Elhunyt Szőke János atya

  •  
  •  
  •  

Életének 85., áldozópapságának 58. évében, január 6-án elhunyt Szőke János SDB szalézi szerzetes pap, szatmári és nagyváradi kanonok és kolosmonostori apát, aki az újpesti Sándor István szalézi testvér boldoggá avatását kezdeményezte.

Szőke János szalézi atya egész élete példamutató szolgálat volt. A magyar szentek és boldogok sorainak szaporításában elévülhetetlen érdemeket szerzett. Szőke János atya  a posztulátora  például az újpesti Sándor István szalézi testvér boldoggá avatásának is. 1956 után a magyar menekültek lelki gondozását végezte, majd 1958-zól Svédországban nyolc éven át volt a magyar menekültek lelkipásztora.

  1927. február 13-án született a Békés megyei Csorvás községben. Papi hivatása már kora gyermekkorában megmutatkozott, és Gyulán a Don Bosco nevelési szellemében dolgozó szalézi atyák kollégiumában egészen határozott irány vett. 

1943-ban került Mezőnyárádra a novíciátusba, első fogadalmát 1944-ben tette le. A gyakorlati éveket Nyergesújfalun és Óbudán töltötte, majd tanulmányait Olaszországban, Torinóban folytatta 1948-tól 1954-ig, ahol filozófiából és teológiából licenciátust szerzett. 1950-ben szerzetesi örökfogadalmat tett Torinóban.

Pappá szentelése 1954. július 1-jén volt Torinóban. 1965-ben Stuttgartba került. A befogadó német egyházmegyében hosszú éveken keresztül választott tagja volt a papi szenátusnak és a városi katolikus tanácsnak. A hétvégi magyar iskola megszervezése és a cserkészmunka is kiválóan működött. 1970-ben, az erdélyi nagy árvíz idején kapcsolatba került Márton Áron püspökkel. Ez volt a kezdete annak a hosszú folyamatnak, melynek eredményeként a lelkipásztori munkát Márton Áron és Mindszenty bíboros kezdeményezésére felcserélte a karitatív munkával.

Amikor 1975-ben Mindszenty bíboros meghalt, felmerült az igény boldoggá avatásával kapcsolatban. Az öt év elmúltával, 1980-ban Szőke atya hivatalosan is elvállalta a bíboros boldoggá avatási eljárásának a vezetését, majd ezt követően több jeles magyar például Scheffler János szatmárnémeti püspök, Bogdánffy Szilárd nagyváradi, titokban szentelt püspök, Romzsa Tódor görög katolikus ungvári püspök ügyét is elvállalta. Salkaházi Sára szociális testvér boldoggá avatási ügye mellett ő készítette elő Boldog Meszlényi Zoltán Lajos ügyét is.

A következő években vagy évtizedekben boldoggá avatásra váró magyarok névsora, akiknek az ügyét Rómával kapcsolatot tartva Szőke János képviselte: Mindszenty József bíboros, prímás, esztergomi érsek, Márton Áron erdélyi püspök, Bálint Sándor néprajztudós, Marton Boldizsár karmelita szerzetes, Sándor István szalézi szerzetes,  Györgypál Albert nagyváradi lelkész, Orosz Péter és Chira Sándor kárpátaljai görög katolikus püspök. Mindezek mellett P. Szőke János a szerkesztője volt a Vértanúink – Hitvallóink című folyóiratnak, amely a Mindszenty Alapítvány gondozásában a boldoggá avatási eljárások
részleteiről tudósít  és mintegy harmincezer példányban jelenik meg magyar nyelvterületen.

1996-tól 2010-ig a Don Bosco Kiadó igazgatójaként számos szalézi művet ültetett át magyar nyelvre, több könyvet szerkesztett és írt.1996-tól  1997-ig  a Szent Istvánról nevezett magyar tartomány tartományi tanácsosa, majd 1997-től 2002-ig tartományfőnöki vikárius.

2004. szeptember 5-én ünnepelte aranymiséjét Budapesten, a belvárosi főplébánia-templomban. 2010. október 23-án vette át  a Magyar Köztársaság Érdemrend lovagkeresztjét. 
Forrás: Magyar Kurír