Építési tilalmat rendeltek el

  •  
  •  
  •  

2003 óta rendezetlen a Tél utca – Katona József utca – Anonymus utca – Tó utca által határolt terület státusza. Mivel a kerületi önkormányzatnak a területre vonatkozó rendezési terve, az épített környezet alakításáról szóló törvény előírásai miatt nem alkalmazható, időszerű volt a helyzet rendezése

Wintermantel Zsolt polgármester előterjesztésében arról tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat településpolitikai céljainak érvényesítése érdekében elengedhetetlenné vált egy olyan szabályozási terv elkészítése, amely meghatározza a terület hasznosításának funkcionális kereteit, illetve építési paramétereit.

Az említett területet egyébként egy fővárosi rendelet korábban „IZ” (Intézményi Zöldterület) keretövezetbe sorolta. A korábbi Részletes Rendezési Terv főként sport- és rekreációs célú fejlesztést irányzott elő, ám egyéb megkötések hiányában ennek ellenére meglehetősen széles spektrumból meríthetnek a tervezők, amikor a beépítések rendeltetésére kerül a sor.

Az Étv előírásainak megfelelően a polgármester javasolta a képviselő-testületnek, hogy a szabályozási terv elkészültéig építési tilalmat rendeljen el a területre, a településrendezési feladatok megvalósítása, végrehajtása, illetve a természeti, környezeti veszélyeztetettség megelőzése érdekében.