Elfogadták az idei költségvetést

  •  
  •  
  •  

Lapunk nyomdai munkálatainak idején,február 19-én megtartott ülésén tárgyalta és fogadta el költségvetési rendeletét Újpest Önkormányzatának képviselő-testülete. A költségvetési rendelet –tervezet előterjesztője dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármester volt. Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2008-as évre szóló költségvetése 15 milliárd 584 millió 145 ezer forintos bevételi és kiadási főösszeggel számol, és a költségvetés egyensúlyának megteremtése érdekében 250 millió forintos felhalmozási célú hitel felvételét tervezik. A módosító indítványok megtárgyalását követően a rendelet tervezetet ezúttal egyetértés fogadta, a képviselők 26 igen, 2 nem szavazattal 3 tartózkodás mellett fogadták el.

A testületi ülés napirendjének 2. pontjaként a képviselők döntöttek az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló önkormányzati rendeletről. Az elfogadott rendelet , amelynek megalkotásában a lakbérek mértékének vonatkozó szabályozás egységes szerkezetbe foglalásán túl az infláció érvényesítése is szempont volt, ugyanakkor arra is törekedett az önkormányzat, hogy a legalacsonyabb komfortfokozatú lakások lakbérében ne következzen be változás. A napirend 3. pontjában a testület módosította a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló önkormányzati rendeletét. Mindkét napirend előterjesztője dr. Trippon Norbert gazdasági alpolgármester volt.
Az egyebek napirendi pont keretében többek között tájékoztatást kapott a testület dr. Derce Tamás polgármestertől a felnőtt-, és a gyermek szakrendelő jövőjéről kezdeményezett és a fővárosi önkormányzattal zajló tárgyalások eredményéről . A képviselő-testület öt éves időtartamra kinevezte Nemesházi Beatrix személyében az Újpesti Média Kht. ügyvezető igazgatóját. ( A részletes témákra a február 26-i testületi ülés beszámolójával együtt következő lapszámunkban visszatérünk. )