Erdő Péter vezetésével a magyar családokért és ifjúságért imádkoztak Újpesten

  •  
  •  
  •  

A Szentlélek megmutatja, merre vezet az egyén és a közösség igaz útja – buzdított a családokért és a magyar ifjúságért felajánlott szentmisében Erdő Péter bíboros, szombaton Budapesten, az újpesti Szent József-plébániatemplomban.

Az előző évekhez hasonlóan minden hónap elsőszombati szentmiséjét a családokért és a magyar ifjúságért ajánlja fel a főpásztor, alkalmanként az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye más-más templomát felkeresve.  A 2014-es év első ilyen alkalma volt a február elsején, az újpesti Szent József-plébániatemplomban tartott szentmise, melyet megelőzően Erdő Péter bíboros a hívekkel rózsafűzér imádságot végzett.

Szentbeszédében Erdő Péter bíboros felidézte: Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén arra emlékezünk, amikor Jézust bemutatták a jeruzsálemi templomban.  Erdő Péter azt hangsúlyozta, ünneplésünk nem puszta emlékezés, hanem üdvösségünk történetének egyik titkát szemléljük ebben a történetben.

Az evangélium Simeon személyében azt az embert állítja példaként elénk, aki az ószövetségi jövendölésbe vetett hittel várva és remélve igent tudott mondani Isten ajándékára, a Megváltó személyére. A történet is mutatja, hogy itt Isten és az emberiség nagy drámája folyik: „A te lelkedet tőr járja át” – a Máriának mondott szavak jelzik, hogy erre az elsőszülöttet bemutató áldozatra Isten másként válaszol: nem helyettesítő áldozatot kér, hanem elfogadja Jézus áldozatát.

Ajánljuk fel minden örömünket, lehetőségünket Istennek, hogy képességeinket az ő akarata és terve szerint használjuk. Figyeljünk az idők jelére, mert a Szentlélek nekünk is megmutatja, merre vezet egyén és közösség igaz útja – buzdított szentbeszédét zárva Erdő Péter bíboros.

A szentmise végén Molnár István az egyházközség nevében ajándékkal köszönte meg a látogatást. Búcsúzóul Erdő Péter Salkaházi Sára Ének és sóhaj című művének egyik története felidézésével arra biztatott, hogy kérjük Istentől annak kegyelmét, hogy felismerjük ami tervében részünkre mondanivalóval bír: cselekvésre ösztönöz, vigasztalást nyújt, örömet hoz és megnyitja a jövő perspektíváját.

Magyar Kurír
(te)