Elfogadták a Petőfi és Hunyadi Laktanya szabályozási tervét

  •  
  •  
  •  


Újpest Önkormányzata – a 86/2008. (III. 25.) számú Ök. határozattal jóváhagyott Újpesti Városfejlesztési Koncepció tartalmával összhangban – szabályozási tervet készíttetett az egykori Petőfi és Hunyadi Laktanya területére és környezetére, melyet az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) 9. §-ában előírt eljárás lefolytatása után a Képviselő-testület 23/2009. (X. 01.) számú rendeletével szeptemberi ülésén jóváhagyott. A terv készítése során az eljárás nyilvánosságát a jogszabályi kötelezettségnek megfelelően biztosítottuk, a tervezetet a Polgármesteri Hivatal hirdetőfelületén egy hónapra közszemlére függesztettük, illetve a javaslat az Önkormányzat weblapján is letölthető, megismerhető volt.

A Megyer északnyugati területébe ékelődő egykori laktanyák státusza az elfogadott terv szerint jelentősen megváltozik, amennyiben a valaha honvédségi területként működött, több mint tíz hektárnyi területen – a meglévő épületek lebontását követően – teljesen új, a helyszín kiváló adottságaihoz méltó beépítés valósulhat meg. A két laktanya között húzódó névtelen utcától északra (az egykori Hunyadi Laktanya területén) vegyes intenzitású, városias karakterű intézményi beruházások, illetve munkahelyi létesítmények épülhetnek. A Váci úttal közvetlenül határos terület-sávban kereskedelmi- és szolgáltató telephelyek, valamint irodaházak emelhetők, továbbá itt (a névtelen utcai sarokterületen) valósulhat meg egy új töltőállomás is. Ezen a területen – figyelemmel az építési övezeti besorolásra – lakások nem létesíthetők. Az egyes beruházások megvalósítása során különös gonddal kell majd eljárni a környezetvédelmi követelmények teljesítését tekintve, mivel a terület északon a Szilas-patakkal határos.
Az egykori Petőfi laktanya korábbi övezeti besorolása – a honvédelmi célú használat megszűnésével – értelemszerűen módosul, mégpedig úgy, hogy a Váci úttal határos terület-sávban jellemzően kereskedelmi-, szolgáltató- és vendéglátó létesítmények, valamint irodaépületek épülhetnek, itt tehát nem lesz lehetőség lakások létesítésére. A Gyertyaláng u. északi irányú meghosszabbítása – a beépítés funkcionális és vizuális tengelye – mentén változatos magasságú, vegyes rendeltetésű házak épülhetnek, illetve egy kisebb városi tér is létesül. Ebben a zónában a mértéktartó magasságú épületekben lakások és irodák is épülhetnek. Az ettől délkeletre lévő belső zónában – a szomszédos lakóterületekhez illeszkedve – kertvárosias, illetve kisvárosias lakóterület alakul ki. A terv összességében megfelel annak a kettős célkitűzésnek, hogy az új beépítések egyrészt használják ki a Váci úti átmenő forgalom kedvező gazdasági vonzását, más-részt szervesen kapcsolódjanak a már meglévő és természetesen megmaradó lakóterületi beépítéshez. A főút mentén épülő magasabb, illetve nagyobb területű épületek így megfelelő védelmet nyújtanak a mögöttük létesülő beépítéseknek a Váci út jelentős forgalmának kedvezőtlen környezeti hatásai ellen.
A szabályozási terv Hunyadi Laktanyára vonatkozó rendelkezései már hatályba léptek, a Petőfi Laktanya területére vonatkozó rendelkezések pedig a Fővárosi Közgyűlés – a keretövezeti besorolás módosítására vonatkozó – döntését követően lesznek alkalmazhatók.
A szabályozási terv letölthető és tanulmányozható az Önkormányzat (www.ujpest.hu) honlapján, illetve annak tartalmával kapcsolatban a Főépítészi Iroda ad részletes tájékoztatást az érdeklődők számára.