2012. szeptember 27-én, csütörtökön délután, a Városháza dísztermében. A képviselőkre számos téma megvitatása, illetve elfogadása várt. Terítékre került például az István út – Görgey – Bercsényi utca által határolt tömb szabályozási terve is.

Az első napirendi pont tárgyalásakor Wintermantel Zsolt gratulált az UTE sportolóinak, és a munkájukat segítő szakembereknek a nagyszerű olimpiai szerepléshez. A testület is méltányolta a sikereket, és úgy döntött, hogy az UTE az Utánpótlásért Alapítványt kétmillió forinttal támogatja.

A képviselők áttekintették az Önkormányzat első félévének gazdálkodását is, amit rendben találtak.

Kisebb vitát váltott ki viszont a polgármester által előterjesztett: az Újpesti Járási Kormányhivatal kialakításával kapcsolatos megállapodás tervezete. Feleslegesnek bizonyult a szocialisták munkahelyek elvesztésével kapcsolatos aggodalma. Wintermantel Zsolt elmondta, hogy kiváló szakember gárdát vesz át az állam az önkormányzattól, az ajánlottak közül mindenki megfelelt.

Mint Ozsváth Kálmán képviselő, a Városüzemeltetési és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondta: az István út – Görgey Artúr út – Bercsényi utca által határolt tömb szabályozási tervét az általa vezetett bizottság megtárgyalta, és támogatja azt. Pajor Tibor képviselő egy lakossági fórum összehívását javasolta az üggyel kapcsolatban. A polgármester válaszában kitért arra, hogy az önkormányzat minden tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, egyébként pedig a villamos járta Görgey út a főváros tulajdona, a szabályozási terv a keretet határozza meg. A testület jóváhagyta a Váci út – Fóti út – Czuczor u. – Pintér József utca által határolt tömbök szabályozási tervét is.

Horváth Imre javaslatára új nevet kap egy önkormányzati cég: az Észak-Pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. A cég nevének első felét elhagyják és az Újpesti szó kerül a helyére. Azonban a vállalat számos pályázatban érdekelt, ezért az átalakulás határidejét kitolták jövő év tavaszáig.

A Kozma Lajos Faipari Szakközépiskola tanműhelyében egy kiszolgáló helyiség feleslegessé vált, amit átalakítanának, így nyernének két tantermet. Az önkormányzat hozzájárult a tantermek kialakításához.

A Képviselő-testület módosította több intézmény alapító okiratát, új nevet kapott az Erzsébet Utcai Általános Iskola. Az intézmény Lázár Ervin nevét vette fel. Hozzájárultak a képviselők továbbá a Megyeri Tigrisek Közhasznú Kosárlabda Klub névváltoztatásához, hogy ezután Újpest-MT néven szerepeljen a csapat.

A testület az MH Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézet Alapítvánnyal kötendő támogatási szerződéshez hozzájárult, miáltal az újpestiek is gondozásban részesülhetnek az intézményben.

Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester terjesztette a testület elé az alapítványok támogatására tett javaslatot, melyet a Közművelődési és Oktatási Bizottság már korábban megtárgyalt. A Civil Alapból ezek szerint négy alapítvány részesül:

Alapítvány a Babits Mihály Gimnáziumért 170.000 Ft
Napraforgó Alapítvány a Sérült gyermekekért 200.000 Ft
Tungsram Kodály Zoltán Férfikarért Alapítvány 250.000 Ft
Újpest Keresztény Megújulási Alapítvány 100.000 Ft.

Á.T.